Újdonság

Drábik János - Az ukrán dráma

Az ukrán dráma

Drábik János

Létrejött a Medve és a Sárkány közös birodalma

Könyv
Gold book kiadó, 2015
496 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634263500
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Drábik János - Uzsoracivilizáció II.
Drábik János - A nagy összeesküvés
Drábik János - A kiválasztottak
Drábik János - Egyvilágrend
Drábik János - Uzsoracivilizáció I.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 999 Ft
Az ukrán válság nem Oroszország egyoldalú és váratlan akciójával kezdődött. Moszkva még csak nemzetközi joggal ellentétes illegitim követelésekkel se állt elő. Az ukrán konfliktus úgy kezdődött, hogy az Egyesült Államok, a NATO és az EU közös erőfeszítéssel kísérletet tett Ukrajna kiszakítására az Oroszországgal fenntartott természetes kapcsolatrendszeréből, amely történelmi alapokon és mélyen gyökerező közös kultúrán és valláson alapult.

A Nyugat felelőtlen vakmerőséggel tett kísérletet arra, hogy Ukrajnát a saját érdekszférájába kényszerítse. Moszkva már a 2000-es évek elejétől kezdve világossá tette, hogy Ukrajnának az integrációját a NATO-ba nem tudja elfogadni, mert azok alapvetően sértik a nemzetbiztonsági érdekeit. A washingtoni neokon döntéshozók ignorálták ezeket a figyelmeztetéseket, amelyek nem Oroszország terjeszkedési igényeit, hanem alapvető biztonsági érdekeit fejezték ki.

Azok az amerikai diplomaták, akik végül az ukrajnai válságot kiváltó intézkedéseket meghozták, súlyos szakmai hibát követtek el, amikor nem mérték fel helyesen, hogy mi lesz az általuk kiváltott konfliktus következménye.

Ukrajna felfegyverzése, továbbá az ukrán haderő kiképzése és modernizálása nem lesz képes kikényszeríteni, hogy Oroszország mondjon le az alapvető biztonsági érdekeiről. A modern fegyverek tömeges megjelenése Ukrajnában csak tovább élezi a konfliktust, és még több szenvedést okoz az ukrán népnek. Ukrajna életbevágóan fontos Oroszország szempontjából, ugyanez Washington és az EU vonatkozásában nem mondható el.
*
Több mint egy éve folyik a Washington-NATO-EU trojka gazdasági háborúja Oroszország ellen, és a kibontakozott stratégiából egyértelműen az látható, hogy a Nyugat csak átmeneti fegyverszünetben érdekelt, hogy időhöz jusson a háború és a rombolás hatékonyabb folytatásához. A kudarcért azonban automatikusan Putyint és az orosz kormányt teszik felelőssé. A pénzhatalmi világelit ismét ahhoz a technikához nyúlt, amelyet az egyközpontú világrend létrehozását célzó stratégiájához eddig is használt. Azt kell vádolni a világuralomra való törekvéssel, aki a pénzhatalmi világelit ezirányú törekvésének ellenáll.

A szükségtelen ukrán konfliktus véget vetett annak is, hogy Washington és Moszkva továbbra is szorosan együttműködjön az Oroszországban található, nem kellően őrzött és raktározott nukleáris anyagok védelmében. Mindebből az következik, hogy a Nyugat irányítóinak le kellene mondaniuk arról, hogy tovább folytatják a NATO veszélyes és szükségtelen terjeszkedését keleti irányban. Ukrajnának el nem kötelezett, tömbön kívüli, semleges államnak kell maradnia. Ekkor megnyílna a lehetőség arra, hogy Oroszország, az EU és az Egyesült Államok is közösen kidolgozzanak egy olyan gazdasági programot, amely nemcsak megmentené ezt a jobb sorsra érdemes országot az összeomlástól, de hosszútávú felemelkedését is lehetővé tenné.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Akcióban az ukrán Gladio;
• Válaszút előtt Ukrajna: a Kelet és a Nyugat határán;
• A pénzhatalmi világelit hazugságokkal készíti elő a III. világháborút;
• Hogyan reagált az amerikai sajtó Putyin beszédére?
• A budapesti bunraku;

*
„Az ukrán dráma” című ezen kiadványt Drábik János szerző alábbi gondolataival ajánljuk:

„Az Európai Uniónak arra kell törekednie, hogy Oroszországgal közösen egy Lisszabontól Vlagyivosztokig terjedő Eurázsiai Gazdasági Térséget hozzon létre, mert ez Európa népeinek az érdeke. Az Eu- és a NATO-tag Magyarországnak rá kell ébresztenie a többi európai országot, hogy az ukrán válság felgyorsította Oroszország és Kína összefogását egy új Ázsiai Birodalom létrehozása érdekében.

A Medve és a Sárkány egyesüléséből 2014-ben ez az új birodalom de facto meg is született. Ha ez az összefogás megerősödik, tanúi lehetünk, hogy az egypólusú pénzuralmi világrend miként bomlik fel, és hogyan jön létre a többpólusú, de most már ázsiai központtal. Nemcsak a magyaroknak, de az európaiaknak is vigyázó szemeiket ma nem Nyugatra, hanem Ázsiára, a Moszkva és Peking DNS-ének kettőscsavarjából létrejött új világbirodalomra kell vetniük.”

*
Ajánljuk mellé:

A háttérhatalom. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 999 Ft
Ősi idegenek misztériuma Phillip Coppens 4,990 Ft 4 491 Ft
A Szélmalomharcos Molnár Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
A Pilis összeesküvés Kövesi Péter 3,450 Ft 3 105 Ft
Nikola Tesla elveszett feljegyzései Tim R. Swartz 4,500 Ft 4 050 Ft
Szabadkőművesek Trianon előtt Raffay Ernő 3,500 Ft 3 150 Ft
A magyarországi szabadkőművesség története Jászberényi József 4,500 Ft 4 050 Ft
Jézus titkos élete Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
Szíriai metélt - avagy a muttikulti végnapjai K.T.Zelenay 3,190 Ft 2 871 Ft
Félni csak...kinek is lehet? Bunyevácz Zsuzsa 4,500 Ft 4 050 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^