Nyári szabadság üteme: Könyvesboltunk 2016. július 28-tól 2016. augusztus 4-ig zárva van!
Nyitás: 2016. augusztus 5-én, pénteken, reggel 9 órakor! Kérjük, megrendeléseiket, látogatásukat, illetve a személyes átvételeket, ennek megfelelően tervezzék!

Hagyomány

Hoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György

Jelképtár

Kiadó: Helikon

Státusz: Kifogyott.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 3 817 Ft
Hoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - Jelképtár
Leírás: Másfél évtized nem túl jelentős idő a jelképek évezredes életében, de a JELKÉPTÁR első kiadásának megjelenése után szinte divatba jött hazánkban a jelkép - könyvek, lexikonok megjelentetése.

Azt mondhatjuk, hogy a jelképkutatás a reneszánszát éli, s ez a tény már önmagában is indokolja, hogy felújítsák, kibővítsék ezt a mára már alapművé vált könyvet.

Első megjelenése óta meglepően sokan és sokat használták, különösen a rajzokat. Sokszor hivatkoztak a szócikkekre, az illusztrációk pedig rendre feltűntek a különböző kiadványok lapjain, azt mondhatjuk, hogy közkinccsé vált a kötet.

A szerzők évek óta készültek egy új, bővített és javított kiadásra.

A hetedik kiadásban nem változtattak a kötet szerkezetén. Az anyagot új címszavakkal egészítették ki, emellett több mint kétszáz új képpel lett gazdagabb a szótár, ami így új, aktuális címszavakkal és képekkel kiegészítve méltó utódja egy klasszikus kiadásnak.

*
A „JELKÉPTÁR” című ezen kiadványt a jelképtár szócikkeit a munkája során, vagy egyéb vonatkozásokban is gyakran használó, az új címszavak és képi feldolgozások iránt is érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 490 Ft
Internetes ár: 3 817 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Hoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - JelképtárHoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - JelképtárHoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - JelképtárHoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - JelképtárHoppál Mihály Jankovics Marcell Nagy András Szemadám György - Jelképtár
ISBN 9789632272207 (2010)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Kerekes Sándor Szakácskönyv a magyar szürkéhez 4,500 Ft 4 050 Ft
Gyenes József Feleky Erzsébet Oriontól Tatárlakáig 2,990 Ft 2 691 Ft
Zászló Székely zászló 60 x 90 cm 4,500 Ft 4 050 Ft
Albert Ferenc Attilától 1956-ig 3,800 Ft 3 420 Ft
Szűcs László Égre írott történelem 3,990 Ft 3 591 Ft
Wictor Charon A misztériumok ezotériája 2,500 Ft 2 250 Ft
Juhász Zoltán A zene ősnyelve 2,400 Ft 2 160 Ft
Nyirő József A zöld csillag 2,700 Ft 2 430 Ft
Deák István Szent királyaink története 3,300 Ft 2 970 Ft
Erdős Attila Kiss Gábor Vallási szavak kisszótára 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^