XX. sz.

Stefan Lázár

A vereség forradalma

Kiadó: Válasz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Stefan Lázár - A vereség forradalma
Leírás: STEFAN LÁZÁR szerint:

(...)„Vannak akik hisznek nekem, és vannak akik nem! Egyesek megértően bólogatnak, mások kétkedve néznek rám! A történelmi események megítélésénél az ilyesmi nem szokatlan jelenség. Én azonban rendületlenül vallom: az 1956 - os forradalom gyökerei 1954 - re nyúlnak vissza.

A labdarúgó - világbajnokság döntőjében 1954 - ben elszenvedett vereség és annak érzelmi utóhatása ugyanis zsilipeket nyitott meg. Sőt! Az elszabadult indulatok, a váratlan sportbukás által előidézett csalódás hullámai (...) átcsaptak a mindennapok félelmének, keserűségének, bizonytalanságának és elégedetlenségének az árterére.

A tüntetők száma akkor még szerény volt, a tiltakozásuk azonban már előképe lehetett a két esztendővel későbbi, 1956. októberi népfelkelésnek”...

Így válhatott 1956 a vereség forradalmává, amelynek mélyenszántó gondolatait A VERESÉG FORRADALMA című ezen kötetből ismerhetjük meg részletesebben.

*
„A VERESÉG FORRADALMA” című ezen kiadványt a politika és a labdarúgás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ezt a kötetet áttanulmányozva végiggondolják a labdarúgó - világbajnokság döntőjében 1954 - ben elszenvedett vereséget és annak érzelmi utóhatásait, az akkor még szerény tüntetést, de az emberek az elégedetlenségüknek, az óriási csalódásuknak már hangot mertek adni, a diktatórikus viszonyok között is ki mertek menni az utcára, így előképéül szolgálhatott a két esztendővel későbbi, október 23 - ai népfelkelésnek.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Stefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalma
ISBN 9789639461185 (2009)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
B. Molnár Edith A fényt követve 2,990 Ft 2 691 Ft
Kövesdy Zsuzsa - Kozma László Élned, halnod 2,900 Ft 2 610 Ft
Lakatos Pál Rendszerváltó miniszterelnökök pórázon 2,990 Ft 2 691 Ft
Róth Miklós Szerdahelyi Szabolcs A Kossuth téri sortűzper 2,700 Ft 2 430 Ft
Marton Endre Tiltott égbolt 1,850 Ft 1 665 Ft
Gosztonyi Péter Politikusok, katonák, események 1,500 Ft 1 350 Ft
Kiss Dénes Hódoltság 1,500 Ft 1 350 Ft
Martin C. Putna János nevében 3,000 Ft 2 700 Ft
Dr. Bucsányi Gyula Az érelmeszesedés természetes gyógyítása 1,250 Ft 1 125 Ft
Mary Fulbrook A német nemzeti identitás a holokauszt után 1,980 Ft 1 782 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^