XX. sz.

Ian Westwell

Az I. világháború napról napra

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
Ian Westwell - Az I. világháború napról napra
Leírás: Amikor 1914 augusztusában kitört az I. világháború, sok európai politikai vezető úgy vélte, itt a lehetőség, hogy megtörje gazdasági és katonai riválisai hatalmát.

A kormányok és a népek egyaránt hitték, igazságos háborút vívnak, és a legtöbben úgy vélték, a konfliktus rövid lesz. 1914 karácsonyára a remény, hogy a háború hamarosan véget ér, szertefoszlott, különösen a nyugati fronton, ahol a lövészárkok vonalai az Északi - tengertől egészen Svájcig húzódtak.

Hatalmasak voltak a veszteségek, és az elkövetkező négy évben tovább növekedtek. 1918-ra, amikor a háború véget ért, a becslések szerint körülbelül nyolcmillió katona esett el, és 21 millióan sebesültek meg. Az 1918-as fegyverszünet a régi Európa végét is jelentette egyben.

Három birodalom bukását idézte elő: az osztrák-magyar, a német, és az orosz birodalomét, miközben világhatalmi státusba emelte az Egyesült Államokat.

A háborút lezáró békerendszer azonnal megteremtette a következő világméretű konfliktus, a II. világháború kitörésének alapjait. A kötet kronologikus sorrendben, rengeteg képpel illusztrálva követi napról napra a háború eseményeit.

*
„AZ I. VILÁGHÁBORÚ NAPRÓL NAPRA” című ezen rengeteg képpel illusztrált kiadványt a háború eseményeit napról napra követni kívánó olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 500 Ft
Internetes ár: 6 750 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Ian Westwell - Az I. világháború napról napraIan Westwell - Az I. világháború napról napraIan Westwell - Az I. világháború napról napraIan Westwell - Az I. világháború napról napraIan Westwell - Az I. világháború napról napra
ISBN 9789639329294 192 oldal, (2011)
Kemény kötésű fűzött A4 méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Hősök 9,999 Ft 9 000 Ft
Darkó Jenő A magyar huszárság eredete 1,900 Ft 1 710 Ft
Zathureczky Gyula Az úton végig kell menni 1,500 Ft 1 350 Ft
Tisza-Beői Hellebronth Kálmán Vitézi Rend 11,900 Ft 10 710 Ft
Tábori Kornél Magyar hősök 1914-1916 3,900 Ft 3 510 Ft
Alexander Bernát A háború után 2,400 Ft 2 160 Ft
Lőkkös János Trianonról a 21. század elején 3,600 Ft 3 240 Ft
Szívós Erika A magyar képzőművészet társadalomtörténete 1867-1918 2,490 Ft 2 241 Ft
William Gallen Antantmisszió 3,990 Ft 3 591 Ft
Károlyi Mihály Hit, illúziók nélkül 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^