Újdonság

Szakály Sándor - A 2. vkf. osztály

A 2. vkf. osztály

Szakály Sándor

Könyv
Magyar napló kiadó, 2015
274 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9786155465260
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Szakály Sándor - Trianon, honvédség, háború, sport
Szakály Sándor - Múltunkról és jelenünkről
Szakály Sándor - Történelem és publicisztika
Szakály Sándor - Akik a magyar királyi csendőrséget 1919 és 1945 között vezették
Szakály Sándor - A 2. vkf. osztály
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
Tanulmányok a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás történetéből az 1918-1945 közötti időszakban.

Sajnálatos, hogy a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás szervezetének – amit a köznyelv leginkább csak 2. vkf. osztályként emleget – története a napjainkig is alig feltárt. Ennek nyilván oka (lehet) a mindenkori hírszerző és kémelhárító szervezeteket teljesen joggal körülölelő „titokzatosság”, de még inkább a szomorú tény, hogy a 2. vkf. esetében nagyon kevés korabeli irat maradt fenn.

Nyugodtan állítható tény: a magyar katonai hírszerzés 1919 és 1945 közötti történetének hiteles feltárásához szűkös a forrásbázis. […] A jelen kötet tanulmányai természetesen nem adhatnak átfogó képet a szervezet történetéről, de talán közelebb vihetik az érdeklődőket annak megismeréséhez.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Az önálló magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás létrehozása és működése a két világháború közötti Magyarországon (1918-1945). Kísérlet egy szervezet és működésének bemutatására;

• Akik a magyar katonai hírszerzést és kémelhárítást irányították (1919-1945);

• A magyar katonai attaséi szolgálat személyi összetétele és állomáshelyei (1919-1945);
FORRÁSOK - IRODALOM

• Azon személyek névsora, akik maguk, vagy akikről a kutatás során hozzátartozóik kérdőívet töltöttek ki, illetve adatokat szolgáltattak;

*
„A 2. vkf. osztály” című ezen kiadványt a fenti három tanulmány iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyek a körülményekhez képest átfogóbb képet adhatnak a magyar katonai hírszerzés és kémelhárítás szervezetéről, történetéről, főleg annak vezetőiről, illetve a magyar katonai diplomáciában egykoron szolgálatot teljesítőkről... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 000 Ft
Internetes ár: 3 000 Ft
Elfeledett háborúk Pósán László - Veszprémy László 7,300 Ft 6 570 Ft
Belvedere Rab Gusztáv 3,400 Ft 3 060 Ft
Kelet Kapuja 3. - 2018. január-március Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
Árpád Kódex 9,980 Ft 8 982 Ft
Krisztus és Ménrót Csiba Zsolt 2,000 Ft 1 800 Ft
Vigilia Hungarica Pomogáts Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Irodalom, nemzet, harmadik út Görömbei András 3,300 Ft 2 970 Ft
Régészeti dimenziók Szabó Miklós Raczky Pál Anders Alexandra 3,500 Ft 3 150 Ft
Felvidékünk - Honvédségünk Matolay Géza (szerk.) 5,700 Ft 5 130 Ft
Tatárjárás II.- Két lélek egy testben Benkő László 2,999 Ft 2 700 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^