Irodalom

Bayer Zsolt

Tündértemető

Kiadó: Kairosz

Státusz: Készleten.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Bayer Zsolt - Tündértemető
Leírás: BAYER ZSOLT szerző (Budapest, 1963. február 26. –) magyar író, újságíró, publicista. Egyike volt annak a 37 egyetemi és főiskolai hallgatónak, akik 1988 - ban megalapították a Fideszt.
A Békemenet elnevezésű tömegdemonstráció egyik szervezője...
*

A neves publicista szerző nagy sikerű, korábbi novelláskötetét adjuk újra közre a közélet iránt is érdeklődő olvasóknak.

Az elsősorban a mai 40-esek generációjáról és generációjának szóló elbeszéléseket tartalmazó kötet szórakoztató, igazi irodalmi élményt nyújtó olvasmánya lehet nem csak ennek a korosztálynak.
*
„1995-ben jelent meg első novelláskötetem, Tündértemető címmel, az Osiris kiadónál. Csöndben, feltűnés nélkül fogyott el, visszhangja alig lett - bár néhányan megszerették. Majd 1999-2002 között további hat könyv látott napvilágot, melyeknek én voltam a szerzője. S két legsikeresebb könyvem a Kairosz kiadónál jelent meg: a Falig érő liberalizmus I-II., illetve a Hol a pofátlanság határa egyaránt tartalmazott szépirodalmi és politikai írásokat.

Lehet, hogy nem jó összekeverni a szépirodalmat a politikával, ezért döntöttem úgy, hogy eddigi összes novellámat egy kötetbe rendezve, immár csak íróként állok a közönség elé...”
*
TARTALOM: A kötetben található elbeszélések (102) az alábbi csoportosításban olvashatók:

• A múlt kísértetei;
• Utazások karácsony előtt;
• A vár;
• Nők és férfiak;
• Kincses kalendárium;
• Nincsenek kicsi álmok;

*
A „Tündértemető” című ezen szórakoztató, irodalmi élményt nyújtó kötetet a neves publicista újból kiadott elbeszélései iránt érdeklődő, a közéletre és annak történéseire nyitott olvasóinknak ajánljuk. Nemcsak a mai 40-esek generációjának...


Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Néhány további mű a szerzőtől: Bayer Zsolt - Magyarok karácsonyaBayer Zsolt - TündértemetőBayer Zsolt - 1956 ...hogy legyen jelBayer Zsolt - 1100 év Európa közepén 2 kötetbenBayer Zsolt - Szibéria
ISBN 9789636626228 404 oldal, (2013)
Puha kötésű ragasztott A5 méret
Kapcsolódó linkek
Sa­ját kész­let­ről szál­lít­ta­tunk a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel.Vissza a listához<<>> Bayer Zsolt Kairosz
Kedves Vásárlónk!Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni. Csak he­lyez­ze a ko­sár­ba a ter­mé­ket. Íme:
Szállítási módok:
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
Fizetési módok:
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Javaslat:Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Tóth Miklós Lovag és Fitos 3,900 Ft 3 510 Ft
Michel Houellebecq A térkép és a táj 3,490 Ft 3 141 Ft
Németh Szilvia Aranytükör 3,200 Ft 2 880 Ft
Csaba Lászlo Jeszenszky Géza Martonyi János Helyünk a világban - A magyar külpolitika útja a 21. sz-ban 3,500 Ft 3 150 Ft
Ambrus András A mindenható markában 2,200 Ft 1 980 Ft
Kovács M. Mária Törvénytől sújtva 3,600 Ft 3 240 Ft
Darkó István Deszkaváros 2,400 Ft 2 160 Ft
Szabó Dezső Az elsodort falu (Lazi) 3,200 Ft 2 880 Ft
Gyarmati G. Péter Nyereséges válság? 1,990 Ft 1 791 Ft
Ernst Ervin Rabtábor a meddőhányón 1,950 Ft 1 755 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^