Irodalom

Kodolányi János

Üzenet enyéimnek

Kiadó: Szent István Társulat

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
Kodolányi János - Üzenet enyéimnek
Leírás: KODOLÁNYI JÁNOS, (Telki, 1899. március 13. – Budapest, 1969. augusztus 10.) író, újságíró, az úgynevezett népi írók kiemelkedő képviselője. Elsősorban az ókori mitológiát (Égő csipkebokor; Vízöntő; Új ég, új föld), illetve a tatárjárást (Boldog Margit; Julianus barát; A vas fiai) feldolgozó regényei a legfontosabbak.

Ez a kötet Kodolányi János költői pályájának kronológiai rendjét, dokumentálható állomásait foglalja össze röviden.

*
Az „ÜZENET ENYÉIMNEK” című kiadványt a verseket kedvelő, KODOLÁNYI JÁNOS költői pályafutásának kronológiai rendjét megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék annak egyes állomásait nyomon követni...


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 300 Ft
Internetes ár: 2 070 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Kodolányi János - A vas fiai I-II. Nemzeti KönyvtárKodolányi János - A hullám tarajaKodolányi János - Üzenet enyéimnekKodolányi János - Szakadékok - FeketevízKodolányi János - Julianus barát I-II.
ISBN 9789633618257 182 oldal, (2006)
Kemény kötésű fűzött FR5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Kodolányi János Szent István Társulat
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Ungváry Krisztián Budapest ostroma 4,500 Ft 4 050 Ft
Wass Albert Minden verse (kemény) 2,300 Ft 2 070 Ft
Varga László Cantate Domino 1,500 Ft 1 350 Ft
Gyógyító Szentek 4,990 Ft 4 491 Ft
Várkonyi Nándor Magyar katonaköltők, Az üstökös csóvája, Dunántúl 7,500 Ft 6 750 Ft
Vetráb József Kadocsa Égre nyíló lélek-ajtó 1,950 Ft 1 755 Ft
Albert Ferenc Attilától 1956-ig 3,800 Ft 3 420 Ft
Radnóti Miklósné Gyarmati Fanni Napló 1935-1946 9,900 Ft 8 910 Ft
Kosáryné Réz Lola Por és hamu 2,700 Ft 2 430 Ft
Pomogáts Béla Egy eszme indul - Reményik Sándor arcképéhez 3,300 Ft 2 970 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^