Hitélet

Olofsson Placid atya

Imádságos könyvem

Kiadó: Éghajlat könyvkiadó

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Olofsson Placid atya - Imádságos könyvem
Leírás: Olofsson Károly, Placid atya (Rákosszentmihály, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm., 1916. december 23. -) bencés szerzetes, tanár.

Édesapja svéd származású. 9 éves korában került a Budapesti Bencés Gimnáziumba, ahol 16 évesen érettségizett. Szent Benedek Rendjébe lépett 1933-ban. Pannonhalmán teológiát, a müncheni Ludwig Egyetemen német nyelvet tanult 1935-ben. Magyarországon bölcselet szakos tanári oklevelet, doktorátust szerzett 1939-ben, ebben az évben szentelték pappá. Káplán Győrszentivánban a következő évben. A Pannonhalmi Területi Apátság tábori lelkésze, gimnáziumi tanára 1946-ig. A Szociális Testvérek Társasága egyházi tanácsadója 1945-ben.

Pannonhalmán letartóztatták. A szovjet katonai bíróság a Szovjetunió munkatáboraiban letöltendő szabadságvesztésre ítélte, a Gulágra internálták (1946). Tíz év után szabadult. Ezt követően nem kapott működési engedélyt mint pap és mint tanár sem. Fizikai munkás a pesterzsébeti ládagyárban, majd az ORFI-ban betegszállító, mosodai munkás, mosodavezető. Nyugdíjazása óta kisegítő lelkész a Budai Ciszterci Szent Imre plébánián.
*
„Most, a 95. évemben, többször tudok csendet teremteni a lelkemben, s ezek az imádság áldott pillanatai, a Szentlélek pillanatai. Jóformán mindig imádkozom, a jó Isten kegyelmét köszönöm meg újra, mindig köszönök, köszönök. Valaki megszámolta, hogy a Szentírás több mint háromezerszer említi az Isten dicsőítését. Már az első keresztények is tudták, hogy dicséret nélkül az ima bizony torz. Az igazi imádság mindig a hála, a dicsőítés és az öröm légkörében bontakozik ki” – vall Placid atya az imádság szerepéről az „Imádságos könyvem” első, fohászkodásról szóló részében.

A könyv második része korábbi szentmisék elmélkedéseit, szentírás-magyarázatait tartalmazza, a harmadik fejezetben a Keresztút, a negyedikben pedig Placid atya kedvelt imádsága, a Mysteria Gaudiosa (Örvendetes Rózsafüzér) kapott helyet.

Isten dicsőítése mindig megjavítja az ember világát” – dicsőítsük az Istent Placid atyával együtt!

Imádságos könyvét ezeknek az olvasóinknak ajánljuk!


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Olofsson Placid atya - Imádságos könyvemOlofsson Placid atya - Placid AtyaOlofsson Placid atya - Élet és imádságOlofsson Placid atya - Isten irgalmát hirdetem szüntelenOlofsson Placid atya - Élet és Imádság - Dupla CD-melléklettel
(2011)
Kemény kötésű fűzött egyéb kicsi méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Olofsson Placid atya Éghajlat könyvkiadó
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Michael O. Wise A teljes Holt-tengeri tekercsek 7,990 Ft 7 191 Ft
Badiny Jós Ferenc Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia 6,990 Ft 6 291 Ft
Dr. Eben Alexander Ptolemy Tompkins A mennyország felfedezése 2,980 Ft 2 682 Ft
Ferenc pápa Ferenc pápa gondolatai a családról 2,490 Ft 2 241 Ft
Zétényi Zsolt A Szent Korona vonzásában 1,500 Ft 1 350 Ft
GH Anon Lelki evolúció XIII. kötet 1,990 Ft 1 791 Ft
Balás Béla Zsákutcákból irányfények 1,500 Ft 1 350 Ft
Kurt Tepperwein Iránytű az élethez 2,999 Ft 2 700 Ft
Larry Miller, James Redfield A zóna élménye 2,999 Ft 2 700 Ft
Jókai Anna - Korzenszky Richárd A hit kapuja 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^