Hagyomány

Nyisztor Tinka - Pákozdi Judit

Csángó galuska

Moldvai magyar étkezési hagyományok és receptek

Kiadó: Babér

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 650 Ft
Internetes ár: 3 285 Ft
Nyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuska
Leírás: A CSÁNGÓ GALUSKA című könyv három nagy fejezetből álló, hagyományos recepteket tartalmazó néprajzi tanulmány.

A moldvai csángó magyarok hagyományos ünnepi és hétköznapi étkezési szokásait, a kezdetektől máig, az ezekhez fűződő énekeket, verseket, mondókákat, jellegzetes történeteket, adomákat, esetleg meséket ismerteti dr. Nyisztor Tinka néprajzos, aki ma is a moldvai Pusztinán él.

Hagyományos csángó receptek:
A gyűjtés során az adatközlőket, valamint a főzéshez használt tárgyaikat fotózták le, elmondásukat pedig hangfelvételre rögzítették. A könyvnek ez a része „két nyelvű” formában készült: egy oldalra kerül a eredeti csángó szójárással elmondott recept, a vele szemközti oldalra pedig közérthető módon, a szerkesztő magyarázó kiegészítéseivel az étel készítésének pontos leírása, amely alapján mai is megfőzhető.

A receptek köre a fellelhető régi ételek mellett felöleli a mai csángó konyha fogásait, azokat is, amelyek a más konyhákkal való egymásra hatásból születtek (például román, székely). Az ételek készítését a helyszínen megörökítették, illetve utólag elkészítve eredeti főző és tálaló edényekben tálalva lefotózták.

A csángó ünnepi és hétköznapi étkezés és főzés eszközei alapanyagai rész új és archív fotókból, rajzokból és a hozzájuk tartozó magyarázó szövegekből áll.

A csángó magyarság fogyása, elvándorlása, asszimilációja az elmúlt évtizedekben felgyorsult, ezért érezték a szerzők (Nyisztor Tinka moldvai etnográfus és Pákozdi Judit budapesti szerkesztő, újságíró, keresztszülő) sürgető kötelességüknek, hogy a még fellelhető és emlékezetbéli étkezési szokásokat, recepteket felkutassák, lejegyezzék, és közre adják. Reményeink szerint ezzel megmentik a feledésre ítélt hagyományoknak ezt az igen jelentős körét.

*
A „CSÁNGÓ GALUSKA” című ezen kiadványt a moldvai magyar étkezési hagyományok és receptek iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk, akik nemcsak kipróbálják ezeket a finom ételeket, hanem egyben ápolják is a könyvben részletezett, sajnos egyre kevéssé fellelhető csángó magyar néprajzi és gasztronómiai hagyományokat.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 650 Ft
Internetes ár: 3 285 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Nyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuskaNyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuskaNyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuskaNyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuskaNyisztor Tinka - Pákozdi Judit - Csángó galuska
ISBN 9789630618953 (2009)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
  • Magyarország:
    • Bolti vásárlás
    • GLS Futár (javasolt)
    • Posta
  • Európai Unió:
    • GLS Futár (javasolt)
    • Posta
  • Egyéb külföld:
    • Posta
Fizetési módok:
  • Magyarország:
    • Készpénz vagy Bankkártya boltban
    • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
    • Belföldi átutalás
    • PayPal online fizetés - Angol
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • Európai Unió:
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
    • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Egyéb külföld:
    • Bankkártyás online fizetés - Magyar
    • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Jakab Attila Mivé lettél, mivé leszel csángó magyar? 2,600 Ft 2 340 Ft
Szondi Miklós Rovás olvasókönyv 700 Ft 630 Ft
Hello Kitty - Ínyenc szakácskönyv 2,999 Ft 2 700 Ft
Nyisztor Tinka Szent István gyermekei 1,500 Ft 1 350 Ft
Koltay Gábor Sacra Corona 4,400 Ft 3 960 Ft
Polcz Alaine Főzzünk örömmel 2,800 Ft 2 520 Ft
Kútvölgyi Mihály Zöldséges ételek a Kárpát-medencéből 3,500 Ft 3 150 Ft
Oláh Lajos-Szabó József János Fényes szurony, rózsafa a nyele... 3,500 Ft 3 150 Ft
Venesz József A magyaros konyha 2,500 Ft 2 250 Ft
Moldvai csángó-magyar okmánytár 1467-1706 4,490 Ft 4 041 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^