Hagyomány

Szentkirályi Miklós

Gránátalma a szárnyasoltáron

Egy restaurátorművész műhelytitkai

Kiadó: Kairosz

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron
Leírás: SZENTKIRÁLYI MIKLÓS szerző (Kocsord, 1943.) Munkácsy Mihály díjas restaurátorművész, a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt tulajdonosa. Kolozsváron a Képzőművészeti Egyetemen festészetet tanult Miklóssy Gábor osztályában, majd Budapesten a Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékén Varga Dezső irányításával szerzett festőrestaurátor diplomát. A Szépművészeti Múzeum főrestaurátora, a Magyar Restaurátorkamara (Egyesület) alapító elnöke, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.
*

Ebben a kötetben a festő-restaurátorművész a hosszú évtizedeken át végzett múzeumi munkájáról ad számot, amelyben arról is értesülünk, hogy hazánk milyen hatalmas művészeti kincseket tudhat magáénak.

A Nemzeti Galéria Trónteremben kiállított Angyali üdvözlet-oltár szekrényének háttértábláját díszítő aranyborítású, gránátalma mintájú falikárpitnak egy részlete lett ennek a krónikának a címadója.
*
Az időutazások az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

AJÁNLÁS
ÖNVALLOMÁS

• GRÁNÁTALMA A SZÁRNYASOLTÁRON;
• LEONARDO DA VINCI MŰHELYÉNEK VIRÁGAI;
• A BUDAPESTI TIZIÁNO-KÉP TITKA;
• ID. LUCAS CRANACH - GYERMEKÉT TÁPLÁLÓ Madonna;
• A CIVERCHIO - PANNÓ;
• A KIEGÉSZÍTÉS HATÁRESETE;
• HAMISÍTOTT EREDETI VAGY EREDETI HAMISÍTVÁNY;
• HABSBURG - LEGENDA;
• MUNKÁCSY MIHÁLY TRILÓGIÁJÁNAK VÁNDORÚTJAI;
• GOLGOTA;
• KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT;
• ECCE HOMO;
• REJTŐZKÖDŐ PRÓFÉTÁK;

• A konzervátor-restaurátor tevékenységének sajátossága;
• Szakkifejezések szótára;
• Legfontosabb restaurátori munkáim;

*
A „Gránátalma a Szárnyasoltáron” című ezen kiadványt a képzőművészet, a fenti tartalom szerinti ismeretanyag, valamint egy restaurátorművész műhelytitkai iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 900 Ft
Internetes ár: 4 410 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Szentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáronSzentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáronSzentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáronSzentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáronSzentkirályi Miklós - Gránátalma a szárnyasoltáron
ISBN 9789636625702 244 oldal, (2012)
Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Lengyel Péter Mert én tudom, honnan jöttem, s hová megyek 1,500 Ft 1 350 Ft
Für Lajos Ne bántsd a magyart! 2,200 Ft 1 980 Ft
Bujanovics Eduárd Sétabot 7,900 Ft 7 110 Ft
Gerendás Péter Faludy - hangzó Helikon 4,990 Ft 4 491 Ft
Dr. Rimanóczy László Az elveszejtett turáni örökség 2,600 Ft 2 340 Ft
Soldi, Sebastiano Az ókori Közel-Kelet művészete 6,000 Ft 5 400 Ft
Kovács József Törzsökös fa haranglábaink 3,990 Ft 3 591 Ft
Rév Lívia Ő muzsikál rajtam keresztül 1,500 Ft 1 350 Ft
Mályusz Elemér A türelmi rendelet - II. József és a magyar protestantizmus 4,400 Ft 3 960 Ft
Petrányi Ferenc Az inkvizíció 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^