Filozófia

Edmond Bordeaux Székely

Biogenikus élet esszénus útja

Kiadó: Élő föld

Státusz: Készleten.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Edmond Bordeaux Székely - Biogenikus élet esszénus útja
Leírás: A biogenikus (életet generáló, gyógyító és fiatalító) élet esszénus útját tartalmazó ezen kötet az ősi bölcsesség és a modernkori gyakorlat Esszénus Enciklopédiája. Egy mindent magába foglaló útikalauz a legtökéletesebb életmód mindenoldalú megvalósításához.
*
Néhány fejezet cím a TARTALOM-ból:
• Az esszénusok és tanításaik,
• Az esszénus egyesülések,
• Az esszénus Életfa,
• A Hétszeres Béke,
• Biogenikus élet globális szempontból,
• Biogenikus táplálkozás és kertészet,
• Biogenikus lakóhely,
• Biogenikus Meditáció,
• Biogenikus szexuális kiteljesedés,
• Biogenikus pszichológia és önelemzés...

„…A könyvem, a La Vie Biogenique (Biogenikus Élet) nagy lelkesedést váltott ki, különösen a fiatalok körében. A sok fiatal fiúkból és lányokból álló csoportoknak egyfajta bibliája lett… Kisebb csoportokba (nem kommunákba) verődve éltek, és megpróbáltak létrehozni egy új életformát, amely lehetetlenné tenne egy olyan háborút, amit a szüleiknek el kellett szenvedniük. Ezek a fiatalok csodálatosak voltak, csillagszemű idealisták, vitték a kezükben az „Esszénus Béke Evangéliumot” és a másikat, a „Biogenikus Életet”…

„…Soha nem felejtettem el, és nem fogom soha elfelejteni Romain Rolland szavait, amikor a magas jegenyefák alatt elváltunk, azon a felejthetetlen csodálatos napon Franciaországban: „Tegyünk félre mindent, ami elválaszt minket, és koncentráljunk azokra a dolgokra, amik egyesítenek bennünket”…

„…Sokszor kérdezték tőlem, hogy miért annyira sikeres a „Biogenikus élet”, pontosabban, az „Esszénus út – Biogenikus élet”, és miért van ennek az útnak oly sok lelkes követője az egész világon?

– A válaszom erre nagyon egyszerű és egyben összetett.
A világ égetően súlyos problémái hirtelen és nagyon sok komplex szempontból halmozottan, szinte egy gombnyomásra beindultak, amelyek megoldására életbevágóan sürgős megoldásokat kellett találni. Az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) a megoldások keresése céljából kénytelen volt rendezni tíz rendkívüli Világkonferenciát, annak érdekében, hogy a világ minden nemzetéből meghívott küldöttek foglalkozzanak a Föld-bolygónak ezekkel a legközvetlenebb és legaktuálisabb problémáival.

A „Biogenikus élet esszénus útja” már hosszú ideje világossá tette ezeket a megoldásokat, és szorgalmazta azok megvalósítását. Mindig is a mi mozgalmunk volt az előfutár ebben a tíz mezőben, felidézve Auguste Compte kortalan szavait: – „Savoir c’est Prévoir” – „Tudj, hogy láthass!”

„…Mi biogenikusok, az élet erőinek ebben a döntő ütközetében a halál erőivel szemben, a következővel, és talán a legfontosabbal tudunk együttműködni az élet erőinek oldalán. Ennek a hozzájárulásnak az egyéni környezetünkben, a valós életünk biogenikus, a biogenikus életet generáló ősi erő alapján kell szerveződnie, ami azonnal manifesztálódik az új élő szervezetbe, mivel ez filogenetikailag (fejlődéstörténet – ford.) ősi történelmünkben már több millió évvel ezelőtt egyesült…

„…E könyv célja az, hogy megmutassa, megtanítsa nekünk azt, hogy a 20. század végén kik állnak az Élet és a Halál keresztútján, útmutatást ad, hogyan szervezzük át életünket, mindennapi megélhetésünket, hogyan térjünk át egy kreatív, értelmes útra. Amennyire lehetséges példákon és képzéseken keresztül meg kell értetni mindenkivel, hogy mindnyájan az Univerzum cselekvő és aktív részei vagyunk, és hogy a 20. század végén nem szükségszerűen lesz mindennek VÉGE!...”

„… Az esszénusok gyönyörű szimbolikája az Életfa, központban az emberrel, aki testének a felével csatlakozott a földi erőkhöz, és a másik felével a kozmikus erőkhöz. Eszmeiségüknek ebben a jelentőségteljes ábrázolásában, az ember tökéletes harmóniában egyesül, testében és szellemében az összes természeti és kozmikus erővel.

Azáltal, amikor a biogenikus meditációt gyakoroljuk, megszemélyesítjük azt a szimbólumot, hogy fizikailag ezen erők mindegyikének a központjában vagyunk, hisz kezünk között a földi erők gyökereit és a kozmikus erők füves leveleit tartjuk. Az az ember szerepe az életben, hogy örökösen a természeti és szellemi erők által legyen körülvéve; Tolsztoj szavaival: „Az ember nincs egyedül a világegyetemben, őt állandóan körülveszik a szeretet és a bölcsesség végtelen erői”.

Amikor a biogenikus meditációt gyakoroljuk, nem csak szimbolikusan vagyunk egy képzeletbeli Életfa központjában – valójában is ott vagyunk –, megérintjük ezek közül az erők és a hatalmak közül mindegyiket, ahogy azt csak nekünk, emberi lényeknek van jogunk megtenni, és az Élet Fája tapintható valósággá válik a kezeink közötti biogenikus akkumulátor által…
(Prof. Dr. Edmond Bordeaux Székely)
*
„…Ez a könyv egyszerű, tiszta. Ősi bölcsességeket tartalmaz...

• Van-e kedve megtapasztalni?
• Van-e kedve figyelni rá, felfedezni a sokoldalú, és mindennapjainkban fontos, sőt egyre fontosabb útmutatásait a jó barátok, és a Mesterek segítségével?

Gyakorlati tanácsokat kapunk, elsimítja a háborgó lelkünket, a rohanó gondolatainkat. Megállhatunk vele egy pillanatra. Csöndes, egyszerű, nagyon erős, bölcs és szeretettel teli simogató kéz az elképzelhetetlenül távoli múltból, ami mégis mindig itt van velünk. Egyre többen figyelnek rá, egyre többen kezdik felfedezni. Lehet bele kapaszkodni, vagy élvezni, amit ad, de akár mi is adhatunk neki. Ez az érzés-áramlat elindult és kisugárzik már a szürke elméletet képviselő tudomány világára is…”
(Dr. Jakubovits Edit — orvos-hipnoterapeuta,
a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar mestertanára.)

*
„…Azt, hogy ez a Fény nem hunyt ki, sőt tovább terjedt és Magyarországon is meggyulladt a „jelzőtűz”, mi sem bizonyítja ékesebben, mint ennek a könyvnek a megjelenése.

A „Biogenikus élet esszénus útja” egy lámpás a kezünkben, amely megmutatja a kiutat a tévhitek és megtévesztés útvesztőjéből, amelyben szándékosan tartják az emberiséget az egészség és betegség kérdéseiben. Egy világos és a lehető leggyakorlatiasabb útmutató, amely mégis egy nagyon mély, több ezer éves tudáson és bölcsességen nyugszik.

Az igazi változásnak és újjászületésnek mindig az egyén és az önszerveződő kis közösségek szintjéről kell kiindulnia, ez mindig is így volt a világtörténelemben, és most sem lesz másképp. A „legkisebb fiú” végül eléri célját és Dávid le fogja győzni Góliátot. – Itt az idő!”
(Dr. Ládi Szabolcs — kutatóorvos,
a Szentgyörgyi Albert Nemzetközi Alkalmazott Táplálkozástudományi Intézet orvos - igazgatója.)


*
A „Biogenikus élet esszénus útja” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ebből a könyvből szeretnék megtudni és megtanulni, hogy a 20. század végén kik álltak az Élet és a Halál keresztútján, útmutatást szeretnének kapni, hogy az életüket, a mindennapi megélhetésüket hogyan szervezzék át, és hogyan térjenek át egy kreatív, értelmes útra, valamennyien az Univerzum cselekvő és aktív részeiként...”
*
Edmond Bordeaux Székely magyarul megjelent könyvei:

Biogenikus élet esszénus útja.
Énoktól a Holt-tengeri tekercsekig.
Nyers ételek kincsestára.
Esszénus béke evangélium I-IV. Milleniumi kiadás.
Tudományos vegetariánizmus.
Az esszénus béke evangélium felfedezése.
Esszénus béke evangélium - Első könyv.
Az esszénus béke evangélium - második könyv.
Az esszénus béke evangélium - harmadik könyv.
Az esszénus béke evangélium - negyedik könyv.
Esszénus Jézus.
Fa testvér.
Szexuális harmónia.
Ökológiai egészségkert.
Természetes élet és gyógymód.
A böjtölés esszénikus tudománya.
Az asa művészete.
Zarathusztra zend aveszta.
A túlélés titka I.
A túlélés titka II.
A túlélés titka III.
A kortalan kutatása I.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Edmond Bordeaux Székely - Fa testvérEdmond Bordeaux Székely - Az asa művészeteEdmond Bordeaux Székely - Az esszénus béke evangélium - negyedik könyvEdmond Bordeaux Székely - Biogenikus élet esszénus útjaEdmond Bordeaux Székely - Énoktól a Holt-tengeri tekercsekig
ISBN 9789638941015 255 oldal, (2012)
Puha kötésű ragasztott A5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Edmond Bordeaux Székely Élő föld
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Szabó György Gyuri bácsi egészségnaptára 2016 1,990 Ft 1 791 Ft
Szepes Mária A tibeti orgona 2,690 Ft 2 421 Ft
Molnos Angéla Lélektani szakfordító 1,000 Ft 900 Ft
Bárczi Zoltán Új korszak hajnalán 2,520 Ft 2 268 Ft
Pintér Emil Egy hosszú élet rövid történetei 1,980 Ft 1 782 Ft
Geoffrey Hoppe Tobiás közvetítések - Mi jön a New Age után? 2,790 Ft 2 511 Ft
A három villani krónikája 3,200 Ft 2 880 Ft
Eisler János Kis könyv a Szent Koronáról 3,990 Ft 3 591 Ft
Berecz János Vállalom ANTIKVÁR 3,000 Ft 2 700 Ft
Nyirő József Az elszántak 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^