Újdonság

Baráth Magdolna - A szovjet tényező

A szovjet tényező

Baráth Magdolna

Szovjet tanácsadók Magyarországon

Könyv
Gondolat kiadó, 2017
256 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789636935269
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Baráth Magdolna - A szovjet tényező
Baráth Magdolna - A szovjet tényező
Baráth Magdolna - A szovjet tényező
Baráth Magdolna - A szovjet tényező
Baráth Magdolna - A szovjet tényező
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A kismonográfia a szovjet befolyás-gyakorlás eszközrendszerében elsősorban a közvetlen emberi tényező, mégpedig az itt dolgozó szovjet állampolgárok tevékenységének vizsgálatára helyezi a hangsúlyt: kik voltak és milyen pozíciókat töltöttek be azok az emberek, akik a szovjet vezetés – esetleg közvetlenül Sztálin – akaratát közvetítették a magyar vezetéshez, illetve ellenőrizték annak végrehajtását.

A tanácsadók intézményének megjelenése a régió országaiban egyfelől az új hódító hatalomnak való megfelelés, másfelől a politikai elitváltás, a társadalom irányításában gyakorlattal és megfelelő szakmai ismeretekkel nem rendelkező új társadalmi csoportok színre lépésének egyik következménye volt.

Moszkva a tanácsadók kialakulóban lévő intézményét eszközként használta fel arra, hogy nyomást gyakoroljon az egyes országok politikai vezetőrétegére, és ellenőrizze ezen országok belső fejlődését.

Baráth Magdolna külön foglalkozik az állambiztonsági szerveknél, a katonai területen és a polgári életben dolgozó ún. civil tanácsadókkal. Részletesen megismertet az állambiztonsági tanácsadók szerepével, nem csupán a koncepciós perekben (ami általánosságban többé-kevésbé már korábban is ismert volt), hanem az állambiztonsági szervek szovjet típusú átalakításában, munkamódszerük kialakításában is. A katonai tanácsadók legfontosabb feladata a magyar hadseregnek és a hadiiparnak a szovjet védelmi rendszerbe történő betagolása, előkészítése volt.

A „civil” tanácsadók a polgári élet legkülönbözőbb területein dolgoztak, és ültették át (váltakozó sikerrel) a gyakorlatba a szovjet tapasztalatokat – a filmgyártástól a gyapottermesztésig...

*
„A Szovjet Tényező” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik - az alábbi TARTALOM szerint - Kelet-Európa és hazánk vonatkozásában mélyebb kontextusban is szeretnék megismerni, hogy a Szovjetunió a második világháború után hogyan vette át a hatalmat, és milyen módon avatkozott be ezen országok belső életébe a szovjet típusú kommunista rendszerek kialakítása érdekében.
*
ELŐSZÓ
• A SZOVJET TANÁCSADÓI RENDSZER TÖRTÉNETI ELŐZMÉNYEI
• KELET-EURÓPAI KÖRKÉP:
A győztesek szorításában - A Szövetséges Ellenőrző Bizottságok Szerepe - A németországi szovjet zóna - Az első lépések a tanácsadói rendszer általános bevezetésére - Szovjet tanácsadók a „kommunista párton belüli ellenség” elleni harcban - Állandó állambiztonsági tanácsadók - Tanácsadók a hadseregben - Tanácsadók a hadiipari fejlesztésekben - tanácsadók a gazdaságban és államigazgatásban - A különleges német helyzet - A változások kezdete - Új korszak határán: a konszolidált ellenőrzés

• SZOVJET TANÁCSADÓK ÉS SZAKÉRTŐK MAGYARORSZÁGON:
Előzmények - Szovjet tanácsadók a Rajk-perben - Az állambiztonsági tanácsadók tevékenységének kiterjesztése - Tanácsadók a hadseregben - Tanácsadók a hadiiparban - A „civil” tanácsadók és szakértők - A tanácsadókról történő „gondoskodás” - 1956 után: változások a belügyi és állambiztonsági kapcsolatokban - Együttműködés a gazdaságban a megváltozott feltételek között
LEVÉLTÁRI FORRÁSOK - BIBLIOGRÁFIA - FÜGGELÉK - RÖVIDÍTÉSEK - NÉVMUTATÓ A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
Minden másképp történt Józef Mackiewicz 5,900 Ft 5 310 Ft
Keserű cukor Moldova György 2,500 Ft 2 250 Ft
Miképpen mi is megbocsátunk Illés Sándor 3,500 Ft 3 150 Ft
A járvány Siklós László 2,000 Ft 1 800 Ft
Búvópatakok Ungváry Krisztián 3,490 Ft 3 141 Ft
Kelet kapuja 5. - 2018. július-szeptember Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
A bécsi utas Paládi József 750 Ft 675 Ft
Aranyménes Ősi János 3,390 Ft 3 051 Ft
Az oszmán birodalom leghosszabb évszázada Ilber Ortayli 2,400 Ft 2 160 Ft
Vadásztörténetek a kandallónál Erdődi Pálffy Pál 2,500 Ft 2 250 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^