Hagyomány

Ritoók Zsigmond

Homérosszal is Jézushoz

Ritoók Zsigmond ókorkutatóval beszélget Simon Erika - Miért Hiszek sorozat LXXIX. kötet

Kiadó: Kairosz

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Ritoók Zsigmond - Homérosszal is Jézushoz
Leírás: RITOÓK ZSIGMOND (Budapest, 1929. szeptember 28.) Széchenyi-díjas magyar klasszika-filológus, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A római és ógörög irodalom, ezen belül a költészet és az esztétika jelentős tudósa. 2009-ben a Bolyai-díj kitüntetettje.
*
Mindent csak úgy kaptam, azt viszem tovább. Isten adja a hitet.

Született egyszer egy Gyermek, akinek szenvedéséből mindnyájan élhetünk. Aki által megélhetjük, hogy egymás tagjai vagyunk. Aki által szerethetjük egymást. Mert Ő előbb szeretett minket.
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- „Az irodalommal nőttem fel, hozzátartozott a gyermekkori emlékeimhez”;
- A családjában tudós és irodalmi hagyományok vannak, van-e ennek észlelhető nyoma az életében?
- A hit ajándék, de kell valami rejtett vágy, valami nyitottság Isten felé...;
- Jelenleg is hordoz-e éltető energiákat a mi kultúránk számára a görög-római kultúra?
- Vonzotta-e a műfordítás?
- Egész életében a pogány kultúra foglalkoztatta, de a keresztény hit élteti. Hogyan találkozik ez a kettő?
- Volt-e nagyobb hitbéli válságban?
- Mi a véleménye az ökumenéről?
- Dogmatikai tekintetben lát-e arra esélyt, hogy közelítsenek egymáshoz a felekezetek?
- A közeledés jegyében adunk-e fel hagyományokat?
- Szükség van-e a megújulásra a református egyházon belül?
- Hogyan hatnak életében a művészi élmények?
- Az életében jelen van a zene;
- Mit gondoljon a keresztény ember ellenségről, idegenről, barátról?

*
A „Homérosszal is Jézushoz” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megtudni, hogy Ritoók Zsigmond ókorkutatóval miről beszélgetett Simon Erika.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Ritoók Zsigmond - Homérosszal is JézushozSimon Erika - Igéink édes hatalmaRitoók Zsigmond - Homérosszal is JézushozSimon Erika - Igéink édes hatalmaRitoók Zsigmond - Homérosszal is Jézushoz
ISBN 9789636624811 106 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Ritoók Zsigmond Kairosz
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Márfi Gyula A szeretet nem múlik el soha! 1,500 Ft 1 350 Ft
Magyar Bálint Bukásra ítélt siker 2,520 Ft 2 268 Ft
Gerő András Nemzeti történelemkönyv 2,900 Ft 2 610 Ft
Verena Kast A jó barátnő 2,500 Ft 2 250 Ft
Lenkei Tibor - Chemez Bálint Csikós, Gulyás, Puszta 3,600 Ft 3 240 Ft
Takler Ferenc A gerinc mindig maradjon egyenes! 1,500 Ft 1 350 Ft
Polcz Alaine Kit szerettem? Mit szerettem? 2,500 Ft 2 250 Ft
Polcz Alaine Egész lényeddel 2,500 Ft 2 250 Ft
Madarász Imre Két máglya 2,000 Ft 1 800 Ft
Dr. Erich Bischoff Kabbala 2,300 Ft 2 070 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^