Magyar Menedék Könyvesház

1126 Budapest, Márvány utca 48. | ☎: 213-7057 | NyitvaTartás: H-P: 09:00-19:00; Szo: 09:00-13:00
Mind Újdonság Őstörténet Irodalom Hitélet Ezotéria Filzófia Közélet CD,DVD Gyermek Hagyomány Szent Korona Történelem Trianon 56 Úti,ízek
 

Hagyomány

Nyitólap-Kínálatunk Üzenetküldő Elérhetőség Rendelési útmutató - ÁSZF Képek KártyásFizetés Nyomkövetés
 

Tavaszi nyitvartásunk a következőképpen alakul: H.-P.: 09-19-ig ; Szo.: 09-13-ig
Vissza a listához

bolti ár:
1 500 Ft
internetes ár:
1 275 Ft
15% kedv.-nyel!
Megtkrts: 225 Ft

Könyv
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.
Szerző:
Petrás Mária
Cím:

Emeld fel, Uram, kicsiny népemet!

Alcím:
Petrás Máriával beszélget Szervátiusz Klára Miért Hiszek Sorozat
Kiadó:
Kairosz
Kateg.:
Státus:
Készleten.
Leírás: PETRÁS MÁRIA (Románia - Moldva - Diószén, 1957. január 19. -) énekesnő, keramikus, a csángók szószólója.
*
Hiszek a feltámadásban. De abban a feltámadásban, amely előtt nagyon sok nehézségen, fájdalmon át kell haladnia az embernek, a közösségnek.

Az én kicsi népem nagyon sok mindenen áthaladott, s úgy érzem, már a kereszten van.

Hogy feltámadás mikor lesz, csak az Isten tudja. Márpedig az ember ideje nem azonos az Isten idejével. Hiszek abban, hogy a rossz halálra van ítélve, s elmúlik.

Így múlik el majd népem felől is a baj, az akadály. S még a földi feltámadását megérem.

Fel kell szabadulnunk „azoktul a terhektül”, amelyek évszázadok óta összegyűltek.
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- Képzeletbeli érkezés Moldvába, a szülőfaluba Diószénbe;
- „Ha eléggé fontos dolgokat csináltunk, akkor eléggé csendben voltunk, de ha mentünk a mezőre vagy szövés közben, folyt az ének”;
- Azonosítható-e a tudás a hittel?
- „A teremtés nem befejezett, egy folyamat és mi ebben a folyamatban vagyunk egy fejezet”;
- Mi Babba Mária formai újdonsága?
- „Az áldozathozatal szenvedéssel is jár, de az más szenvedés, egy magasabb fokozat másokért, a világért, a hazáért, valakiért szenvedni öröm is egyúttal”;
- „A lélek küzdelme, fájdalma megigazulást is hozhat”;
- A rendszeres imádkozás, a kilencedek megtartásának hatása a lélekre;
- Miért nem szabad bizonyos dolgokat elmondani?
- Függ-e a hangulatától, hogy mennyire színesek a munkái?
- „Hiszek abban, hogy a rossz halálra van ítélve és elmúlik. Így múlik el csángó népem felől is a baj. Fel kell szabadulnunk azoktól a terhektől, amelyek évszázadok óta összegyűltek”;
- Mi a véleménye az utóbbi években elszaporodott Mária-jelenésekről?
- Mikor ismerkedett meg a szép népdalokkal?
- Máriával kezdődik és Máriával végződik minden nap!

*
Az „EMELD FEL URAM, KICSINY NÉPEMET”! című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Petrás Mária énekesnővel, keramikussal miről beszélgetett Szervátiusz Klára.Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
 
Néhány további mű ettől a Szerzőtől:
Petrás Mária - MadárnyelvenPetrás Mária - Emeld fel, Uram, kicsiny népemet!Petrás Mária - MadárnyelvenPetrás Mária - Emeld fel, Uram, kicsiny népemet!Petrás Mária - Madárnyelven
ISBN 9789636623814 82 oldal, (2010)
Kemény kötésű fűzött egyéb kicsi méret
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.

Vissza a listához
bolti ár:
1 500 Ft
internetes ár:
1 275 Ft
15% kedv.-nyel!
Megtkrts: 225 Ft

Könyv
Ajánljuk még:
Találkozzunk a Facebookon!
ember szereti ezt: Magyar Menedék Könyvesház
Vissza a listához
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^