Gyermek

Rangáné Lovas Ágnes

Történetek Mátyás Király udvarából

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Rangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarából
Leírás: Mindenki hallott már Mátyás királyról.

Meséket, legendákat őrzött meg róla és tetteiről a történelem.

Ő volt az a király, aki nemcsak művelt és ravasz volt, de szeretett tréfálkozni is.

Mindenről a saját szemével szeretett meggyőződni, ezért gyakran álruhát öltött és úgy járta az országot.

Miközben csalásokat, igazságtalanságokat büntetett, dicsérte és jutalmazta is a jószívűséget, az emberséget.

Mulatságos helyzetekbe keveredett, néha bajba is került.

Ez a könyv Mátyás király mulatságos, tanulságos, tréfás történeteiből nyújt át egy csokorra valót az olvasóinak.

*
Ennek megfelelően a „TÖRTÉNETEK MÁTYÁS KIRÁLYRÓL” című ezen kiadványt a reneszánsz uralkodó mulatságos, tanulságos és tréfás történetei iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Rangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarábólRangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarábólRangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarábólRangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarábólRangáné Lovas Ágnes - Történetek Mátyás Király udvarából
ISBN 9789638724304 ()
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Mikszáth Kálmán A király ruhái 2,490 Ft 2 241 Ft
Földi Pál Mátyás és a Fekete Sereg 1,400 Ft 1 260 Ft
Ciro Marchetti - Lee Bursten Az álmok tarot-ja - könyv és 78 kártya 8,500 Ft 7 650 Ft
Türk Attila Magyarország követei 1,400 Ft 1 260 Ft
Wass Albert Honfoglalás 1,500 Ft 1 350 Ft
Lukács István A megváltó Mátyás király színeváltozásai a szlovén néphagyományban és szépirodalomban 1,850 Ft 1 665 Ft
Botond 1,500 Ft 1 350 Ft
Benedek Elek Erdélyi népmondák 1,450 Ft 1 305 Ft
Bíró Lajos Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás 12,500 Ft 11 250 Ft
Giró-Szász András Török Gábor Kettős látás 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^