Irodalom

Kodolányi János

Börtön

Kiadó: Szent István Társulat

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
Kodolányi János - Börtön
Leírás: KODOLÁNYI JÁNOS, (Telki, 1899. március 13. – Budapest, 1969. augusztus 10.) író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. Elsősorban az ókori mitológiát (Égő csipkebokor; Vízöntő; Új ég, új föld), illetve a tatárjárást (Boldog Margit; Julianus barát; A vas fiai) feldolgozó regényei a legfontosabbak.

Ez a kötet két hosszabb elbeszélést és három kisregényt tartalmaz. Valamennyi az 1920-as években keletkezett; az egykéző ormánsági nép megállíthatatlannak látszó pusztulása ihlette őket, egy hajdan virágzó, de a XX. század első felében gazdasági és szellemi válságba került országrész és társadalmi réteg haláltáncának a látomása.

Naturalista társadalom- és emberkritika fonódik össze bennük; messianisztikus megváltásvággyal, expresszionista költőiséggel.

Ifjúkorának ezeket a lázadó és lázító munkáit Kodolányi a harmincas években országos hatású drámákban vitte színpadra.

*
A „BÖRTÖN” című ezen kiadványt KODOLÁNYI naturalista társadalom- és emberkritikáját, ifjúkorának lázadó és lázító munkáit megismerni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk, akik a két hosszabb elbeszélésből és a három kisregényből az ormánsági nép 20-as évekbeli, megállíthatatlannak látszó pusztulása, élethelyzete iránt érdeklődnek.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 520 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Kodolányi János - Üzenet enyéimnekKodolányi János - Szakadékok - FeketevízKodolányi János - Zárt tárgyalásKodolányi János - A vas fiai I-II. Nemzeti KönyvtárKodolányi János - A hullám taraja
ISBN 9789633616383 393 oldal, (2004)
Kemény kötésű fűzött A5 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szívós Erika A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 2,490 Ft 2 241 Ft
Igor R. Safarevics A szocializmus mint világtörténelmi jelenség 3,500 Ft 3 150 Ft
Török Ferenc Koccanás DVD 1,990 Ft 1 791 Ft
Christopher West Boldogságkeresés és szexualitás 3,000 Ft 2 700 Ft
Harangozó Imre Sokat gondolkoztam a régi atyákról 2,990 Ft 2 691 Ft
Kovács Gellért Alkonyat Budapest felett 4,990 Ft 4 491 Ft
Lovas István K.O. 2,300 Ft 2 070 Ft
Szabad György Kossuth irányadása 2,450 Ft 2 205 Ft
Makovecz Imre Melocco Miklós Szörényi Levente Magyar lélek magyar forma 3,850 Ft 3 465 Ft
Padisák Mihály Ezer szállal 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^