Irodalom

Domonkos László

Francia Kiss Mihály élete és halála

A Rongyos Gárda kapitányának története

Kiadó: Masszi

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
Domonkos László - Francia Kiss Mihály élete és halála
Leírás: „A könyvben leírtak mindent - majdnem mindent - elmondanak arról az emberről, akinek azért kellett meghalnia, mert harcolt a hazájáért, a haza szabadságáért, azokért a területekért, amelyek a magyar nemzethez tartoztak, a magyar nemzet testét alkották, és amelyről olyan hatalmak döntöttek, akiknek semmi közük és joguk sem volt ezen döntés meghozatalához.

Francia Kiss Mihály legfőképp a hazája érdekében vívott élet-halál harcot a kommunizmus ellen, amely megbocsáthatatlan bűn volt 1946-ban és 1957-ben is.

Az már az egyik legszomorúbb tény, hogy ezek a személyek - mert több is van közöttük, mint például Raád Árpád, Kuthy László - a mai napig nem lettek rehabilitálva, pedig ők szintén a hazájuk szabadságáért harcoltak.

Nagyon nehéz a feladata az írónak, történésznek, hogy az évtizedek alatt összehordott rágalmaktól és hazugságoktól megtisztítva reális képet alkosson magáról a korról és a Rongyos Gárda harcairól. Arról a szabadcsapatról, amely 1918-21 között, illetve 1938-41 között harcolt a magyar területekért...”

*
A „FRANCIA KISS MIHÁLY élete és halála” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az évtizedes rágalmaktól és hazugságoktól megtisztítva szeretnének reális képet kapni magáról a korról és a Rongyos Gárda harcairól.
*
Ajánlott még:

Tűzzel-vassal a hazáért.
A kicserélt város - Fiume: volt és van.
Az elfelejtett parancsnok.
Megőrzésre átvéve.
Arculcsapott Birodalom.

Francia Kiss Mihály élete és halála.
A Rongyos Gárda Küzdelmei - Az erő útján.
A Rongyos Gárda harcai 1919-1939.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 800 Ft
Internetes ár: 2 800 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Domonkos László - Elsüllyedt földönDomonkos László - Negyedszázad szolgálatbanDomonkos László - CsurkaDomonkos László - Vereségek diadalaDomonkos László - A kicserélt város - Fiume: volt és van
141 oldal, (2011)
Kemény kötésű fűzött A5 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szále László Kitörők 2,980 Ft 2 682 Ft
Gereben Ágnes Beszélgetések a Gulagról 2,990 Ft 2 691 Ft
Magyar Filmhiradó Évfolyam 1956 - 4 DVD 4,990 Ft 4 491 Ft
Csorba László Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei 3,990 Ft 3 591 Ft
Balla Tibor Szarajevó, Doberdó, Trianon 2,950 Ft 2 655 Ft
Koszta István A sors kereke a végzetre forog? 3,890 Ft 3 501 Ft
Sebő Ödön A halálra ítélt zászlóalj 3,990 Ft 3 591 Ft
Csongrádi Kata A Slágergyáros 3,490 Ft 3 141 Ft
Surányi András Film... DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Görömbei András Csoóri Sándor 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^