Újdonság

Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól

A honfoglaló magyar nemzet lovairól

Besskó József

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2017
176 oldal, Kemény kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
„Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-társaság nyomása - Budapest, 1906.
*
„A múlt század utolsó tízéveiben mozgalom indult meg az egész művelt világon azzal a czéllal, hogy az ősi népektől fönnmaradt emlékekből, elenyészett hatalmuknak, megsemmisült alkotásaiknak ásatag romjaiból fölépíttessék kulturájuknak a mienkéhez képest talán primitív, mégis csodálatot keltő hatalmas épülete.

A mozgalom hazánkban a legkiválóbb búvárok körében talált követőkre. Világhírű tudósainknak egy emberöltőre terjedő munkássága emelte ki az ezeréves homályból azokat a kérdéseket, amelyek nemzetünk ősi műveltségére és szorosan a fajunkra vonatkoznak.

E munkához kívánok csatlakozni én is a honfoglalás korában élt magyar lovak maradványainak tudományos búvárlatával. Ma már alig van művelt nemzet, amely az ősei birtokában volt lovak tudományos vizsgálatát nélkülözné és kétségtelen, hogy annak megejtése hazai tudományosságunknak is egyik hézagát van hivatva pótolni.

Jelen közleményem első sorban a szakemberek számára készült és különösen az ősi magyar lovak koponyaalakulásával foglalkozik. Hogy ezzel kapcsolatban miért bocsátkoztam egyes methodikai kérdések behatóbb tárgyalásába, az minden craniologus előtt, mint aki a craniometriai problema megoldásának kimondhatatlan nehézségeit és a szigorú tudományos módszer nagy fontosságát ismeri, önként érthető.”

*
„A Honfoglaló Magyar Nemzet Lovairól” című ezen kiadványt a honfoglaló magyarság lovainak származása, távoli és legközelebbi rokonsága, a hippológiai (lótan, lóismeret) szempontjai, a koponya vizsgálata, elemzése, vizsgálati módszere, a fogazat stb. iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk: A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
Kutyával az élet Dr. Szinák János Tóth András Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
A kikelet fia Utassy József 4,990 Ft 4 491 Ft
Az én jeles mondatom Mikszáth Kálmán 1,400 Ft 1 260 Ft
Bibó estéje Huszár Tibor 2,690 Ft 2 421 Ft
Európa furcsa halála Douglas Murray 3,999 Ft 3 600 Ft
Tárih-i Üngürüsz - A magyarok ősgesztája Grandpierre K. Endre - Grandpierre Attila - Blaskovics József 6,990 Ft 6 291 Ft
Telepessors Saád József 3,890 Ft 3 501 Ft
T. Howard ötven története Kozár Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
Szélcsatornában Bucz Hunor 1,680 Ft 1 512 Ft
Transziregény László Erika 3,490 Ft 3 141 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^