Antropológia, Őstörténet

Horváth István

A rovásírás ábécéje

Kiadó:

Státusz: Kifogyott.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
Horváth István - A rovásírás ábécéje
Leírás: HORVÁTH ISTVÁN - t ennek a könyvnek a megírásakor az az elv vezérelte, hogy a gyerekek és felnőttek egyaránt megismerjék eleink ősi írásmódját.

Aki elolvassa, nemcsak a rovásírás és - olvasás - technikáját sajátíthatja el belőle, hanem gazdagíthatja a szókincsét olyan feledésbe merülő, nyelvünkből lassan kivesző szavakkal, mint pl. a sukk, rosta, véka, tiloló, cserény, stb.

A rovásjelek megtanulását Horváth Antal versei és Tombor Balázs rajzai segítik.

Nagyszülők, szülők, gyerekek és pedagógusok figyelmébe egyaránt ajánljuk!

*
„A ROVÁSÍRÁS ÁBÉCÉJE” című ezen kiadványt a rovásírás technikáját elsajátítani kívánó és a szókincsét is gyarapítani akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.


Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 990 Ft
Internetes ár: 891 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Horváth István - A rovásírás ábécéjeHorváth István - A rovásírás ábécéjeHorváth István - A rovásírás ábécéjeHorváth István - A rovásírás ábécéjeHorváth István - A rovásírás ábécéje
ISBN 9789632124568 ()
Kapcsolódó linkek
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Varga Géza Mandics György róvott múltja 600 Ft 540 Ft
Dr. Bobula Ida A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték 6,000 Ft 5 400 Ft
Szondi Miklós Rovás olvasókönyv 700 Ft 630 Ft
Grandpierre K. Endre A magyarok Istenének elrablása 2,500 Ft 2 250 Ft
Wass Albert Adjátok vissza a hegyeimet - rovásírással 1,800 Ft 1 620 Ft
Gárdonyi Géza Egri csillagok - Az eredeti szövegen alapuló, székely-magyar rovással szerkesztett kiadás 1,999 Ft 1 800 Ft
Társasjáték SZÓ-rakoztató rováskártya 990 Ft 891 Ft
Színia Bodnár Erika DOB-SZER-DA 2,600 Ft 2 340 Ft
Tóthárpád Ferenc Szivárványból vánkost 1,470 Ft 1 323 Ft
Póló Kelta kereszt póló L-méret 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^