Magyar Menedék Könyvesház

1126 Budapest, Márvány utca 48. | ☎: 213-7057 | NyitvaTartás: H-P: 09:00-19:00; Szo: 09:00-13:00
Mind Újdonság Őstörténet Irodalom Hitélet Ezotéria Filzófia Közélet CD,DVD Gyermek Hagyomány Szent Korona Történelem Trianon 56 Úti,ízek
 

Hagyomány

Nyitólap-Kínálatunk Üzenetküldő Elérhetőség Rendelési útmutató - ÁSZF Képek KártyásFizetés Nyomkövetés
 

Tavaszi nyitvartásunk a következőképpen alakul: H.-P.: 09-19-ig ; Szo.: 09-13-ig
Vissza a listához

2 000 Ft

2 000 Ft


Könyv
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.
Szerző:
Tácsi István
Cím:

Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei

Alcím:
 
Kiadó:
 
Kateg.:
Státus:
Készleten.
Leírás: A „Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökerei” címen megjelent könyv fő gondolati összefoglalója az ókorban lezajlott első és egyetlen, valódi kultúrák közötti harc felismeréséből merítkezik.

A 2011-ben kiadott ezen könyv fő mondanivalója a görög és a magyar kultúra azonos eredetének bemutatása és annak bizonyítása. De tágabb értelemben az ókori világban lezajlott elképesztő méretű kultúrharc történelmi feltárását is bemutatja.

A könyvben leírtak szerint az első és egyetlen világméretű nagy kultúrák harca már az ókorban lezajlott, mégpedig a görög mítoszok keletkezésének történelmi időszakában. A matriarchális őskultúrát legyőzte a patriarchális újkultúra...

A kötet TARTALMA:

• ELŐSZÓ;
• BEVEZETÉS;
• GÖRÖG ÉS MAGYAR SZELLEMISÉG;
• A GÖRÖG MITOLÓGIA KEZDETEI:

(Görögország megszületése a mítoszaikon bemutatva; A görög ősteremtés mítosz; Görög teremtésmítoszok; A modern Görögország megvalósulása a mítoszok időszakában; A görög istenek rövid genealógiája a feldolgozott mítoszokból;)

• AZ ÚJGÖRÖG MITOLÓGIA FÉNYKORA:

(Jászon és az aranygyapjú, avagy az Argonauták története nyolc részben; Heléné és a trójai háború hat részben;)

• MAGYAR MONDÁK:

(Magyar biblia; A magyarok egyetemes teremtés mondája, A csodaszervas mondavilága; A fehérló monda eszmeisége;)

• A KÖZÖS TÖRTÉNELMI GYÖKEREK SZÉTÁGAZÓDÁSA:

(A mítoszok előtörténete; Az emberiség korszakváltásai;)

*
A „GÖRÖG MÍTOSZOK ÉS A MAGYAR MONDÁK AZONOS GYÖKEREI” című ezen kiadványt, a szerző magánkiadását azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a fenti téma- és gondolatköröket mélyebb kontextusban is szeretnék megismerni.Megosztom: Megosztom Facebookon Megosztom twitter-en 
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
 
Néhány további mű ettől a Szerzőtől:
Tácsi István - Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökereiTácsi István - A magyar MegváltóTácsi István - A magyarok Istene, az ősi napisten újra fénylik I-II.Tácsi István - Görög mítoszok és a magyar mondák azonos gyökereiTácsi István - A magyar Megváltó
ISBN 9789630822831 (2012)
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a tar­soly­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Egyéb külföld:
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a tar­so­lyon ke­resz­tül ad­hat­ja le.

Vissza a listához
2 000 Ft

2 000 Ft


Könyv
Ajánljuk még:
Találkozzunk a Facebookon!
ember szereti ezt: Magyar Menedék Könyvesház
Vissza a listához
Könyvjelző
Biztos? -->
Lap teteje^^