Hagyomány

Tácsi István

Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
Tácsi István - Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei
Leírás: A „Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei” címen megjelent könyv fő gondolati összefoglalója az ókorban lezajlott első és egyetlen, valódi kultúrák közötti harc felismeréséből merítkezik.

A 2012-ben kiadott ezen könyv fő mondanivalója a görög és a magyar kultúra azonos eredetének bemutatása és annak bizonyítása. De tágabb értelemben az ókori világban lezajlott elképesztő méretű kultúrharc történelmi feltárását is bemutatja.

A könyvben leírtak szerint az első és egyetlen világméretű nagy kultúrák harca már az ókorban lezajlott, mégpedig a görög mítoszok keletkezésének történelmi időszakában. A matriarchális őskultúrát legyőzte a patriarchális újkultúra...

A kötet TARTALMA:

• ELŐSZÓ;
• BEVEZETÉS;
• GÖRÖG ÉS MAGYAR SZELLEMISÉG;
• A GÖRÖG MITOLÓGIA KEZDETEI:

(Görögország megszületése a mítoszaikon bemutatva; A görög ősteremtés mítosz; Görög teremtésmítoszok; A modern Görögország megvalósulása a mítoszok időszakában; A görög istenek rövid genealógiája a feldolgozott mítoszokból;)

• AZ ÚJGÖRÖG MITOLÓGIA FÉNYKORA:

(Jászon és az aranygyapjú, avagy az Argonauták története nyolc részben; Heléné és a trójai háború hat részben;)

• MAGYAR MONDÁK:

(Magyar biblia; A magyarok egyetemes teremtés mondája, A csodaszervas mondavilága; A fehérló monda eszmeisége;)

• A KÖZÖS TÖRTÉNELMI GYÖKEREK SZÉTÁGAZÓDÁSA:
(A mítoszok előtörténete; Az emberiség korszakváltásai;)

*
A „GÖRÖG MÍTOSZOK ÉS A MAGYAR MONDÁK azonos gyökerei” című ezen kiadványt, a szerző magánkiadását azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti téma- és gondolatköröket mélyebb kontextusban is szeretnék megismerni.


Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 2 000 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Tácsi István - A magyarok Istene, az ősi napisten újra fénylik I-II.Tácsi István - Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökereiTácsi István - A magyar MegváltóTácsi István - A magyarok Istene, az ősi napisten újra fénylik I-II.Tácsi István - Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei
ISBN 9789630822831 312 oldal, (2012)
Puha kötésű ragasztott
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Rév Lívia Ő muzsikál rajtam keresztül 1,500 Ft 1 350 Ft
Donald P. Ryan Ókori Egyiptom napi öt debenből 3,950 Ft 3 555 Ft
Táin Bó Cúailnge 2,800 Ft 2 520 Ft
Zajácz László Angyalbiblia 1,800 Ft 1 620 Ft
Szigethy Gábor Március 15. 2,500 Ft 2 250 Ft
Erdő Péter Schweitzer József Vizi E. Szilveszter Hit erkölcs tudomány 2,900 Ft 2 610 Ft
Kálmány Lajos Magyar hitvilág 2,990 Ft 2 691 Ft
Schöpflin György Az identitás dilemmái 3,600 Ft 3 240 Ft
Horn király gesztája 2,200 Ft 1 980 Ft
Takler Ferenc A gerinc mindig maradjon egyenes! 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^