Történelem

Somogyi Győző

Magyar királyok arcképcsarnoka

Kiadó: Kairosz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
Somogyi Győző - Magyar királyok arcképcsarnoka
Leírás: Szent István koronázásának 1000. évfordulóján kezdtem festeni a magyar királyok arcképcsarnokát Kaposvár városa számára. Célom egységes stílusú, lehetőleg történelmileg hiteles képsorozat volt.

918 esztendő minden ismert írott és képes forrását igyekeztem felhasználni, a királyi pecsétektől a fényképekig. Az 1500-as évektől vannak hiteles ábrázolások. Azelőtt a hagyományra és a kor ismeretével támogatott képzeletre kellett hagyatkoznom.

Abban, hogy kit tekintek törvényes királynak és hogyan értékelem az egyes uralkodókat, a magyar történelmi közmegegyezésre bíztam magam.

A rövid életrajzokat úgy állítottam össze, hogy az arcok mögül a magyar állam és nemzet sorsa is kibontakozzék. A képek nem élethű portrék, hanem stilizált uralkodóábrázolások, a műfaj sok ezer éves hagyománya szerint.

Tárgyuk nem a rövid életű egy ember, hanem az ezeréves magyar királyság.

Salföld, 2004.január 30.
Somogyi Győző


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 465 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Somogyi Győző - Magyar katonaság 1768-1848Somogyi Győző - Magyar királyi honvédség 1868-1914Somogyi Győző - Hungarian military flags - Magyar hadizászlókSomogyi Győző - Az Erdélyi fejedelemség hadserege 1559-1690Somogyi Győző - Mátyás király hadserege 1458-1526
ISBN 9789639642492 62 oldal, (2006)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Nagy József A paraszti társadalom felbomlásának kezdetei - 1945-1956 2,600 Ft 2 340 Ft
Vaszkó Tamás Túléltem a terrort 1,490 Ft 1 341 Ft
Badiny Jós Ferenc Sorsdöntő államalapítás 3,500 Ft 3 150 Ft
Karácsony András A jogtudomány teológusa 3,400 Ft 3 060 Ft
Badiny Jós Ferenc Ősmagyar hagyományaink 6,990 Ft 6 291 Ft
Michael Tellinger Ubuntu 6,500 Ft 5 850 Ft
Savonarola, Girolamo Prédikációk Aggeus prófétáról 3,400 Ft 3 060 Ft
Bányai Ferenc, Nagypál Szabolcs, Bakos Gergely A vallási tapasztalat megértése - Jog, bölcselet, teológia 3,500 Ft 3 150 Ft
Kovács Bálint - Matevosyan Hakob Politikai krízisek Európa peremén: a Kaukázustól a Brit-szigetekig 2,990 Ft 2 691 Ft
Dr. Bernáth Zoltán Magyarország Európa mássága 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^