Hagyomány

Tóth Zoltán József - Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig

Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig

Tóth Zoltán József

Adalékok a Szent Korona-eszme történetéhez

Könyv
Szent István Társulat kiadó,
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya
Tóth Zoltán József - Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig
Tóth Zoltán József - Élet a Szent Korona jegyében
Tóth Zoltán József - Megmaradásunk alkotmánya
Tóth Zoltán József - Magyar közjogi hagyományok és nemzeti öntudat a 19. század végétől napjainkig
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 450 Ft
Internetes ár: 2 205 Ft
A Magyar Szent Korona a gondolkodásunk, világlátásunk, a magyarság hagyományos küldetéstudatának a meghatározó formálója volt történelmünk sok évszázadán keresztül.

A Szent Korona, a Szent Korona-tan, mint valódi élő alkotmány a korábbi évszázadok hagyományát követve a XIX. század második felére nemzeti kultusszá lett.

A nemzeti összetartozás jogi kereteként a nemzeti önazonosság-tudat alakítója és kifejezője is volt.

A XIX. század végétől azonban máig tartó viták folynak alkotmányunk eredetéről, politikai jelentőségéről.

A kötet kézikönyvként nyújt az olvasójának átfogó, aktuális ismereteket a vita tárgyát képező Szent Korona-tanról, a Szent Koronának történelmi szerepéről, továbbá a vitatkozók tudományos, politikai érveiről, ellenérveiről.

Az olvasó megismerheti (az akkor hatályos) alkotmány, és a történelmi hagyomány jelenleg még le nem zárt kérdéseit is.

*
A „MAGYAR KÖZJOGI HAGYOMÁNYOK ÉS NEMZETI ÖNTUDAT A XIX. SZÁZAD VÉGÉTŐL NAPJAINKIG” című ezen kiadványt a Szent Korona - eszme történetéhez adalékokat kereső olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 450 Ft
Internetes ár: 2 205 Ft
Természetes ábrázolás az 1526 év előtti Magyar Czímerekben R. Kiss István 3,500 Ft 3 150 Ft
Bevezetés a jogtudományba Horváth Barna 2,800 Ft 2 520 Ft
Minden vészen át Romantikus erőszak 3,300 Ft 2 970 Ft
Mohamed élete és az iszlám születése Edward Gibbon 2,800 Ft 2 520 Ft
A tudat természetének csodái Tenzin Wangyal Rinpocse 3,200 Ft 2 880 Ft
Széchenyi breviárium Kalász Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyar szókincstár Kiss Gábor 6,500 Ft 5 850 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
Boldog Margit ANTIKVÁR Kodolányi János 2,990 Ft 2 691 Ft
Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916-1918 Varga Lajos 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^