Újdonság

Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon

Paraszti virágkultúra Magyarországon

Csoma Zsigmond

Én kis kertet kerteltem...

Könyv
Agroinform kiadó, 2015
260 oldal, Kemény kötésű fűzött A4 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon
Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon
Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon
Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon
Csoma Zsigmond - Paraszti virágkultúra Magyarországon
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
„Virágoskert vala híres Pannónia,
Mely kertet öntöze híven Szűz Mária.
A kertnek kertésze István király vala.”
(Moldvai csángó népének)

Napjainkban tömegmozgalom indult „Én kis kertet kerteltem…” címmel, karcagi kezdeményezésre, a kertkultúra fellendítésére, a virágoskert, a veteményeskertek megművelésére. Ez az idézet azonban egy népdal sora, amely így folytatódik: „Bazsarózsát ültettem”, tehát a paraszti virágoskerti tevékenységet énekelte ki a népdal. A mozgalom célja az önellátó termelés segítése mellett a gondozott emberi természeti környezet biztosítása.

Nem véletlen, hogy nem csak vidéken, de a nagyvárosok panelházai között is gyökeret vertek a közösségi kertek, akár pár négyzetméteren is. Az emberek, a városi lakótelepek lakói, akár első, akár többed generációsok is, vonzódnak a helyi szép kiskertekhez, a lélekemelő és egészséges kerti munka értelméhez. A kert ugyanis a megszelidített természet, egy kis örök tavasz, a megújuló élet örök jelképe.

A kert a gazdasági-társadalmi környezet lenyomata, legyen az paraszti virágoskert, káposztáskert, tököskert, gyümölcsöskert, vagy akár a kedves olvasó kertje.
*
A kötet TARTALMA:

• A paraszti virágoskert, az örök éden, az emberi fáradhatatlanság tere;
• A virágoskertek a Kárpát-medence településszerkezetében;
• Lányok, asszonyok a virágoskertben;
• Ökológiai, természeti adottságok, kis jégkorszak, domesztikáció;
• Virágok a magyarországi nyelvészeti emlékekben, szakirodalomban;
• Virágok a keresztény-lovagi, a szerelmi szimbolikában;
• Lippay János 1664 (pozsonyi), és Nadányi János 1669 (erdélyi) első magyarnyelvű virágoskerti könyvei;
• Ókori és középkori eredetű virágok a magyar parasztkertekben;
• „Hej tulipán, tulipán, teljes szegfű szarkaláb...”;
• Újkori, legújabbkori virágok ismerete, oktatása és hatásuk a paraszti kertekben;
• Virágoskertek paraszti munkaeszközei;
• A paraszti kert és a virágoskert kerítése, virág a tornácon;
• Kertészek, kalendáriumi munkák hónapról hónapra;
• A népi gyógyítás virágai;
• Virágok, mint szentelmények;
• Virágok az emberélet fordulóin (születés, esküvő, halál);
• Paraszti virágok a népi díszítő művészetben és a folklórban;
ÖSSZEFOGLALÁS - IRODALOM

*
A „Paraszti Virágkultúra Magyarországon” című ezen igen tetszetős, tartalmas és színes kiadványt a kertek virágai, mint az emberi lélek tükrei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyekben mindenki megtalálhatja azt, amit éppen keresett, vagy hiányolt, keres, vagy éppen keresni fog, és amelyek szemléletet, szimbólumot, értéket, szépérzéket, ízlést, hitvallást, életstílust, a táj jellegét és különbözőségét tükrözik...
*
AKI A VIRÁGOT SZERETI, ROSSZ EMBER NEM LEHET!!! A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Emlékezés előző életekre Wictor Charon 1,650 Ft 1 485 Ft
Szkíta-magyar múltunk ragyogása Obrusánszky Borbála 2,200 Ft 1 980 Ft
A fehérmágia titka 2,500 Ft 2 250 Ft
A sors mágiája Szepes Mária 2,490 Ft 2 241 Ft
Nemzetfelfogás és történelemszemlélet a 20. századi Magyarországon Kovács Dávid 2,490 Ft 2 241 Ft
Hóstyák népe Szucsik-Nagy Sándor 2,520 Ft 2 268 Ft
Növénynevek enciklopédiája Rácz János 5,990 Ft 5 391 Ft
A mennyei látomás James Redfield 3,000 Ft 2 700 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
Emlékeim Munkácsy Mihály 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^