Újdonság

Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól

A honfoglaló magyar nemzet lovairól

Besskó József

Könyv
Históriaantik Könyvkiadó kiadó, 2017
176 oldal, Kemény kötésű ragasztott A5 méret
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Besskó József - A honfoglaló magyar nemzet lovairól
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
„Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvény-társaság nyomása - Budapest, 1906.
*
„A múlt század utolsó tízéveiben mozgalom indult meg az egész művelt világon azzal a czéllal, hogy az ősi népektől fönnmaradt emlékekből, elenyészett hatalmuknak, megsemmisült alkotásaiknak ásatag romjaiból fölépíttessék kulturájuknak a mienkéhez képest talán primitív, mégis csodálatot keltő hatalmas épülete.

A mozgalom hazánkban a legkiválóbb búvárok körében talált követőkre. Világhírű tudósainknak egy emberöltőre terjedő munkássága emelte ki az ezeréves homályból azokat a kérdéseket, amelyek nemzetünk ősi műveltségére és szorosan a fajunkra vonatkoznak.

E munkához kívánok csatlakozni én is a honfoglalás korában élt magyar lovak maradványainak tudományos búvárlatával. Ma már alig van művelt nemzet, amely az ősei birtokában volt lovak tudományos vizsgálatát nélkülözné és kétségtelen, hogy annak megejtése hazai tudományosságunknak is egyik hézagát van hivatva pótolni.

Jelen közleményem első sorban a szakemberek számára készült és különösen az ősi magyar lovak koponyaalakulásával foglalkozik. Hogy ezzel kapcsolatban miért bocsátkoztam egyes methodikai kérdések behatóbb tárgyalásába, az minden craniologus előtt, mint aki a craniometriai problema megoldásának kimondhatatlan nehézségeit és a szigorú tudományos módszer nagy fontosságát ismeri, önként érthető.”

*
„A Honfoglaló Magyar Nemzet Lovairól” című ezen kiadványt a honfoglaló magyarság lovainak származása, távoli és legközelebbi rokonsága, a hippológiai (lótan, lóismeret) szempontjai, a koponya vizsgálata, elemzése, vizsgálati módszere, a fogazat stb. iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk: A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 800 Ft
Internetes ár: 3 800 Ft
A Fény Hegye Radnóti Alice 2,800 Ft 2 520 Ft
Devizában nyilvántartott végzet Kovács Anita 2,900 Ft 2 610 Ft
Történeteink almáspitével Czakó Gábor 2,520 Ft 2 268 Ft
Történelem, történetírás, hagyomány Romsics Ignác 3,480 Ft 3 132 Ft
Paleolit szakácskönyv II. Szendi Gábor Mezei Elmira 3,990 Ft 3 591 Ft
Jogállami átmenetünk Varga Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Belvedere Rab Gusztáv 3,400 Ft 3 060 Ft
Európa és a magyar irodalom Hankiss János 2,800 Ft 2 520 Ft
Jegyzetek a kései hagyatékból IV. Friedrich Wilhelm Nietzsche 2,200 Ft 1 980 Ft
Móricz Zsigmond - Asszonyokkal nem lehet vitázni Urbán László szerk. 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^