Újdonság

Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről

Nyelvészekről, nyelvészetről

Simoncsics Péter

33 írás a Möbius-szalag másik oldaláról

Könyv
Tinta kiadó, 2017
256 oldal, Puha kötésű ragasztott C5 méret
ISBN 9789634091158
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről
Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről
Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről
Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről
Simoncsics Péter - Nyelvészekről, nyelvészetről
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Simoncsics Péter finnugor nyelvésznek tanult a múlt század 60-as éveinek második felében a szegedi egyetemen. Ilyen minőségében működött Magyarországon a szegedi egyetemen és az ELTE-n, kutatóként Norvégiában.

Kolozsváron, Erdélyben a magyar nyelv vendégtanáraként tanított, ahogy korábban a magyar nyelv lektoraként a nagyvilágban is, Amerikában, Finnországban és Dániában. Ezeken a helyszíneken találkozott szakmabeliekkel és más szakmák művelőivel, tanult tőlük és kötött barátságot velük.

A kötet 33 írása a szerző ezeken a - mások által korábban szintén megjárt - valóságos vagy virtuális utakon szerzett élményeiről és tapasztalatairól tudósítja az olvasót - innen az alcím, A Möbius-szalag másik oldaláról -, nem tagadva vonzalmait és érintettségét sem a tárgyalt személyek, sem a tárgyalt témák iránt.

Az általa tárgyalt témák nem szorítkoznak a magyar vagy a finnugor (uráli) nyelvészetre, hanem ki-kicsapnak e szakmák előre megásott medréből, és rejtett kapcsolatokra mutatnak rá különböző összehasonlító diszciplínák (uralisztika, paleoszibériai nyelvészet) vagy általános és magyar nyelvészet vagy a nyelvészet és poétika között.

Az írások földrajzilag átfogják szinte az egész glóbuszt, Magyarországtól Szibérián át Japánig, Észak-Amerikától Ausztráliáig, Erdélytől Észak-Svédországig – központjukban mindig egy mesterrel, kollégával és baráttal, aki hitelesíti és élettel tölti meg a szóban forgó témát. Bár a választott témák többnyire nyelvészetiek, az írásokban szereplő mesterek, kollégák és barátok nem mind szakmabéliek, vannak köztük néprajzosok, folkloristák, irodalmárok, de természettudósok is, úgymint biológusok, orvosok, matematikusok – mind olyanok, akiktől a szerzőnek volt szerencséje tanulni és példát venni élete folyamán.

Az olvasásukkor a háttérben kirajzolódik a XX. századi egyetemes és magyar nyelvtudomány története, elmulasztott lehetőségeivel, tragédiáival és életerőt mutató próbálkozásaival együtt. Ahogy a nyelvészek nemcsak elefántcsonttoronyban ücsörgő tudósok, hanem hús-vér emberek, akik éppúgy nem menekülhetnek a történelem szeszélyes fordulatai elől, mint bármely más tudós vagy polgár, úgy a nyelvészet sem elszigetelt tudomány, szoros kapcsolatot tart más, közelebbi (folklorisztika, irodalomtudomány, szemiotika), és távolabbi tudománnyal (szimbolikus logika, kommunikációelmélet, pszichológia) és ki van téve a tudományszakok közti konfliktusoknak és versengésnek, amelyek hol akadályozzák, hol segítik a fejlődését.

*
E diszciplínák széles hálózatában keresi és találja meg helyét a Szerző. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Kossuthtériek - Forradalom - 2006 Diviki Nagy Attila 1,680 Ft 1 512 Ft
Gyászmagyarok ANTIKVÁR Bödőcs Pál 1,000 Ft 900 Ft
Széljegyzetek Magyarország történetéhez Illik Péter 4,200 Ft 3 780 Ft
Belső szabadság Vekerdy Tamás 3,490 Ft 3 141 Ft
Vegyes nézetek és mondások Nietzsche, Friedrich W. 2,800 Ft 2 520 Ft
A haverok Obersovszky Péter 2,490 Ft 2 241 Ft
A tibeti orgona Szepes Mária 2,690 Ft 2 421 Ft
Sors és sérülés F. Várkonyi Zsuzsa 2,500 Ft 2 250 Ft
Spirituális fejlődés a hétköznapokban Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyar élet Erdélyben Szigeti Gábor szerk. 3,600 Ft 3 240 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^