Hitélet

Rumszauer Miklós

Szívemből ünnepi ének árad...

Rumszauer Miklós plébánossal beszélget Lőrinc Sándor - Miért Hiszek sorozat. LXXX. kötet

Kiadó: Kairosz

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...
Leírás: RUMSZAUER MIKLÓS-t, a kaposvári Szent József és Szent Margit-templom plébánosát a Somogy Polgáraiért díjjal tüntették ki:

 • kiemelkedő lelkipásztori munkájáért,
 • az ifjúság keresztény neveléséért,
 • és az egyetemi lelkészségen végzett tevékenységéért.

A szív nemcsak anatómiailag központi szervünk, hanem a spirituális teológia megfogalmazása szerint is az ember középpontja.

Kifejezi az egyéniségünket, mintha ott lakna a lelkünk.

Nem véletlen, ha valakiről pozitív jellemzést akarunk adni, akkor azt mondjuk, jószívű. A Szentírás is megragadóan beszél a szívről.

A szív gazdagságából, tisztaságából, egyszerűségéből kell kiindulnia annak az ünnepi dalnak, ami aztán árad, megérint, magával ragad másokat is.

A szépen csengő dallam hullámai azonban nem állnak meg az énünk határainál. Kipattan belőlünk az ének, pulzál, lüktet, körbeölel másokat is, és immáron velük együtt zengjük a dicséretet a Királynak.


*
A „Szívemből Ünnepi Ének Árad...” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik azt szeretnék részletesebben is megismerni, hogy Rumszauer Miklós plébánossal miről beszélgetett Lőrinc Sándor.


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 500 Ft
Internetes ár: 1 275 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...Rumszauer Miklós - Szívemből ünnepi ének árad...
ISBN 9789636624828 146 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Rumszauer Miklós Kairosz
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Guy Bedouelle Szent Domonkos - Az Ige kegyelme 3,300 Ft 2 970 Ft
Dr. Apáthy István 110 Kispap 2,500 Ft 2 250 Ft
Faragó Laura Szép illatja száll a víg szívemre CD melléklettel 2,500 Ft 2 250 Ft
Peti Lehel A moldvai csángók vallásossága - Hagyományos világkép és modernizáció 2,800 Ft 2 520 Ft
Andreas Moritz Soha többé szívbetegség 2,690 Ft 2 421 Ft
Sas Tamás S.O.S LOVE! DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Karl -Heinz Menke Krisztus a létezés értelme 2,200 Ft 1 980 Ft
Kormorán Mennyből az angyal 4,000 Ft 3 600 Ft
Ákos Aréna koncert 2011 2 DVD 4,990 Ft 4 491 Ft
GH Anon Lelki evolúció IV. kötet 1,990 Ft 1 791 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^