CD,DVD

Koltay Gábor

Horthy DVD

A kormányzó

Kiadó: Korona film

Státusz: Készleten.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
Kategóriák: Ajándékötletek, Alapműveltség, Arisztokrácia, CD,DVD, Első Világháború, Emigráció, Európa, Film, Hagyományőrzés, Horthy, Horthy-korszak, II. világháború, Irredenta, Ismeretterjesztő, Királyság, Könyvesboltunk ajánlása, Konzervatív, Középosztály, Legfőbb közjogi méltóságok, Mitikus alakok, Monarchia, Nemesség, Oktatás, Polgári, Politika, politikus, Proletárdiktatúra, Revízió, Történelem, Trianon, Újkor, Világpolitika, Visszaemlékezések, XX. sz.
Leírás: Koltay Gábor dokumentumfilmje sokáig titokban tartott érzéseket és gondolatokat tesz közkincsé, cáfolja a generációk egész sorába sulykolt tévhiteket, szándékos hazugságokat.

A huszadik század legutolsó rendszerváltása óta eltelt több mint másfél évtized is mintha konzerválná azt a szellemi zavarodottságot, amelynek következtében a nemzet nehezen tud újjászerveződni, hiszen csak a múltját ismerő, öntudatos, szilárd erkölcsiségű közösség képes az érdekeit érvényesíteni és egyenrangú partnerként részt venni a világpolitikai folyamatokban.

A Horthy korszakról évtizedekig csak elítélően lehetett beszélni, miközben 1920 utáni sikeres nemzetépítés tanulságai mai, megváltozott politikai-társadalmi körülményeink között is aktuálisak.

A film a Kormányzó életét és a két világháború közötti Magyarország történéseit mutatja be az események koronatanúi, a Horthy-család tagjai, a Kormányzó menye, özv. Horthy Istvánné, gróf Edelsheim Gyulai Ilona asszony és a Kormányzó unokája, ifj. Horthy István segítségével. Több mint hatvan év után az első mozifilm a Kormányzó életének legfontosabb negyedszázadáról.

A filmben közreműködnek: Almási Szabó János, Bíró Zoltán, Boross Péter, Gidai Erzsébet, Kovács Dávid, Nemeskürty István, Raffay Ernő, Salamon Konrád, Szerencsés Károly, Szita Szabolcs, Takaró Mihály, Török Bálint, Szélyes Imre, Kautzky Armand, Bánffy György, Csurka László, Ferency Csongor, Oberfrank Pál, Sipos Imre

A film időtartama: 144 perc (2007)

A filmhez a Szabad Tér kiadó megjelentetett egy könyvet is azonos címmel, amely a filmre épül, mintegy kiegészíti azt. Ez a könyv a film megjelenése előtt jelent meg 3 héttel.HORTHY
*
Koltay Gábor majdnem teljes munkássága:

Puskás Öcsi.
Horthy - A kormányzó.
Trianon.
A Megfeszített
A napba öltözött leány.
Velünk élő Trianon.
Honfoglalás.
Sacra Corona.
Julianus.
A magyarok vére.
Prelűd halál után.
Adjátok vissza a hegyeimet!
In memoriam Selmeczi Roland.
Légy te a jel, ki új útra talál.
Egy ország halt vele - Hunyadi Mátyás király tiszteletére.


Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 240 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Koltay Gábor - Légy te a jel, ki új útra találKoltay Gábor - HonfoglalásKoltay Gábor - Prelűd halál utánKoltay Gábor - Vérző Magyarország - Trianon 90. évfordulójáraKoltay Gábor - Néma kiáltás
(2007)
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Koltay Gábor Korona film
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Takács Tibor Szoros emberfogás 3,150 Ft 2 835 Ft
Borbély Zsolt Attila Nemzeti önrendelkezés - a magyar jövő útja 2,500 Ft 2 250 Ft
Tormay Cécile Emberek a kövek között 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar hadviselt zsidók aranyalbuma 19,900 Ft 17 910 Ft
Gróf Bánffy Katalin Ének az életből 3,490 Ft 3 141 Ft
Balogh Judit Székelyföldi karrierek 2,600 Ft 2 340 Ft
Görgey Albert A Görgeyek és a Reformáczió 6,500 Ft 5 850 Ft
Czigány Magda Kényszerű tanulmányúton 1,990 Ft 1 791 Ft
Popper Péter Popper Péter emlékére I-III DVD melléklettel 5,900 Ft 5 310 Ft
Körmendy Zsuzsanna Ilyennek képzeltük a rendet? 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^