Hitélet

Takách Gáspár

Az ember képes átírni a sorskönyvét

Takách Gáspár addiktológussal beszélget Dutka Judit - Miért Hiszek sorozat. LXXXI. kötet

Kiadó: Kairosz

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Takách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvét
Leírás: DR. TAKÁCH GÁSPÁR addiktológus szakorvos (1946).
*
A gyógyulás a visszaesések sorozata. A visszaesések többnyire egyre árnyaltabbak.

Ez egy tanulási folyamat, amelynek a végén végül talpra áll.
*
ÍZELÍTŐ A BESZÉLGETÉS TÉMÁIBÓL:

- Mikor fogalmazódott meg benne az a gondolat, hogy pap szeretne lenni?
- Mi volt a különbség a novíciusoknál tapasztaltak és a kórházi gyakorlatok között?
- Esztergomban a novícius közösségben született meg a gondolat, hogy orvos lesz;
- Lipóton a klasszikus elmebetegségekkel ismerkedett meg?
- Hogy áll fel egy kórházi személyzeti szupervíziós csoport?
- Mikor kezdett el foglalkozni az alkoholproblémás betegekkel?
- Hogy lehet megsaccolni, hogy kb. hány alkoholista van Magyarországon?
- Mióta tekinti betegnek a társadalom az alkoholistát?
- Mi van a többszörösen is visszaeső betegekkel?
- A társadalom nem úgy tekint az iszákosokra, mint betegekre;
- A kórházban kezelt betegek hány százaléka gyógyul meg?
- Szokott-e egy-egy betegéért imádkozni?
- Genetikailag kimutatható-e az alkoholizmusra való hajlam?
- A civilizált világ betegsége, hogy a nők egyre többen isznak;
- Milyen típusú emberek választják az alkoholt és kik nyúlnak inkább a droghoz?
- Az alkoholbetegek vagy a drogosok gyógyulása tart hosszabb ideig?
- A szerencsejáték-szenvedély mennyire harapózott el nálunk?
- Miközben a társfüggőség növekedéséről beszélünk, a társadalom egyre inkább elmagányosodott emberekből áll. Honnan van ez az ellentmondás?

*
„Az Ember Képes Átírni a Sorskönyvét” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megtudni, hogy Takách Gáspár addiktológus szakorvossal miről beszélgetett Dutka Judit.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Takách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvétTakách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvétTakách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvétTakách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvétTakách Gáspár - Az ember képes átírni a sorskönyvét
ISBN 9789636624804 96 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Takách Gáspár Kairosz
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Kelemen József A Pénz beszél 1,790 Ft 1 611 Ft
Vitári Zsolt A Hitlerjugend és Délkelet-Európa 4,500 Ft 4 050 Ft
Szerencsés Károly Az ítélet: halál 4,200 Ft 3 780 Ft
Lynley Smith A missziótól a mártírságig 2,990 Ft 2 691 Ft
Antall József Modell és valóság I-III. 4,990 Ft 4 491 Ft
Shay Gullen Nincs elveszett gyermek 3,100 Ft 2 790 Ft
Meg Blackburn Losey A ma gyermekeinek evolúciója 3,990 Ft 3 591 Ft
Pap Gábor Manitól Rasdiig 2,700 Ft 2 430 Ft
Dr. Pierre Dukan A Dukan diéta 3,499 Ft 3 150 Ft
Szádeczky Kardoss Irma Jogéletünk őstörténete 4,800 Ft 4 320 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^