Irodalom

Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék

Hegyet hágék, lőtőt lépék

Erdélyi Zsuzsanna

Archaikus népi imádságok

Könyv
Kalligram kiadó, 2013
1136 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9788081016851
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Első kiadás: 1976, Magvető Könyvkiadó, Budapest
*
„…Hatalmas ​kincs birtokába jutottunk most, ezek a legtisztább népköltészetté vedlett imák nemcsak történeti múltunk, de költészeti-múltunk a nép szívéből kitemetődött lángoló aranyleletei, erejük, igézetük, tisztaságuk, mint az aranyláncoké és a tiszta csontoké.

Íme, a nép szívébe temetődött múlt-idő kristály-koporsója fölnyittatott, s e koporsóban a költészet eleven égő virága van, nem költészet-tetemek sárga hamva, emlék-hullák zöld pora. Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben is, mert hallván őket, oly erővel ráz meg népem beszélt nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő szívemben ámuldozva és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és könnyezni tudok, mint Bartók Béla zene-örvényeiben, lángoló látomásaiban.”

*
A „Hegyet Hágék, Lőtőt Lépék” című ezen kiadványt a negyedik bővített kiadás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. Tárgykörénél fogva egészen különleges természetű anyagot magában foglaló gyűjtés, amely „alkotói, költői szépség, a vergődő egyén és közösség gesztusai is megragadók ebben az immár gazdagon feltárt költészeti műfajban”.

„... megint kézbe veheti az új évezred embere is. Forgatva tanulja, tanulva forgatja, és bele-belebódul abba a különös varázslatba, amivel sokszor analfabéta öregeink tudása, ékes szava bűvöli el racionális korunk nem mindig racionális szülöttjét, és ragadja magával az ősök látomásos krisztus-máriás világába...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Magyarországi népszokások Réső Ensel Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Pogány szokások, keresztény emlékek Alföldi András 2,400 Ft 2 160 Ft
A pártusok, a sivatag lovagjai - a magyarság nemzetalkotói Marton Veronika 2,990 Ft 2 691 Ft
Az idő szövete Hegyi Ibolya 3,950 Ft 3 555 Ft
A magyar irodalom története Farkas Gyula 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyar értelmező szótár diákoknak Eőry Vilma 3,990 Ft 3 591 Ft
Nyitva látám mennyeknek kapuját Sebestyén Márta 4,500 Ft 4 050 Ft
Csodák csodája Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Meg kell a búzának érni Halmos Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Lehetsz még szebb Dr. Michelle Copeland 2,690 Ft 2 421 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^