Történelem

Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj

Dzsingisz Kán hagyatéka

Kiadó: Attraktor

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatéka
Leírás: NYIKOLAJ SZERGEJEVICS TRUBECKOJ herceg (oroszul Николай Сергеевич Трубецкой, latin betűs nyelvekben általában Nikolai Trubetzkoy; Moszkva, 1890. április 16. – Bécs, 1938. június 25.) orosz nyelvész és történész, a prágai iskola és az alaki fonológia alapjainak lefektetője, a strukturális nyelvészet megalkotója.
*
Nevét főként a nyelvészeti körökben emlegetik. A nyelvészeti-történeti-etnográfiai kutatásai hozadékaként az orosz emigránsok körében elterjedt sajátos szellemi mozgalom, az ún. eurázsiaiság témakörében is meglehetősen önálló gondolatokat fogalmazott meg ebben a kötetben is:

- a kozmopolitizmus álarca mögé rejtett germán-latin etnocentrikus kultúrsovinizmusról,
- az ezt utánzó téves szlavofil mozgalomról, illetve
- e hamis nacionalizmusokkal szemben az igaz nacionalizmusról (Európa és az emberiség, Az igaz és hamis nacionalizmusról),
- a nyugatról jövő kulturális egyesítés keresztényietlen voltáról (Bábel tornya és a nyelvek összezavarása),
- az orosz államiság mongol gyökereiről (Dzsingisz kán hagyatéka), a hajdani Orosz Birodalom népeit egyesítő szovjet ideológiával szembeállított eurázsiai nacionalizmusról (Az összeurázsiai nacionalizmus),
- valamint az orosz kultúrán belüli nagy- és kisorosz, azaz nyugati vagy ukrán, illetve moszkvai törésvonalról (Az ukrán kérdés).

A jelen kötetben olvashatók Trubeckoj XX. századi húszas évekbeli esszéi, melyeket Pálfalvi Lajos utószava és Vlagyimir Szolovjov két rokon ideológiájú verse egészít ki a XIX. század végéről.

A forradalom utáni orosz emigráció ideológiai vitái iránt érdeklődők számára lehet kuriózum ez a küllemében is igényes kiadvány.

A fenti témáknak megfelelően a kötet tartalma:
- Európa és az emberiség;
- Az igaz és hamis nacionalizmusról;
- Bábel tornya és a nyelvek összezavarása;
- Dzsingisz kán hagyatéka;
- Az összeurázsiai nacionalizmus;
- Az ukrán kérdés;

Pálfalvi Lajos: Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj lehetetlen eurázsiai küldetése;
FÜGGELÉK: Vlagyimir Szolovjov versei.

*
A „DZSINGISZ KÁN HAGYATÉKA” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik fogékonyak az 1917-es forradalom utáni orosz emigráció ideológiai vitáira, a szerző európai és orosz kultúrával kapcsolatos gondolatébresztő okfejtéseire, annak ellenére is, hogy eléggé sajátosak és egyediek, ahogy a szerző maga írja, „az európai műveltségű emberek többsége számára szinte organikusan befogadhatatlanok”.

Kitartó elemzést és intellektuális olvasásélményt kívánunk hozzá!


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatékaNyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatékaNyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatékaNyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatékaNyikolaj Szergejevics Trubeckoj - Dzsingisz Kán hagyatéka
ISBN 9789639857704 161 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott A5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Nyikolaj Szergejevics Trubeckoj Attraktor
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Nyirő József Az elszántak 2,600 Ft 2 340 Ft
Kahler Frigyes A kommunizmus hosszú árnyéka II. 3,200 Ft 2 880 Ft
Dr. Victor Sierpina Fájdalomcsillapítás 3,490 Ft 3 141 Ft
Varga Csaba Istenemberré válás 4,990 Ft 4 491 Ft
Entz Géza Nemzeti dimenzióban gondolkodni 1,500 Ft 1 350 Ft
Thierry Baudet A határok jelentősége 2,500 Ft 2 250 Ft
Konrad Sutarski Közös fényeink 2,520 Ft 2 268 Ft
Kovács Sándor Máramarosi bércek között 3,990 Ft 3 591 Ft
Wiedermann Helga (Matolcsy kabinetfőnöke) Sakk és póker 2,500 Ft 2 250 Ft
Dévény István Sören Kierkegaard 3,800 Ft 3 420 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^