Kedves Vásárlóink! Október 31.-én Hétfőn 09:00-15:00-ig nyitva vagyunk!

XX. sz.

Stefan Lázár

A vereség forradalma

Kiadó: Válasz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Stefan Lázár - A vereség forradalma
Leírás: STEFAN LÁZÁR szerint:

(...)„Vannak akik hisznek nekem, és vannak akik nem! Egyesek megértően bólogatnak, mások kétkedve néznek rám! A történelmi események megítélésénél az ilyesmi nem szokatlan jelenség. Én azonban rendületlenül vallom: az 1956 - os forradalom gyökerei 1954 - re nyúlnak vissza.

A labdarúgó - világbajnokság döntőjében 1954 - ben elszenvedett vereség és annak érzelmi utóhatása ugyanis zsilipeket nyitott meg. Sőt! Az elszabadult indulatok, a váratlan sportbukás által előidézett csalódás hullámai (...) átcsaptak a mindennapok félelmének, keserűségének, bizonytalanságának és elégedetlenségének az árterére.

A tüntetők száma akkor még szerény volt, a tiltakozásuk azonban már előképe lehetett a két esztendővel későbbi, 1956. októberi népfelkelésnek”...

Így válhatott 1956 a vereség forradalmává, amelynek mélyenszántó gondolatait A VERESÉG FORRADALMA című ezen kötetből ismerhetjük meg részletesebben.

*
„A VERESÉG FORRADALMA” című ezen kiadványt a politika és a labdarúgás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ezt a kötetet áttanulmányozva végiggondolják a labdarúgó - világbajnokság döntőjében 1954 - ben elszenvedett vereséget és annak érzelmi utóhatásait, az akkor még szerény tüntetést, de az emberek az elégedetlenségüknek, az óriási csalódásuknak már hangot mertek adni, a diktatórikus viszonyok között is ki mertek menni az utcára, így előképéül szolgálhatott a két esztendővel későbbi, október 23 - ai népfelkelésnek.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Stefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalmaStefan Lázár - A vereség forradalma
ISBN 9789639461185 (2009)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szabó Dezső A hazára talált próféta 2,890 Ft 2 601 Ft
Ungváry Krisztián Búvópatakok 3,490 Ft 3 141 Ft
Ágoston István Istentelen állam, harcoló egyház 3,400 Ft 3 060 Ft
Markó György - Schmidt Mária A Magyarok Vére 1,980 Ft 1 782 Ft
Korpás Zoltán V. Károly és Magyarország 3,675 Ft 3 308 Ft
Bálint Sándor élete és politikai működése 1904-1980 5,990 Ft 5 391 Ft
Romsics Ignác Magyarország története a XX. században 4,980 Ft 4 482 Ft
Benecz Paraferee Ferenc Kerékpártúrák a Bükkben 2,995 Ft 2 696 Ft
Koltay Gábor A magyarok vére 3,600 Ft 3 240 Ft
Zicherman István 1956 szovjet szemmel 1,200 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^