Politika

Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér

Szűk volt a mundér

Szűrös Mátyás

Egy magyar diplomata emlékezései és emlékeztetése 1959-2013

Könyv
2013
352 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789633021323
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér
Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér
Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér
Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér
Szűrös Mátyás - Szűk volt a mundér
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
„Ha a jelen megpróbál törvényt ülni a múlt fölött, elveszítheti a jövőt.”
(Winston Churchill)
*
„A külpolitika művészet, amelynek mestere addig áll a partner lábán, amíg az bocsánatot nem kér.”
/Ch-M. Talleyrand/

- Ez a megfogalmazás a klasszikus francia diplomácia felfogásában, a XIX. század elején hangzott el, ám ma is tanulságos lehet szellemi párbajra sarkallásával. E könyv szerzője azonban a vakhitűséget és torz internacionalizmust hirdető és megtestesítő rezsimek világában volt magyar külpolitikus és diplomata, amikor gúzsba kötve lehetett táncolni a diplomáciai parkettán is.

Tapasztalásaim azonban ekkor is egyértelművé tették számomra, hogy az ilyen-olyan rezsimek, valamint a világ globalizálódása ellenére is a nemzet a legidőállóbb szellemi, kulturális összetartó és megőrző ereje a népeknek, közöttük nekünk, magyaroknak. Ezért az „eszményi” magyar diplomata számára változatlanul zsinórmérték kell, hogy legyen „a hazaszeretet, a hazafias kötelesség szüntelen érzete”.

Emellett időszerű dolognak tartom hangsúlyozni, hogy ennek a hozzáállásnak vonatkoznia kell mindenki másra, aki külföldön, a nemzetközi színtéren Magyarország nevében, vagy képviseletében bármilyen minőségben, formában eljár, illetve tevékenykedik. „Földi vándorutamon” az is egyértelművé vált számomra, hogy mennyire fontos a történelem, a múlt ismerete, hiszen akié a múlt, többnyire azé lehet a jelen és a jövő. A múltat azonban teremteni is kell, aminek az egyik eredeti módja az emlékírás, az aktív szereplők és közvetlen szemtanúk élményszerű kiegészítő hozzájárulása a történészi munkákhoz, és – akár szerény mértékben - a fiatalok történelmi szemléletre való neveléséhez.

Ahogyan pedig mélyült nép-nemzeti eszmeiségem, s bővültek a nagyvilágban szerzett ismereteim, úgy tágult és tisztult látóköröm és lazult, engedett rajtam a marxi-lenini doktrína kényszerzubbonyának a szorítása...

A több ismeret és tudás ugyanis szabadabbá teszi az embert, mind gondolkodásában, mind cselekvésében. Egy magyar külügyesnek és diplomatának pedig „százszorta inkább kell akarnia”.

• Hogy mennyire sikerült nekem ez az egyéni számadó és „tisztázó” emlékezés és emlékeztetés a múltra és részben a jelenre?
Az olvasók véleményeiből remélhetőleg kikerekedik majd a válasz.
(A szerző)
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ ALAPVETÉS
• A szülőföld. Felkészülés a pályára, iskoláim (1940 - 1959);
• A fiatal, kezdő diplomata, majd a nagykövet Berlinben /NDK/ (1962-1965, 1975-1978);
• A nagykövet Moszkvában (1978-1982);
• Részvétel a magyar külügyek irányításában, 1982 - 1989;
• Különleges események, élmények, találkozás személyiségekkel;
• Feljelentők, áskálódók és titokzatos erők a nemzet ellen. feljelentések ellenem is;
EPILÓGUS
ÉLETRAJZ - KÖNYVEIM - FOTÓALBUM - NÉVMUTATÓ;

*
A „Szűk volt a Mundér” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnének informálódni a diplomata visszatekintéséről az életútjára, a külpolitika, ezen belül a diplomácia területén végzett munkásságára, az átélt eseményekkel kapcsolatos emlékei összegzésére... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Úton önmagamhoz Irvin D. Yalom 4,490 Ft 4 041 Ft
Magyarország egy erdélyi szemével Szabó Szonja 1,500 Ft 1 350 Ft
Tayos 1-2. - Egységesített kiadás Dr. Gerardo Pena Mattheus 8,000 Ft 7 200 Ft
Az élet 7 törvénye Deepak Chopra 3,690 Ft 3 321 Ft
Jedlik Ányos Velner András 1,190 Ft 1 071 Ft
Sellő a pecsétgyűrűn ANTIKVÁR Berkesi András 2,990 Ft 2 691 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
A Rákóczi-család Dienes Dénes (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma XIII-XVII. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Amarcord DVD Federico Fellini 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^