A nyári szabadság ütemterve aug. 1.- aug. 8.-ig,
ez idő alatt könyvesboltunk zárva lesz.
Kérjük, látogatásukat és a személyes átvételeket ennek megfelelően tervezzék.

Karácsony

 - A család imakönyve

A család imakönyve

Könyv
Szent István Társulat kiadó, 2014
374 oldal, Kemény kötésű fűzött B6 méret
ISBN 9789632772363
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
A KINDELMANN GYŐZŐ által válogatott és szerkesztett ezen kötet az egyéni, valamint a közös családi imádkozáshoz nyújt segítséget. A család imakönyve a Szent István Társulat gondozásában jelent meg először 2011-ben.

„A családokon át folyik az ember története, s az emberiség üdvösségének története” - írta II. János Pál pápa a családokhoz intézett levelében. „Az üdvösség eléréséhez mindenképpen nélkülözhetetlenek az imádkozó családok”.

Az ima ugyanis a Szentatya szerint „a keresztény élet lényeges alkotórésze, sőt az emberségünk természetéhez tartozik”!

Ebben a könyvben találhatunk: imaórákat, családi körben végezhető áldásokat, életfelajánlásokat, könyörgéseket és hálaadásokat, melyekkel gyermekek, fiatalok, jegyespárok, édesapák, édesanyák és nagyszülők fordulhatnak Istenhez, minden élethelyzetben és életállapotban.

Az élet nagy fordulópontjai mellett – születés, eljegyzés, esküvő, haláleset – a mindennapok történéseihez – utazás, tanulás, étkezés, munka, sportolás, fizikai és lelki fájdalmak, szenvedések – kapcsolódnak ezek az imák, többek között: Szent Ágoston, Clairvaux-i Szent Bernát, Sziénai Szent Katalin, Michelangelo Bounoratti, II. Rákóczi Ferenc, Boldog Henry Newman, Prohászka Ottokár, Boldog XXIII. János, II. János Pál, Boldog Kalkuttai Teréz és ismeretlen, körülöttünk élt és élő személyek imái.

„Az imádság nem menekülés, amely levon a mindennapi feladatokból, hanem éppen ellenkezőleg: lendületet ad, hogy a keresztény család elfogadja és végrehajtsa minden feladatát, amelyeket az emberi társadalom elsődleges és alapvető sejtjeként végre kell hajtania... A Krisztussal való eleven közösségből - amelyet a Szent Liturgia, az önátadás és az imádság táplál - ered a keresztény családnak az a tevékenysége, amely az emberiségnek nyújtott szolgálat révén az egész világnak javára van”.
(II. János Pál - Familiáris consortio)
*
A „Család Imakönyve” az alábbi TARTALOM szerint segít az imádkozó gyermekeknek, családoknak, a Krisztushoz fordulóknak:

• II. JÁNOS PÁL PÁPA. Az ima a családi közösségben;

• ÁLDÁSOK ÉS FELAJÁNLÓ IMÁK: (... Ókeresztény áldás, a család, a betegek áldása, ... A házi áldás ...);

• LITÁNIÁK, IMAÓRÁK: (Szent család ünnepének zsolozsmája; ... Litánia a tisztaságért; Esti hálaadás családoknak; ...);

• IMÁK A CSALÁD MINDEN TAGJÁÉRT: (... Házaspárok Hiszekegye; ... Imádságok a családi események előtt; ...)

• A LITURGIKUS ÉV: (Adventi várakozás, könyörgés, Szenteste; az egyház ünnepeinek imái; ...)

• IMÁK SZENT JÓZSEFHEZ ÉS SZŰZ MÁRIÁHOZ, a keresztény szülők példaképeihez:

• HA SZENVEDÉST BOCSÁTSZ RÁNK ...:

• AZ ÖRÖK ÉLET KÜSZÖBÉN: (... Ima a szép halálért, Ima a halottakért).

*
„A Család Imakönyve” című ezen kiadványt az imádságra nevelést fontos feladatuknak tekintő szülőknek ajánljuk, akik lehetőleg együtt imádkoznak a gyermekeikkel, amely a gyermeki szívek mélyén olyan nyomokat hagy, amelyeket az élet későbbi eseményei már nem tudnak a szívük mélyéről kitörölni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
A szorongástól az önbecsülésig Pál Ferenc 3,360 Ft 3 024 Ft
János nevében Martin C. Putna 3,000 Ft 2 700 Ft
Nyerésre állunk! Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
Arkangyalok és felemelkedett Mesterek Doreen Virtue 3,490 Ft 3 141 Ft
A teljes Holt-tengeri tekercsek Michael O. Wise 7,990 Ft 7 191 Ft
Magyar konzervatív töprengések a posztkommunizmus ellen Lánczi András 1,600 Ft 1 440 Ft
Holdfogyatkozás Paládi József 1,200 Ft 1 080 Ft
Az isteni mágia könyve Omraam Mikhael Aivanhov 1,999 Ft 1 800 Ft
Milolu Gróf Bánffy Miklós 2,990 Ft 2 691 Ft
Mechanikus narancs DVD Stanley Kubrick 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^