Újdonság

Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai

Nárópa élete és tanításai

Herbert V. Guenther

Könyv
Farkas Lőrinc Imre kiadó kiadó, 2016
354 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai
Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai
Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai
Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai
Herbert V. Guenther - Nárópa élete és tanításai
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Nárópa (i. sz. 1016-1100) a beteljesültség fokára jutott jógi, mahásziddha, aki indiai létére elsősorban a tibeti buddhizmus történetében játszott jelentős szerepet. Szülei előkelő bengáli nemesek voltak, akik már-már feladták a reményt, hogy fiú utódjuk szülessen, mikor menedékért folyamodtak a buddhista szentekhez. Kérésük meghallgatásra lelt, s így született meg csodálatos előjelekkel kísérve Nárópa.

Először Kasmírban tanult, majd szülei akaratának engedelmeskedve megnősült. A világi élet azonban nem szolgált megelégedésére, s később közös megegyezés alapján elvált feleségétől, aki tanítványa lett, és szintén jelentős műveket hagyott hátra Ni-gu-ma néven.

Nárópa folytatta tanulmányait, majd miután többször bizonyította rendkívüli jártasságát a vallásfilozófiában, a szellemi élet akkori központjában, Nálandában rendfőnöki posztra emelték. Hiába tett szert azonban kimagasló ismeretekre elméleti síkon, hamarosan szembesülnie kellett a valóság mélyebb értelmével. Különös látomásaiban felbukkant hiányzó tapasztalati tudásának megszemélyesítőjeként Vadzsraváhári (tib. rDo-rje phag-mo), aki ráébresztette addigi törekvéseinek hiábavalóságára. Élete ezzel fordulópontjához érkezett, mert feladván hivatását, mestere keresésére indult. Újabb látomások sorozata következett, majd reményvesztettségében csaknem öngyilkosságot követett el, mikor végül rátalált Tilópára, akihez karmikus kapcsolatok fűzték.

Tizenkét évig szolgálta tanítóját, mialatt tizenkét nagyobb és tizenkét kisebb megpróbáltatáson esett át, aminek eredményeként végleg megszabadult énközpontú, dualista (előítéletekkel, megosztottsággal terhelt) szemléletmódjától. Miután megszerzett ismeretei realizálódtak, Pullahariban telepedett le, és tanítani kezdett. Itt részesítette tudásában legfőbb tanítványát, Marpát, akinek révén a Szóbeli Átadás (szkt. karnatantra, tib. snyanrgyud) eljutott Tibetbe, hogy a Kagyü (bKa'-brgyud) hagyományvonal alapjául szolgáljon.

Nárópa 1100-ban halt meg. Földi maradványait a Kanika kolostorban őrzik, Zangszkárban. Élettörténetét a XII. század vége felé jegyezte le lHa'i btsun-pa Rinchen rnam-rgyal. Tilópa (i. sz. 988-1069), akit a tibeti buddhizmus szempontjából jelentős nyolcvannégy mahásziddha között tartanak számon, szerzetesként kezdte vallási tevékenységét, s tizenkét évet töltött meditációval. Életének különleges vonása, hogy míg a hagyományvonalban, melyet megalapozott, főként elkötelezett gyakorlók követték, ő maga világi tevékenység révén jutott el a végső megvalósítás fokára (nappal szezámmagot őrölt, éjjel pedig egy prostituáltra felügyelt).

Tilópa közvetlenül az ős-buddhától, Vadzsradharától (tib. rDo-rje-'chang) részesült útmutatásokban, melyek más mesterektől kapott tanításokkal együtt a Nárópának közvetített Négy Átadás (tib. bka'-babs bzhi) alapját képezték. Ebben olyan művek szerepeltek, mint a Nagy Pecsét (szkt. mahamudra), az Apa és Anya Tantrák (tib. pha-rgyud, ma-rgyud), továbbá a realizálásukat célzó jógagyakorlatok, melyekből Nárópa hat híres jógája (tib. Ná-ro chos-drug) kikristályosodott.

Nárópa, akinek a közvetítésével kiemelkedő fontosságú buddhista tanítások jutottak el Indiából Tibetbe, egy olyan hagyományvonalhoz tartozik, amely jóga-módszereiről nevezetes.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ
• Valamennyi filozófus szerint koronaékszerének, a Nagy Bölcsnek, Nárópának csodálatos élete:
- Nárópa születése;
- Nárópa kiábrándul a világból, s elkötelezi magát a vallásos élet mellett;
- Miként hajtotta végre Nárópa önmegtagadásának nagyszerű tetteit;
(A kívánságteljesítő ékkő megtisztítása, felfedése - Az önmegtagadás 12 cselekedete /- az Általános kívánságteljesítő ékkő - Egylényegűség - Elkötelezettség - A rejtett hő - Jelenés - Álom - A ragyogó fény - Átvitel - Feltámasztás - Vég nélküli gyönyör - Mahámudrá - A köztes állapot/)

- Nárópa elindítja az arra fogékonyakat az érettség és a szabadság ösvényén;
- Nárópa halála;

• A filozófia:
- A tantra jelentése;
- A tantrikus szövegek fordításának nehézsége;

• Nárópa gyakorlatának elméleti tartalma:
- Kívánságteljesítő ékkő - Egylényegűség - Elkötelezettség - A rejtett hő - Jelenés - Álom - A ragyogó fény - Átvitel - Feltámasztás - Vég nélküli gyönyör - Mahámudrá - A köztes állapot
JEGYZETEK - IRODALOMJEGYZÉK

*
A „Nárópa Élete és Tanításai” című ezen kiadványt az életfilozófiája iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely „nem csupán fogalmi megközelítése, de gyakorlati útmutatója is a megvilágosodás mindannyiunkban ott rejlő lehetőségeinek”. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 400 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Fogadj el! Rácz Stefán Tibor 2,699 Ft 2 430 Ft
Az Akasha-krónika titka Edgar Cayce 2,300 Ft 2 070 Ft
Ami a lelket megbetegíti és ami meggyógyítja Thomas Schafer 2,300 Ft 2 070 Ft
Paleo étrend és receptek Komlóssy Vera 2,500 Ft 2 250 Ft
Új magvetést! Tóth János 2,200 Ft 1 980 Ft
Hangtájkép CD Lovász Irén 4,990 Ft 4 491 Ft
Máramarosi bércek között Kovács Sándor 3,990 Ft 3 591 Ft
Óz, a csodák csodája 3 DVD díszdoboz 6,990 Ft 6 291 Ft
Az Úr testéről és véréről Paschasius Radbertus 2,000 Ft 1 800 Ft
Magyar élet Kárpátalján Szigeti Gábor szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^