Közélet

Bonyai Péter

Szcientológus voltam

Egy kiugrott csúcsvezető vallomása (scientológia, scientológus, szcientológia, szcientológus)

Kiadó: Heti Válasz kiadó

Státusz: Készleten.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 790 Ft
Bonyai Péter - Szcientológus voltam
Leírás: A szcientológia az L. Ron Hubbard sci-fi író és (a szcientológia egyház tagjai szerint) filozófus által kidolgozott elképzelések és hitek rendszere. Az 1952-ben életmódjavító filozófiaként indult rendszer fokozatos átalakuláson ment keresztül egy „gyakorlati vallás” irányába. A szcientológia vallási gyakorlatot technológiának nevezik, amely a dianetika módszerein alapszik. Az egyház tanításait és módszereit gyakran bírálják. A világ több országában állami szinten lépnek fel ellene...
*
Ilyen könyv még nem jelent meg Magyarországon. Számtalan írás, kiadvány foglalkozott már a szcientológia egyház árnyékos oldalával, eddig azonban még nem akadt olyan hazai szcientológus, aki a szervezetből kilépve - önnön élményeinek hitelességével - első kézből számolt volna be a tapasztalatairól.

Ez a kötet Bonyai Péter megejtően őszinte és kíméletlenül önkritikus vallomása arról, hogy:

• a világban életcélt kereső tizenévesből hogyan lett egy másokat megalázó és kizsákmányoló szcientológus,

• hogy milyen jelekből lehet felismerni e szervezet hol tragikomikus, hol velejéig abszurd, de mindenestül embertelen természetét,

• és arról, hogy van-e út visszafelé a háború, elmebaj és bűnözés nélküli világ eljövetelével kecsegtető, a valóságban azonban a megtébolyodás közeli állapothoz vezető Hídon.

*
A „SZCIENTOLÓGUS VOLTAM” című ezen kiadványt egy kiugrott csúcsvezető vallomása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 790 Ft
Internetes ár: 2 790 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Bonyai Péter - Szcientológus voltamBonyai Péter - Szcientológus voltamBonyai Péter - Szcientológus voltamBonyai Péter - Szcientológus voltamBonyai Péter - Szcientológus voltam
ISBN 9789639461345 212 oldal, (2011)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Bonyai Péter Heti Válasz kiadó
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Jézus Krisztus Én vagyok a világ világossága 1,990 Ft 1 791 Ft
Csáky Károly Szakrális emlékeink nyomában III. 3,200 Ft 2 880 Ft
Görbe József Akik Istenből születtek 1,200 Ft 1 080 Ft
Görgey Albert A Görgeyek és a Reformáczió 6,500 Ft 5 850 Ft
Bakos Attila Ég a Szívben 4,990 Ft 4 491 Ft
Cey-bert Róbert Gyula Atilla - A hun üzenet 4,800 Ft 4 320 Ft
Pósa Pál András Szakrális terek radiesztéziai felmérése I-II. 9,900 Ft 8 910 Ft
Csögyam Trungpa A szellemi materializmus meghaladása 2,800 Ft 2 520 Ft
Somos Róbert Logika és érvelés Órigenész műveiben 3,200 Ft 2 880 Ft
Aviézer Ravitzky A kinyilatkozott vég és a zsidó állam 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^