Terméklap

Ian Kershaw

A Hitler - mítosz

vezérkultusz és közvélemény

Kiadó: Kortina

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 350 Ft
Internetes ár: 2 115 Ft
Ian Kershaw - A Hitler - mítosz
Leírás: *
- Mivel magyarázható, hogy a németek túlnyomó többsége lelkesedéssel és odaadással támogatta a Führert, Adolf Hitlert?

A világszerte elismert brit történettudós IAN KERSHAW ezt a jelenséget vizsgálja.

Kísérletet tesz arra, hogy tisztázza Hitler karizmatikus vonzerejének és rendkívüli személyes népszerűségének alapjait, és bizonyítja, hogy a náci uralom szempontjából a Führer - mítosz nélkülözhetetlen volt.

Aki meg akarja érteni a németek és Hitler viszonyát, az ebben a jól megírt, történelmi forrásokban gazdag és továbbgondolkodásra ösztönző könyvben választ talál rá.
(Die Zeit)

*
„A HITLER - MÍTOSZ” című ezen kiadványt a német nép és Hitler viszonyát megérteni akaró, a vezérkultusz és a közvélemény kapcsolatát tanulmányozni kívánó, azt továbbgondoló olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 350 Ft
Internetes ár: 2 115 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Ian Kershaw - HitlerIan Kershaw - A Hitler - mítoszIan Kershaw - HitlerIan Kershaw - A Hitler - mítoszIan Kershaw - Hitler
ISBN 9789638626912 (2003)
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Tormay Cécile Korinthoszi szerelem 2,200 Ft 1 980 Ft
Liz Greene Az Uránusz a horoszkópban 2,800 Ft 2 520 Ft
Miskolczy Ambrus A bolygó zsidó Bécsben 2,500 Ft 2 250 Ft
Schelling, F. W. J. Filozófia és vallás 2,400 Ft 2 160 Ft
Stephanie Pui-Mun Law, Barbara Moore Árnyvilág-tarot könyv és 78 kártya 5,990 Ft 5 391 Ft
David Wilcock A Forrásmező felfedezése 6,990 Ft 6 291 Ft
Ferdinandy Mihály Az Istenkeresők 3,200 Ft 2 880 Ft
Sonja lyubomirsky Boldogságmítoszok 3,500 Ft 3 150 Ft
Bíró Lajos Az ősmagyarok mitológiája 8,500 Ft 7 650 Ft
Kovács József természetgyógyász Mítoszok és realitások a népi gyógymódok világából 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^