Újdonság

Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése

Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése

Székely Zsolt szerk.

Roska Márton kéziratos hagyatékából

Könyv
Tortoma kiadó, 2016
120 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789738995451
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
„A régészet iránti hajlamot Temesváry János oltotta volt belém diák koromban, s ez döntő befolyást gyakorolt a sorsomra...
Szerelmem főtárgya az ősrégészet maradt”.

(Roska Márton)
*
Jelen kötetünkkel egy régi, több mint hatvan éves adósságot törlesztünk Roska Márton, a múlt század kiemelkedő régészével szemben. A tanulmányokat a szerző a Székely Nemzeti Múzeum kiadványa számára készítette, ezeket Székely Zoltán, a múzeum egykori régész igazgatója 1959-ben a Magyar Autonóm Tartomány múzeumainak tervezett közös évkönyvében szerette volna megjelentetni. Amint ismeretes, a tervezett évkönyv soha nem jelent meg.

A hat tanulmány mindegyike Székelyfölddel kapcsolatos leleteket elemez és a rézkorral vagy bronzkorral foglalkozik. A régész időrendi besorolásai, analógiái, következtetései ma is időszerűek. A Székely Nemzeti Múzeum irattárában őrzött levelek tanúsága szerint a kéziratok a múlt század ’50-es éveinek elején készültek és minden kísérő okirat nélkül az Országos Széchenyi Könyvtár 1957. október 31-én keltezett levelével érkeztek.

Amint az egy későbbi Roska-levélből kitűnik, a cikkeket közlésre küldte, „másutt nem jelentek meg, bánjatok velük tetszésetek, belátásotok szerint” – írta akkor Roska Márton Székely Zoltánnak.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• A málnási (Malnas, Háromszék m.) lószobrocska kora;
• A mezősámsondi (Samsudul de Cámpie) rézkori sír;
• A marosdécsei rézkori temető művelődéstörténeti fontossága és a bodrogkeresztúri művelődési körhöz való viszonya;
• A zabolai tőr tipológiai és művelődéstörténeti jelentősége;
• A cófalvi aranylelet tipológiai és művelődéstörténeti fontossága;
• Kézdivásárhelyi bronz gyűjtelékes lelet;
Rövidítések jegyzéke - Mellékletek A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Dekódolt Biblia - II. kibővített kiadás Goldeneye 5,650 Ft 5 085 Ft
A Sumír örökségünk - A Bobula Ida hagyaték Dr. Bobula Ida 6,990 Ft 6 291 Ft
A bizantinizmus és a szlávság Konsztantyin Nyikolajevics Leontyev 3,200 Ft 2 880 Ft
Három nemzet szolgálatában Fehérvári Géza 4,500 Ft 4 050 Ft
Rövidítések enciklopédiája Bicsérdy Gábor 5,990 Ft 5 391 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
Nagy Lajos 1326-1382 Pór Antal 4,700 Ft 4 230 Ft
Hitvalló Szent Maximos Teológiája Vassányi Miklós 3,400 Ft 3 060 Ft
Ablak az égre Árkossy István 5,000 Ft 4 500 Ft
Az óriások elveszett faja Patrick Chouinard 4,500 Ft 4 050 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^