Antropológia, Őstörténet

Fejes Pál

Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt

Kiadó: Heraldika

Státusz: Készleten.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
Fejes Pál - Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt
Leírás: A könyv szerzője közel 60 éven át a természettudományokat (a kémiát és az alkalmazott matematikát) művelte és oktatta; tudományos fokozatokat, felsőfokú nyelvvizsgákat (angol és német nyelvből) szerzett és több száz dolgozatot, számos könyvet publikált.

Az 1964-1965-ös amerikai (Ford-) ösztöndíja idején, az esti órákban a Baltimore-i egyetem könyvtárában megismerkedett az írás tudományával, az epigráfiával is.

Ennek az érdekes tudománynak a művelésére már csak a nyugdíjas éveiben maradt elég ideje, de ez a 15 - 20 éven át (többnyire hétvégeken) végzett kitartó és makacs munka végül is lehetővé tette, hogy átírja a homo sapiens, a modern ember történelmét.

Az első és egyben a legfontosabb felismerése az volt, hogy a Biblia 4. 1. Káinnal és Ábellel foglalkozó fejezete kissé pontatlanul adja vissza a köztük kialakult konfliktust. Az Úrnak bemutatott áldozat kedvezőtlen fogadtatása után (a Biblia szerint) Káin rátámadt a testvérére, Ábelre és agyonütötte. Ez azonban nem biztos, hogy így történt, de a modern ember történelme valóban itt és valahogyan így kezdődött...

Az ITT és a MIKOR tisztázása nem volt könnyű! Az itt Észak - India, ahová a homo sapiens ősei (valószínűleg) a kínai SECHUAN - ból menekültek a Würm II jégkorszak éhínsége elől, kb. Kr.e. 48 000 táján. Az útra kelt 8 törzsből (ez kb. 500 000 ember) végül is 7 érkezett meg. Közülük 6 EEM.EESSAL = EEM.HUL, vagyis ősmagyar törzs anyajogú (matriarchális) társadalmi keretek között a mai DELHI, egy JAU = HAR.HABA patriarchális törzs pedig a (későbbi) HARAPPA körzetében telepedett le.

Úgy tanultuk, hogy az ezt követő arany - kor kb. 3500 éve békében telt el. A Káin és Ábel közötti konfliktust az irigység ([ENG] JAUndice!) váltotta ki, amelynek során Káin (népe) Kr.e. 44 600 ± 100 táján felperzselte a halászó/gyűjtögető EEM.HUL nép téli időben száraz náddal borított, mocsaras életterét, amely a JAMUNA folyó bal oldalán terült el. Ebben a korai genocídiumban kb. 40 000 ember vesztette életét /a tűzárban és az azt követő árvízben (eredő bűn)/, kb. 320 000 pedig menekült, amerre látott.

Aki életben maradt, a legszükségesebbeken túl vitte az ismereteit, a fogalmait és az ún. észak - indiai lineáris írás (a szerző NILW néven említi) tudományát. A Föld szinte valamennyi, a menekültek által lakott barlangjában, Borneótól Patagóniáig, megtalálható ennek az EESSA - exodusnak a névjegye, a tenyér - lenyomat.

A szerző azonban nemcsak ezt kereste, hanem a menekültek NILW, OGAM és ékírással írt beszámolóit is, amelyet nemcsak el tudott olvasni, hanem ezt a nyelvet meg is értette.

A MIT ÍRTAK AZ ŐSMAGYAROKRÓL 46 000 ÉVVEL EZELŐTT című könyv ezekről az eredeti írásos emlékekről ad részletes tájékoztatást.

*
A „MIT ÍRTAK AZ ŐSMAGYAROKRÓL 46 000 ÉVVEL EZELŐTT” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a könyvből az észak - indiai lineáris írásról, a menekültek NILW, OGAM és ékírással írt beszámolóiról, ezekről az eredeti írásos emlékekről szeretnének részletesebb tájékoztatást kapni.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 990 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Fejes Pál - Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőttFejes Pál - ...és még mindig a homo sapiens őstörténelme...Fejes Pál - A magyar őstörténelemről szóló leletek itthon és szerte a világbanFejes Pál - Az ősmagyar történelem epigráfiai gyöngyszemeiFejes Pál - Mit írtak az ősmagyarokról 46 000 évvel ezelőtt
ISBN 9789639204539 (2009)
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Fejes Pál Heraldika
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Farkasinszky Tibor Magyar őstörténet új alapokon Kr.e. kb. 2000-től 2,200 Ft 1 980 Ft
Alföldi András Pogány szokások, keresztény emlékek 2,400 Ft 2 160 Ft
Sára Sándor India, a szépség koldusa 6,000 Ft 5 400 Ft
Obrusánszky Borbála Szkíta-magyar múltunk ragyogása 2,200 Ft 1 980 Ft
Nagy Kálmán A honfoglalás korának hadtörténete 3,300 Ft 2 970 Ft
Hunnivári Zoltán Forradalom a kronológiában - 200 éves időcsúszás 2,500 Ft 2 250 Ft
Bíró Lajos Ősmagyarok mitológiája és Magyar Tündérvallás 12,500 Ft 11 250 Ft
Friedrich Klára Megfejtések könyve II. 3,000 Ft 2 700 Ft
Baloghy Dezső Magyar napimádás 1,300 Ft 1 170 Ft
Czakó Gábor Nyelvédesanyánk 2,730 Ft 2 457 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^