Hitélet

Rieger Tibor

A művészet őszinte, mély hit

Rieger Tiborral beszélget Molnár Pál - Miért Hiszek sorozat LII. kötet

Kiadó: Kairosz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Rieger Tibor - A művészet őszinte, mély hit
Leírás: RIEGER TIBOR szobrászművész (Gyálliget, 1940. január 10. -).
*
Úgy látom, hogy a művészetben már jó ideje tart a szellemi devalváció. Ez alól a szobrászat sem kivétel, sőt az egész tárgyi világunk is devalválódik.

A mai ember ennek az anyaföldnek a rablógyilkosává vált. Kirabolja, ahol csak lehet, pedig nincs is igazán szüksége rá...
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- Beleszületett a katolikus hitbe?
- A kétkedés és a kétkedők;
- Az értékek liberális összemosása;
- A vallástalan ember is hisz valamiben;
- Az evangéliumra épülő vallásos hit hatalmas építő ereje;
- Istenkép, az Isten képmása;
- A homályos kép is támpont lehet;
- Ébreszthet-e hitet a kapott szeretet?
- Alkotás és égi sugallat;
- 32 érettségizőből 9-en papi hivatást választottak;
- A sznobéria;
- Kell-e égi impulzus a köztéri szoborhoz?
- Jézus levétele a keresztről témával fejezte ki '56-ot;
- Bronzba öntött száműzetés;
- A keresztény nem teheti meg, hogy ne bizakodjon, mit remél a jövőtől?

*
„A Művészet Őszinte, Mély Hit” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Rieger Tibor szobrászművésszel miről beszélgetett Molnár Pál.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Rieger Tibor - A művészet őszinte, mély hitRieger Tibor - A művészet őszinte, mély hitRieger Tibor - A művészet őszinte, mély hitRieger Tibor - A művészet őszinte, mély hitRieger Tibor - A művészet őszinte, mély hit
ISBN 9789636621629 113 oldal, (2007)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Pécsi L. Dániel Egy kései végvári vitéz 1,500 Ft 1 350 Ft
Gaál Mózes Szeretet 2,690 Ft 2 421 Ft
Turonyi István A fény festője 1,500 Ft 1 350 Ft
Nagymihályi Géza Lépj be a szentélybe, lásd a titkokat 3,200 Ft 2 880 Ft
Ferenc pápa Ferenc Pápa ihlető szavai 2,490 Ft 2 241 Ft
Kállai Eszter Kézikönyv hazaszeretőknek 1,500 Ft 1 350 Ft
Színia Bodnár Erika Gyó, gyúlj 2,600 Ft 2 340 Ft
Arthur Edward Waite Az eredeti Rider Tarot 6,990 Ft 6 291 Ft
Miskolczy Ambrus A bolygó zsidó Bécsben 2,500 Ft 2 250 Ft
Rausz Szilveszter Amiről az ikonok beszélnek 3,900 Ft 3 510 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^