Kedves Vásárlóink! Október 31.-én Hétfőn 09:00-15:00-ig nyitva vagyunk!

Hitélet

Joseph Ratzinger

A közép újrafelfedezése

Alapvető tájékozódások

Kiadó: Szent István Társulat

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 160 Ft
Joseph Ratzinger - A közép újrafelfedezése
Leírás: A pápa ezen könyve négy évtized szellemi alkotásainak gyűjteménye.

Három nagy fejezetcím fogja egybe Joseph Ratzinger meglátásait, amelyeket tanulmányokban, cikkekben és előadásokban fejtett ki.

• Az első a keresztény hit sajátos megjelenésével kapcsolatos írásokat tartalmazza,
• a második az egyház létére és ökumenikus dimenziójára világít rá,
• míg a harmadik az egyház és a politika kényes területét vizsgálja.

A kötetet a teológus pápa bibliográfiája zárja, amely az egyéni tájékozódáshoz és kutatáshoz ad további szempontokat.

E kötet tanulmányai bevezetnek bennünket a pápa gondolatvilágába, eligazítást adnak a katolikus gondol­kodást is meghatározó kategóriák között.

*
„A KÖZÉP ÚJRAFELFEDEZÉSE” című ezen kiadványt az alcímnek megfelelően az alapvető tájékozódásokat elősegítő, a katolikus gondol­kodást is meghatározó egyes kategóriák iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 160 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Joseph Ratzinger - A názáreti Jézus II.Joseph Ratzinger - Jézus Krisztus IsteneJoseph Ratzinger - Új éneket az ÚrnakJoseph Ratzinger - ÉletutamJoseph Ratzinger - A názáreti Jézus
ISBN 9789632770062 (2008)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Dr Bruce Lipton Steve Bhaerman Spontán evolúció 3,990 Ft 3 591 Ft
Franka Tibor Gyurtcsány ANTIKVÁR 3,500 Ft 3 150 Ft
Kerepeszki Róbert A Turul Szövetség 3,900 Ft 3 510 Ft
Bárány Attila Britek, angolszászok, vikingek 2,400 Ft 2 160 Ft
Győri Enikő Bakos Piroska Gál Helga Ezt főztük ki Európának 2,980 Ft 2 682 Ft
Puk Damsgard Az Iszlám Állam fogságában 3,490 Ft 3 141 Ft
Karácsony András A jogtudomány teológusa 3,400 Ft 3 060 Ft
Gyarmati György Müller Rolf Krahulcsán Zsolt Dokumentumok a magyar politikai rendőrség történetéből 1. 3,500 Ft 3 150 Ft
Pitti Katalin Égi mezőkön 1,500 Ft 1 350 Ft
John Laffin A hadvezetés titkai 2,480 Ft 2 232 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^