Történelem

Dr. Tóth László

A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái

1926-1945

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 991 Ft
Dr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái
Leírás: A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945 című ezen könyv azzal a szándékkal készült, hogy a téma iránt érdeklődőket megismertesse az egykor volt Magyar Királyi Honvédség egyenruházatával olyan formában, amelyre hazai szerzők ezidáig még nem vállalkoztak.

A könyv első része viselettörténeti tanulmány, sokéves - levéltári, múzeumi és könyvészeti - kutatómunka eredménye, száznál több, eddig publikálatlan archív fényképpel kiegészítve.

A második részben olvasóink négyszáznál is több színes felvételen láthatják viszont a megelevenedett magyar katonai viselettörténetet.

A képek kizárólag eredeti, teljes öltözeteket mutatnak be, élő modelleken, így nemcsak azt tudhatjuk meg, milyenek voltak a korszak egyenruhái, felszerelési cikkei, hanem azt is, hogy miként viselték ezeket, milyen összképet nyújtott egy gyalogos, egy huszár vagy egy tüzér.

Láthatjuk a Honvédség tisztikarát és legénységét társaságban, kimenőn, szolgálatban, gyakorlaton és a fronton, téli és nyári ruházatban, teljes felszereléssel, megelevenedik apáink, nagyapáink ifjúsága, a snájdig magyar katonatiszt és a keleti front poklában küzdő baka.

Ezzel a tematikával átlépjük azt a korlátot, hogy csak egy szűk kutatói és szakembergárda érdeklődését keltse fel a könyv.

Bizonyosak vagyunk abban, hogy egy viszonylag széles olvasóközönségnek - nem utolsósorban a fiatalságnak, de azoknak is, akik valaha ezeket az egyenruhákat viselték, s egyre fogyó számban bár, de ma is köztünk vannak - ki tudunk nyitni egy olyan ajtót, amely egyenesen a történelembe vezet.

A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái 1926-1945 című monográfia igazi szakkönyv, a maga műfajában úttörő, az első összefoglaló viselettörténeti munka a két világháború közötti magyar fegyveres erők egyenruházatáról. Látványos és reprezentatív kiállítása mindenben megfelel a XXI. század igényeinek, bátran felveheti a versenyt a hasonló jellegű külföldi szakmunkákkal is.

A korszak iránt érdeklődők számos új, eddig nem ismert információra lelhetnek benne, de haszonnal forgathatják a gyűjtők, a szakemberek, a divat- és egyenruha-tervezők is.

A könyv szerkesztője DR. TÓTH LÁSZLÓ több mint húsz éve kutatja és gyűjti a Magyar Királyi Honvédség egyenruházati anyagait, gyűjteménye nem egy olyan tárggyal rendelkezik, amelyek közgyűjteményekben sem találhatók meg.

A Magyar Királyi Honvédség egyenruháinak áttekintő történetét dr. Baczoni Tamás , a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum főmuzeológusa a téma elismert szakértője írta, míg a Tábori csendőrség egyenruháiról dr. Lóránt Csaba, a Szemere Bertalan Magyar Rendvédelem-történeti Tudományos Társaság tagja írt.

A kitüntetések és jelvények szakértését Ladvánszki Péter végezte.

A könyvben bemutatott műtárgyakat a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Laborc György Péter, és a szerző gyűjteményéből válogattuk (kiegészítve a más magángyűjtemények eddig ugyancsak publikálatlan darabjaival).

*
„A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG EGYENRUHÁI” című ezen kiadványt a magyar katonai viselettörténet, az eredeti teljes téli, nyári, társasági és egyéb öltözékek iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
A kötet második része is megjelent:

Magyar katonai egyenruhák 1945-1956.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 9 990 Ft
Internetes ár: 8 991 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Dr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruháiDr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruháiDr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruháiDr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruháiDr. Tóth László - A Magyar Királyi Honvédség egyenruhái
ISBN 9789630675505 150 oldal, (2009)
Kemény kötésű fűzött
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szakály Sándor Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették 3,900 Ft 3 510 Ft
Pergel Antal Harag és elfogultság nélkül 3,500 Ft 3 150 Ft
Doromby József A volt császári és királyi 83-as és 106-os gyalogezredek története 6,400 Ft 5 760 Ft
Bánó Attila A magyar nemes vitézsége 3,990 Ft 3 591 Ft
Horthy István repülő főhadnagy és kora 2,990 Ft 2 691 Ft
Consuelo Valero De Castro Katonai egyenruhák enciklopédiája 3,990 Ft 3 591 Ft
Hősök 9,999 Ft 9 000 Ft
Vesztergám Miklós Az első lépcsőfok a Szentkorona-tanhoz 2,400 Ft 2 160 Ft
Ortvay Tivadar Pozsony város utcái és terei - Ferenc József-város 2,300 Ft 2 070 Ft
Stephen King Aki kapja, marja 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^