Újdonság

Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása

Mozsor magyartalanítása

Matuska Márton

A felszabadítás ürügyén (1944-45)

Könyv
Keskenyúton Alapítvány kiadó, 2016
176 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9786158034821
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása
Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása
Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása
Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása
Matuska Márton - Mozsor magyartalanítása
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Matuska Márton könyvéből tájékozódhatunk a mozsori magyar közösségnek és vezetőinek sorsáról. Először dolgozza fel a Bevezető című fejezetében a szétrombolt entitás történetét. Adatszerűen követi a délvidéki falu magyar közösségének növekedését és intézményeinek kialakulását: az iskola megalapítását, a templom építését és a polgári, illetve vallási társadalmi egyesületek megalakulását.

A Lincs és kihajtás kora című fejezet részletesen szól 1945-ről, amikor kiűzték szülőfalujukból a magyarokat, s hírmondónak csak egy-két családot hagytak, hogy bizonyítsák, voltak itt is magyarok. A föllelt dokumentumok és a szóbeliség tényei azt a rettenetet tükrözik, amit a mozsori magyarok elszenvedtek a második világháború végén, de tükröződnek azok az évtizedek is, amelyekben a titói „szocialista” országot és társadalmat ismerhettük meg.

A szerző objektivitása és visszafogottsága minden leírt sorából kiérződik. Matuska Márton sok kérdést tett fel, és próbált rájuk megnyugtató, hiteles választ adni.

Az olvasót főként az a kérdés foglalkoztathatja, hogy a faluban hogyan tudtak élni azok a magyarok, akiket nem űztek el vagy raktak szekérre, hogyan nézett szerb és magyar szomszéd egymásra? Mi volt a párhuzamos élet megtartó alapja?

Ezeket a gondolatokat nem lehet elhessegetni. A rettenetes történelemmel nem lehet megbékélni, de vele kell élni.

*
A „Mozsor Magyartalanítása - A Felszabadítás Ürügyén (1944-45)” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik az alábbi TARTALOM szerint szeretnék megismerni történelmi tragédiánk föltárásának ezt az újabb fejezetét, a délvidéki mozsori partizánvérengzés eseményeit és az azt követő deportálások történetét.

„Az 1944-1945-ös délvidéki magyarirtás emléke máig nyomasztja a lelkeket, ami azokban a hónapokban, években az apáinkkal történt, véres rögként telepedett rá egyéni és közösségi tudatunkra. Ezen belül a bevonuló szerb csapatok Sajkás-vidéki terrorja - a zsablyai, a csurogi és a mozsori mészárlás - az emberi kegyetlenség infernális dimenzióit mutatta meg.”
*
TARTALOM:

• Dögtemetők árkai mélyén izzó csipkebokor;
BEVEZETŐ

LINCS ÉS KIHAJTÁS KORA
• A feltételek megteremtése és az általános körülmények;

TÚLÉLŐK TANÚSKODNAK
• Egy népes család szétzilálása;
• A helyi szerbek üldöztek el bennünket;
• Harapófogóval összedrótozták őket;
• Húsvét harmadnapján;
• Tökre vésett halálos fenyegetés;
• „Disznó magyar”-ból hős;
• Napvilágos emlékek éjsötét eseményekről;
• Egy kiabálós ember;
• Hogyan mondjuk el a Miatyánkot?
• Pintér Péter hordta a hullákat;
• Tizedmagammal ástuk a sírgödröt;
• Rab anyám és partizán bátyám találkozása;
• Az egyik legszerencsétlenebb áldozat;
• Legenda a bácskai magyarokról;
• Megkésett, deklaratív határozat;

BETONTÖMB A LÓTEMETŐBEN
• Emlékmű három évszámmal;
• Fákat ültettek a mozsori áldozatok emléktömbjénél;

BOLDOG BÉKEIDŐK ÉS EMLÉKEINK TÖRLÉSE
• Templomépítés és harangöntés kora;
Kronológia - Forrás- és Irodalomjegyzék - Névmutató A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Rézkígyó - hagyaték (puha) Wass Albert 1,980 Ft 1 782 Ft
Szibériai garnizon Markovits Rodion 2,500 Ft 2 250 Ft
A negyedik politikai eszme Alexander Dugin 3,500 Ft 3 150 Ft
Hajszálrepedések Tóthárpád ferenc 1,980 Ft 1 782 Ft
Darányi Ignác pályája (1849-1899) Fehér György 3,500 Ft 3 150 Ft
Emma Brown Clare Boylan 3,290 Ft 2 961 Ft
Angol társalgási zsebkönyv Makkai Ádám - Makkai Arany Ágnes 2,100 Ft 1 890 Ft
Vademberek DVD Szurdi Miklós 2,200 Ft 1 980 Ft
Hunor és Magyar nyomában ANTIKVÁR László Gyula 5,990 Ft 5 391 Ft
Sorsod illetően Zvara Mihály 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^