Történelem

Egyed Ákos - Háromszék 1848-1849 ANTIKVÁR

Háromszék 1848-1849 ANTIKVÁR

Egyed Ákos

Könyv
Kriterion kiadó, 1979
268 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Egyed Ákos - A történelem vonzásában
Egyed Ákos - A székelyek rövid története a megtelepedéstől 1989-ig
Egyed Ákos - Háromszék 1848-1849 ANTIKVÁR
Egyed Ákos - Erdély 1848-1849
Egyed Ákos - Megindult falu
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Egyed Ákos (Bodos, 1929. november 25. –) erdélyi magyar történész, 1990 óta a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, az újraalakult Erdélyi Múzeum-Egyesület elnöke (2002–2010 között), Egyed Péter és Egyed Emese apja.
*
Háromszék 1848-1849. Bukarest: Kriterion. 1978.
*
Az erdélyi 48 izgalmas kérdéseit a történészek immár több mint egy évszázad óta előszeretettel kutatják: háromnyelvű irodalma szinte áttekinthetetlen. De a forradalom helytörténetére jóval kevesebb figyelmet fordítottak. Pedig Erdély nagy múltú történeti tájai, valamint a vármegyék, székek és városok históriája nélkül a forradalom összképe hiányos, elnagyolt.

Háromszék Habsburgellenes önvédelmének történetét jobban ismerjük, hiszen egyes kérdéseivel neves történészek foglalkoztak az utóbbi években is. Mindez azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy az egyetlen összegző történeti munka Háromszék forradalmi eseményeiről még a XIX. század végén készült.

A kérdés új, monografikus feldolgozására tehát, amelyet a 48-as forradalom mostani évfordulóján (1979) nyújtunk át az olvasónak, régóta szükség van.

Háromszék a forradalomban jelentős szerephez jutott, és ezt bátran vállalta. Habsburg-ellenes harcával a nép a szülőföldjét védte, ugyanakkor a forradalomban szerzett olyan jogok és vívmányok megőrzéséért nyúlt az önvédelem fegyveréhez, mint a jobbágyfelszabadítás, a törvények előtti egyenlőség, közös teherviselés, szabadság és mások. Ezekért az eszmékért abban az időben Európa-szerte a leghaladóbb társadalmi erők küzdöttek.
*
Tartalom:

Előszó
• Háromszék társadalma a forradalom előtt
• A forradalom kezdetei Háromszéken (1848. március-május)
• Az alkotmányos mozgalom kezdetei
• A katonai rendek mozgalmai
• A jobbágymozgalmak és a jobbágyfelszabadítás
• A konzervatív erők visszahúzó törekvései a rend helyreállítására
• A liberálisok fellépése. Harc az egységfront létrehozásáért
• A Habsburg-ellenes önvédelem előzményei. A társadalmi ellentétek kiéleződése 1848 nyarán és őszén. Az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés
• A kolozsvári országgyűlés és az agyagfalvi székely nemzeti gyűlés hatása Háromszéken
• Háromszék az agyagfalvi gyűlés után. Előkészületek a Habsburg-ellenes önvédelemre. Gábor Áron és Berde Mózes.
• A feladás és az önvédelmi harc tábora. A Kiskomité döntő szerepe. Gábor Áron fellépése. Berde Mózes szervező tevékenysége. Az önvédelem táborának megszilárdulása
• Az önvédelem elhatározása
• A fegyveres önvédelem első elhatározása
• A követjárás és Puchner válaszüzenete
• Gábor Áron harca az önvédelem érdekében. Az első ágyúk története
• A döntő nap. A fegyveres önvédelem kimondása
• A fegyveres önvédelem (1848. november-december)
• Az önvédelem megszervezése
• Az önvédelmi harc Habsburg-ellenes népi jellege
• Kísérlet Csíkszék felkeltésére
• A népi védelmi háború hadieseményei
• Az árapataki szerződés
• A baloldal harca a szabadságharc folytatásáért. Az árapataki szerződés felmondása
• Háromszék csatlakozása Bem hadjáratához (1849. január-február)
• Háromszék igazgatási és katonai védelmi rendszerének kiépítése
• Gábor Áron és a hadiipar alapjainak kiszélesítése
• Háromszék társadalmi, politikai és katonai védelmi helyzete 1849 nyarán
• Háromszék védelmi harca az orosz-osztrák fegyveres támadás ellen 1849. június-júliusában. A szabadságharc elnyomása
• Epilógus
Rövidítések - Jegyzetek - Névmutató - Helységnévmutató A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 990 Ft
Börtönnapló Tóásó Előd 2,990 Ft 2 691 Ft
Szabad szemmel Lator László 3,490 Ft 3 141 Ft
Az igazság fényében Abdrushin 3,990 Ft 3 591 Ft
Szűk volt a mundér Szűrös Mátyás 3,990 Ft 3 591 Ft
A Mátrix fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Kényszerű társbérlet Aniszi Kálmán 2,000 Ft 1 800 Ft
Kozmikus Hologram Jude Currivan PhD 4,500 Ft 4 050 Ft
Ellenállás Feldmár András 2,900 Ft 2 610 Ft
Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
Vaddisznók törték a törökbúzát Dancs Rózsa 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^