Nyári szabadság üteme: Könyvesboltunk 2016. július 28-tól 2016. augusztus 4-ig zárva van!
Nyitás: 2016. augusztus 5-én, pénteken, reggel 9 órakor! Kérjük, megrendeléseiket, látogatásukat, illetve a személyes átvételeket, ennek megfelelően tervezzék!

XX. sz.

Szabó Csaba

A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években

Kiadó: Szent István Társulat

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
Szabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években
Leírás: Ez a kötet a Vatikánnak és a Magyar Népköztársaságnak a hatvanas években kialakított:

- hivatalos,
- félhivatalos
- és titkos

kapcsolataiba enged bepillantást.

A „vasfüggöny” csaknem másfél évtizeden keresztül szinte kizárta az összeköttetést a Szentszék és a Magyar Népköztársaság között, csak 1963-ban indult meg a lassú közeledés Moszkva engedélyével. A magyarországi események teljesen beleillettek a szocializmus hruscsovi - később brezsnyevi - kettős elvű politikai elképzeléseibe.

Szabó Csaba, levéltáros történész, a tőle megszokott alapossággal válogatta össze a különböző iratőrző helyekről a Szentszék és Magyarország viszonyára leginkább jellemző dokumentumokat, amelyek a Vatikán és a Magyar Népköztársaság hatvanas években kialakított kapcsolataiba enged bepillantást.

*
Ennek megfelelően „A SZENTSZÉK ÉS A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG KAPCSOLATAI A HATVANAS ÉVEKBEN” című ezen kiadványt az ezekbe a hivatalos, félhivatalos vagy titkos kapcsolatokba bepillantani kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 900 Ft
Internetes ár: 2 610 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Szabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas évekbenSzabó Csaba - VilágosságSzabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas évekbenSzabó Csaba - VilágosságSzabó Csaba - A Szentszék és a Magyar Népköztársaság kapcsolatai a hatvanas években
ISBN 9789633617571 508 oldal, (2005)
Kemény kötésű fűzött B5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Szabó Csaba Szent István Társulat
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Polcz Alaine Kit szerettem? Mit szerettem? 2,500 Ft 2 250 Ft
Jelenczki István Háború a nemzet ellen I-IV. 6,000 Ft 5 400 Ft
Jókai Anna A mérleg nyelve I-II. 7,700 Ft 6 930 Ft
Paul Poupard Hittem, ezért beszéltem 1,500 Ft 1 350 Ft
Jókai Mór És mégis mozog a föld DVD 1,990 Ft 1 791 Ft
Jürgen Todenhöfer Inside ISIS - 10 nap az Iszlám Államban 3,990 Ft 3 591 Ft
Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig - Kamaszok - Forr a bor 4,000 Ft 3 600 Ft
Müller Rolf Titkok - képek - nyolcvanas évek 3,600 Ft 3 240 Ft
Bástyasétány hetvennégy DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Dobray György és Horváth Péter filmje Szerelem első vérig DVD 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^