Irodalom

Ottlik Géza - Iskola a határon - Diákkönyvtár

Iskola a határon - Diákkönyvtár

Ottlik Géza

Könyv
Magvető kiadó, 2017
560 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9789631435962
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Ottlik Géza - Iskola a határon - Diákkönyvtár
Ottlik Géza - Iskola a határon
Ottlik Géza - Iskola a határon - Diákkönyvtár
Ottlik Géza - Iskola a határon
Ottlik Géza - Iskola a határon - Diákkönyvtár
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Az „Iskola a határon” Ottlik Géza legfontosabb műve, a 20. századi magyar irodalom egyik legjelentősebb alkotása. Megjelenése idején (1959) csak szerény visszhangot váltott ki, de a valódi rangja mindinkább megmutatkozott. A hetvenes években példaértékű művé vált az újabb írónemzedékek új szemléletre törekvő alkotóinak szemében.
*

A fejezetek három főszereplőt emelnek ki: Medve Gábort, Szeredy Danit és az eseményeket fölidéző Bébé becenevű Both Benedeket. Ők hárman nem váltak katonává, illetve később otthagyták a hadsereget.

Medve Gábor Bébére bízta azt a kéziratot, amely a katonaiskolai éveket dolgozza fel. Természetesen Bébének is megvannak a maga kitörölhetetlen emlékei, amelyekkel a kéziratot tanulmányozva ismételten szembesül. Az iskolai évek felidézése tehát két nézőpontból áll előttünk: egy rögzített és így egyértelmű szöveg által, és egy erre is reflektáló, állításokat megerősítő, kétségbe vonó s kiegészítő másik szöveg által.

Bébé festőművész lett. Eleinte azt gondolja, hogy a hiteles felidézés viszonylag egyszerű, de hamarosan rá kell döbbennie „az elbeszélés nehézségeire”. Arra például, hogy korántsem biztos, hogy Medve Gábor, azaz M. kézirata tiszta dokumentum...

Az iskola tízéves korban veszi fel a növendékeket, indítja az első osztályt, de heten a második év elején csatlakoznak hozzájuk. Új fiúk tehát egy többé-kevésbé már összerázódott közösségben, ahol a vezér Merényi és közvetlen környezete egy-két évvel idősebb a többieknél, ugyanis osztályismétlők. Az idősebb életkor és a nagyobb helyi tapasztalat előnyükre szolgál az újoncok, a „civilek” betörésénél.

Az „Iskola a határon” középpontjában kiskamaszok állnak, olyan életkorúak, akiknél a banda-, a csapatszellem amúgyis erős, annak ellenére, hogy szükségszerűen kialakulnak a markánsan hierarchikus viszonyok, s hogy e bandáknál a civil életben sem ritkák a kegyetlenkedések. Ezek persze mindig a felnőtt világ leképeződései is...

Merényiék a civil életben egyértelműen deviáns figurák lettek volna, a katonaiskola törvényszerű szellemisége azonban kimondatlanul is nevelődési eszköznek tekintette a növendékek világának hierarchikusságát, az ebből következő kiszolgáltatottságot, a kegyetlenkedéseket. A regény vége felé kicsapják Merényiéket, mert az egyik fiú mindent elbeszél az intézmény papjának...

Medve és Bébé nemcsak két nézőpontot jelent, hanem természetesen két egymástól eltérő személyiséget is. Egyik sem azonos a regényt író Ottlik Gézával, de mindegyik alakba beleszőtt önéletrajzi elemeket is.

Bébé hasonlóképpen megküzd a beilleszkedés nehézségeivel, de ő nyitottabb, barátkozóbb szellemű, s az „érvényesülés” érdekében megalkuvásokra is hajlandó...

*
Az „Iskola a Határon” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik szeretnék megismerni ezt az egyrészt szabályos diákregényt, mulattató, néha tragikumba forduló diákcsínyekkel, ártatlan vagy borsos kamasztréfákkal, ugyanakkor jóval többet is ennél: egy társadalom lélektani regényét. Szeretnének bepillantani a Horthy-korszak leendő katonatisztjeinek nevelésébe, a határszéli kadétiskola életébe, ahová az úrifiúkat küldik, hogy a legérzékenyebb kamaszkorban történő kínzatások és az embertelen fegyelembe való nevelés után legtöbben maguk is a nevelőikhez hasonló kínzókká, fegyelmezőkké váljanak.

„Ottlik hitelesen és nagy művészettel ábrázolja ezt a testi-lelki terrort, aminek védtelenül ki vannak szolgáltatva ezek a kamaszok, és azt a folyamatot, amely odáig zülleszti őket, hogy ezt a természetellenes világot természetesnek és egyedül lehetségesnek fogadják el. A kadétiskola komor, baljós épülete a húszas évek Magyarországának szimbóluma – és a regény ennek a szimbólumnak társadalmi és erkölcsi tartalmát, valóságát mutatja be, ítéletet mondva fölötte.”
*
Ajánlott még:

Hornyik Miklós:
Scott kapitány utolsó feljegyzése - Ottlik Géza hagyatéka
(azaz nem Scott kapitányról szól!!) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 499 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Lélekhez a kulcs Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
A szabadkőművesség titkai Aczél Gáspár 2,650 Ft 2 385 Ft
Édes Anna Kosztolányi Dezső 3,400 Ft 3 060 Ft
Búcsúpillantás Nemeskürty István 2,950 Ft 2 655 Ft
Megszólal a csend Eckhart Tolle 1,850 Ft 1 665 Ft
A tanár, a történész és a komplex Illik Péter 2,520 Ft 2 268 Ft
Az én népem Nyirő József 2,800 Ft 2 520 Ft
Kolbrin Biblia Arany László 9,990 Ft 8 991 Ft
Hogyan legyünk hatással az emberekre? John C: Maxwell 3,250 Ft 2 925 Ft
Képtelen történelem Perczel Mária 2,100 Ft 1 890 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^