Irodalom

Szabó Magda

Sziget-kék

Kiadó: Európa

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Szabó Magda - Sziget-kék
Leírás: • Hogy milyen szín a Sziget-kék?

Nem sötét és nem is világos, olyan, mint a tenger, de olyan is, mint az ég, mégse hasonlít egyikhez sem, mert benne van a világ minden kéksége.

Ez a soha nem látott kékség sugárzik majd a kísérleti lombikból, ha a tudósoknak végre sikerül előállítani a csodaszert, amitől a nagybeteg Mami meggyógyul.

Ezt várja szívszorongva Valentin, aki olyan kimondhatatlanul árva, amióta Mami kórházban van, s ezt várja a Sziget minden polgára is, tele reménnyel és aggodalommal.

De aggódni, bánkódni nem elég. A Mami iránt érzett szeretet azt diktálja Valentinnak, hogy noha csak kilencéves kisfiú, mégis próbáljon úgy cselekedni, ahogy Mami tenné, ha nem feküdne gyengén és betegen a kórházi ágyon.

S Valentin - szíve parancsára - elindul azon az ezer veszélyt és csodát tartogató nehéz úton, amely végül a Sziget-kék orvosság megszerzéséhez vezet...

*
A „Sziget-kék” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a kötet forgatása során gondolatban elindulnak a kilenc éves kisfiúval a Sziget-kék orvosság megszerzéséhez vezető úton, azonosulva a gyermek gondolatvilágával és lélekben segítve a tetteiben.
*
További ajánlott Szabó Magda kötetek:

Az őz.
A macskák szerdája.
A Danaida.
Freskó.
Békekötés.
Tündér Lala.
Sziluett - A lepke logikája.
Mondják meg Zsófikának.
Az ajtó.
Für Elise.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Szabó Magda - Tündér Lala DVDSzabó Magda - Szabó MagdaSzabó Magda - Abigél - DVDSzabó Magda - AbigélSzabó Magda - Abigél
ISBN 9789630796415 190 oldal, (2013)
Kemény kötésű fűzött B5 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Ungváry Zsolt Elefánttemető 1,800 Ft 1 620 Ft
Bagdy Emőke, Kövi Zsuzsanna, Mirnics Zsuzsa A tehetség kibontakozása 3,990 Ft 3 591 Ft
Elias Canetti Káprázat 3,500 Ft 3 150 Ft
Csoóri Sándor Csoóri Sándor 80 3,000 Ft 2 700 Ft
Varga Krisztián Ellenség a baloldalon 3,150 Ft 2 835 Ft
Varga Lajos Háború, forradalom, szociáldemokrácia Magyarországon 3,700 Ft 3 330 Ft
Herczeg Ferenc A Fehér Páva 2,200 Ft 1 980 Ft
Polcz Alaine Befejezhetetlen 2,990 Ft 2 691 Ft
Pál Ferenc A magánytól az összetartozásig 3,490 Ft 3 141 Ft
Wass Albert Wass Albert titkai 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^