Történelem

Balaton Petra - A székely akció története

A székely akció története

Balaton Petra

Állami szerepvállalás Székelyföld felzárkóztatására

Könyv
Cartofil kiadó, 2004
502 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789639521148
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Balaton Petra - A székely akció története
Balaton Petra - A székely akció története
Balaton Petra - A székely akció története
Balaton Petra - A székely akció története
Balaton Petra - A székely akció története
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 3 840 Ft
Ez a kötet a „székely akció” okainak, tevékenységének és eredményeinek első monografikus összefoglalása, a nyomtatott szakirodalom, a korabeli (statisztikai) adattárak, a kiadatlan – és elfeledett – levéltári források, valamint a korabeli sajtóanyag alapján.

Egy alapos bevezető tanulmány kíséretében a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium által 1902-ben Marosvásárhelyen a székely földmívelő nép gazdasági felsegélyezésére felállított székelyföldi kirendeltség munkatervét és valamennyi időszakos jelentését (1902–1911) tartalmazza, amely „máig érvényes üzenetet és önigazolást is hordoz – az (agrár)kormányzati tevékenység számára is”.

A „székely akció” az 1867 utáni liberális gazdaság- és agrárpolitika nem kívánt következményeit kívánta enyhíteni a Székelyföldön. Az okszerű gazdálkodást segítő tagosítás, továbbá a tulajdonviszonyokat (át)rendező arányosítás – az ország más, elsősorban belső részein kifejtett pozitív hatásával ellentétben – az archaikusabb társadalmi-gazdasági környezetben, így jelesül a Székelyföldön is a helyi lakosság elszegényedéséhez, földjének, megélhetésének és munkájának elvesztéséhez vezetett; erre válaszul tömegesen hagyták el szülőföldjüket a székelyek: Romániába – majd a századfordulón Amerikába – vándoroltak, munkát és új hazát keresve ott.

A gazdasági stagnálás, majd hanyatlás oly súlyos volt, hogy a XIX. század 70-es éveitől egyre erősebb társadalmi mozgalom indult a régió „megmentésére”, és egyre erőteljesebben követelték az itteni kormányzati beavatkozást. Ezeket a hangokat később felerősítették a romániai kivándorlás riasztó statisztikai adatai is. Bár számos tárcában történtek kísérletek a rosszabb gazdasági helyzetben lévő perifériák megsegítésére, igazán eredményes munkát csak a m. kir. Földmívelésügyi Minisztérium végzett. Ezt a tárca élén álló, a szegényebb területek támogatását következetesen felvállaló Darányi Ignác miniszter, illetve hivatali utódai, így pl. Tallián Béla elkötelezett törekvésének köszönhetjük.

Egyedül a földművelésügyi tárca volt az, amelyik a helyszínen (Kárpátalján, Székelyföldön, Felvidéken majd Délvidéken is) kirendeltségeket állított fel, hogy a területet ismerő, az ott élők mentalitását értő és kezelni tudó szakemberei segítségével ne segélyekkel, hanem gazdasági segítséggel (hitelek, szövetkezeti mozgalmak, kiállítások, fajtanemesítések, népkönyvtárak létrehozása stb.) akadályozza meg a további hanyatlást, és a gazdaság fellendítésével megtartsa a lakosokat eredeti lakhelyeiken.

A székelyföldi kirendeltség egy-több éves munkájáról rendszeresen beszámolt, összesen 5 ilyen jelentést adtak ki nyomtatásban. A kötetek a szaktárca kiadványai sorozatában jelentek meg. A téma kutatói ezeket az anyagokat ismerik, azokra hivatkoznak, de a kötetek csak néhány könyvtárban elérhetők.

Teljesen ismeretlen ugyanakkor az a munkaprogram, amelyet a kirendeltség vezető munkatársa, dr. Koós Mihály készített 1904-ben. Ez a dokumentum alapjaiban határozta meg a közel két évtizeden át működő kirendeltség céljait és feladatait, és igen olvasmányos stílusban foglalja össze az agrártárca teendőit Székelyföldön.

Kiadónk a munkaprogram 100 éves évfordulójára a munkaprogramot és az 5 jelentést egy szaktanulmány bevezetésével tette most közzé.

*
„A székely akció története” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék nyomon követni azt a folyamatot, amelyben az 1867. évi kiegyezést követően a polgárosuló Magyarország addig soha nem látott gazdasági és társadalmi fejlődésen ment keresztül. Az általános fellendülés azonban nem jellemezte az ország egész területét és lakosságát.

Különösen a – mostoha természeti és archaikusabb társadalmi viszonyokkal jellemezhető - perifériák fokozatos lemaradása volt tapasztalható, amely pár évtized alatt olyan mértékűvé vált, hogy a problémák kezelése az állam elkerülhetetlen beavatkozását igényelte.

Székelyföld gazdasági, társadalmi és kulturális fejlesztésének szükségességére a XIX. század végén figyelt fel a magyar közvélemény a nagyarányú székely kivándorlás és romániai munkavállalás miatt.

A székelykérdés a századforduló állandósult szociális problémájává vált a hanyatló székely gazdasági állapotok, különösen a termelési-értékesítési stagnálás és a hagyományos életmód válsága következtében.

Ezen kívánt enyhíteni a „székely akció”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 800 Ft
Internetes ár: 3 840 Ft
Médiabefolyásolás - Az új kislexikon Antal Zsolt Gazsó Tibor Kubínyi Tamás Pelle Veronika 3,500 Ft 3 150 Ft
Tündérkert őrzői Földi Pál 1,800 Ft 1 620 Ft
Székelyföldi legendárium színező Tófalvi Beáta - Pálfi Csaba (szerk.) 1,990 Ft 1 791 Ft
Ukrajna története Szerhij Jekelcsik 3,800 Ft 3 420 Ft
Hasfelmetsző Jack Csere Péter 3,360 Ft 3 024 Ft
Nőkalauz férfiaknak John Gottman PhD, Julie Schwartz Gottman PhD, Douglas Abrams, Rachel Carlton Abrams MD 3,490 Ft 3 141 Ft
Székely kártya 1,500 Ft 1 350 Ft
Márai Sándor újratöltve Rónay László 1,600 Ft 1 440 Ft
Erdély kulturális öröksége - Hunyadi László művészete 6,000 Ft 5 400 Ft
Lélektől lélekig Romics Imre 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^