Irodalom

Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék

Hegyet hágék, lőtőt lépék

Erdélyi Zsuzsanna

Archaikus népi imádságok

Könyv
Kalligram kiadó, 2013
1136 oldal, Kemény kötésű fűzött FR5 méret
ISBN 9788081016851
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Erdélyi Zsuzsanna - Hegyet hágék, lőtőt lépék
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Első kiadás: 1976, Magvető Könyvkiadó, Budapest
*
„…Hatalmas ​kincs birtokába jutottunk most, ezek a legtisztább népköltészetté vedlett imák nemcsak történeti múltunk, de költészeti-múltunk a nép szívéből kitemetődött lángoló aranyleletei, erejük, igézetük, tisztaságuk, mint az aranyláncoké és a tiszta csontoké.

Íme, a nép szívébe temetődött múlt-idő kristály-koporsója fölnyittatott, s e koporsóban a költészet eleven égő virága van, nem költészet-tetemek sárga hamva, emlék-hullák zöld pora. Én népköltészetünk legfénylőbb rétegéhez hasonlónak mondom ezeket az imákat, amikben a nép élt, s amik századokon át népünkben éltek titokban. És szépségük és erejük nemcsak tartalmaikban van, de nyelvükben is, mert hallván őket, oly erővel ráz meg népem beszélt nyelvének gyönyörűsége, bátorsága, tisztasága és látomásossága, hogy költő szívemben ámuldozva és szégyenkezve csak édesdeden mosolyogni és könnyezni tudok, mint Bartók Béla zene-örvényeiben, lángoló látomásaiban.”

*
A „Hegyet Hágék, Lőtőt Lépék” című ezen kiadványt a negyedik bővített kiadás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. Tárgykörénél fogva egészen különleges természetű anyagot magában foglaló gyűjtés, amely „alkotói, költői szépség, a vergődő egyén és közösség gesztusai is megragadók ebben az immár gazdagon feltárt költészeti műfajban”.

„... megint kézbe veheti az új évezred embere is. Forgatva tanulja, tanulva forgatja, és bele-belebódul abba a különös varázslatba, amivel sokszor analfabéta öregeink tudása, ékes szava bűvöli el racionális korunk nem mindig racionális szülöttjét, és ragadja magával az ősök látomásos krisztus-máriás világába...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
A személyiség ereje Sylvia Löhken 3,600 Ft 3 240 Ft
A ceruzarajz alapjai lépésről lépésre 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyar Bukarest Hencz Hilda 2,990 Ft 2 691 Ft
A magyar nyelv mint útikönyv II. Juhász Zsolt 2,990 Ft 2 691 Ft
Az erdélyi magyar népi tánczene Pávai István 3,500 Ft 3 150 Ft
Mondatok Czakó Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
A magyar konstruktivizmus Vadas József 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar- és Erdélyország története Geiger Péter N. János 3,990 Ft 3 591 Ft
Meditációs könyv az év 365 napjára James Allen 2,500 Ft 2 250 Ft
Boszorkányos mesék Boldizsár Ildikó 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^