Újdonság

Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig

Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig

Takaró Mihály szerk.

Irodalomtörténeti kézikönyv és szöveggyűjtemény

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2017
794 oldal, Kemény kötésű fűzött FR4 méret
ISBN 9788081600548
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig
Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig
Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig
Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig
Takaró Mihály szerk. - Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 110 Ft
„Ki kell mondani, hogy a túlságosan is »együzenetű« Nyugat a magyar irodalomra nemcsak termékenyítőleg, de torzítólag is hatott. Különösen azzal, hogy tudatosan és agresszíven kisajátította az »irodalmi megújulás« jelszavát, és alkotóik önmagukat jelölték meg az irodalmi progresszió egyedüli letéteményeseinek... Eljött az ideje, hogy a korszak történelmi értékeléséhez hasonlóan az irodalmiban is új utakra lépjünk.”
(Takaró Mihály)
*
Új szemléletű, hiánypótló munkát tart kezében az olvasó. Az 1990-es rendszerváltozás után ugyanis 27 évvel sem született eddig olyan irodalomtörténet, amely elfogulatlanul, értékelvi alapon igyekezne bemutatni a 20. századi magyar irodalmat az olvasóknak. De olyan sem, amely az országhatárokkal szétszabdalt, nyelvileg, kulturálisan azonban egybetartozó Kárpát-medencei magyar irodalmat természetes egységnek felfogva a maga teljességében mutatná be.

1920 óta a magyarországi irodalom nem egyenlő a magyar irodalommal. Az elszakított nemzettestek különböző utódállamokba kerülve a közös alapproblémán - kisebbségi lét - felül más és más léthelyzetben találták magukat, ezért speciális válaszokat kellett adniuk. Így vált kényszerűségből önállóvá az erdélyi irodalom, és ezért indult el az önállóvá válás útján a délvidéki, a felvidéki, a kárpátaljai magyar irodalom is.

Az elszakított országrészek magyar írói, költői a szocializmus végéig tejes egészében, az utóbbi nagyjából negyedszázadban csak részben, de ismeretlenek maradtak egymás és a nemzet számára.

Kezdetben az internacionalizmus, később a kozmopolitizmus jegyében épp azokról feledkeztünk meg, akik szülőföldjükön maradva az ott élő magyar nemzettest lét- és sorsproblémáiról írtak...

*
A „Kárpát-medencei Magyar Irodalom 1920-tól az Ezredfordulóig” című ezen hiánypótló kiadványt annak jegyében ajánljuk olvasóinknak, hogy sajnos „közel száz éve már, hogy nem tanítunk egyetemes magyar irodalmat, megszűnt a Kárpát-medencei magyarság közös műveltség standardja. Ezért nem lehet más a célunk, mint - legalább irodalomból - helyreállítani, vagy létrehozni egy »közös műveltség standardot. Ahogy lehet«”.

Ez a kötet - Takaró Mihály szavaival - segítséget akar adni a magyar társadalom minden rétegének, elsősorban az irodalmat tanító tanároknak abban, hogy megismerhessék és megismertethessék a 20. század teljes Kárpát-medencei magyar irodalmát. Azoknak ajánljuk e kézikönyvet és szöveggyűjteményt, akik valóban összmagyar kultúrában gondolkoznak, vagyis nemzetünk kulturális egységét helyreállítandónak tekintik.
*
A kötet TARTALMA:

ELŐSZÓ - IRODALOMTÖRTÉNETI KÉZIKÖNYV
• Magyarországi magyar irodalom 1920 és 1945 között;
• Az erdélyi magyar irodalom 1920 és 1945 között;
• Magyar irodalom Kárpátalján 1920 és 1944 között (Ruszinszko);
• Magyar irodalom a Felvidéken 1918 és 1945 között (Szlovenszko);
• A délvidéki magyar irodalom története 1920 és 1944 között;
• A magyarországi magyar irodalom története 1945 és 1990 között;
• A romániai (erdélyi) magyar irodalom 1945 és 1989 között;
• Magyar irodalom Kárpátalján 1944 és 1991 között;
• A csehszlovákiai (felvidéki) magyar irodalom története 1945 és 1990 között;
• A délvidéki magyar irodalom története 1945 és 1991 között;

FÜGGELÉK:
- Adalékok a magyar irodalom 1990 utáni történetéhez;
- Szakirodalmi bibliográfia;
- A könyv szerzői;
- Szöveggyűjtemény A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 110 Ft
A férfi útja I. Richard Rohr 1,900 Ft 1 710 Ft
Az asztrológia sarkalatos kérdései Bán Tamás 3,400 Ft 3 060 Ft
Az üzletkötés művészete Donald J. Trump és Tony Schwartz 3,790 Ft 3 411 Ft
Remény és pokol 1956 - DÍSZDOBOZ 13,900 Ft 12 510 Ft
A kilenczvenes évek reformeszméi és előzményeik Concha Győző 1,900 Ft 1 710 Ft
Magyar élet Kárpátalján Szigeti Gábor szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Az igazság az utcán hever Udvarhelyi Éva Tessza 2,900 Ft 2 610 Ft
Mit tegyünk, ha fegyvert fognak ránk? Földes András 3,999 Ft 3 600 Ft
Menny és pokol Bernhard Lang 1,600 Ft 1 440 Ft
Isteni téveszme Richard Dawkins 3,499 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^