A most leadott megrendelése már HÉTFŐN kiszállíttatásra kerül :)

Újdonság

Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése

Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése

Székely Zsolt szerk.

Roska Márton kéziratos hagyatékából

Könyv
Tortoma kiadó, 2016
120 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789738995451
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Székely Zsolt szerk. - Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
„A régészet iránti hajlamot Temesváry János oltotta volt belém diák koromban, s ez döntő befolyást gyakorolt a sorsomra...
Szerelmem főtárgya az ősrégészet maradt”.

(Roska Márton)
*
Jelen kötetünkkel egy régi, több mint hatvan éves adósságot törlesztünk Roska Márton, a múlt század kiemelkedő régészével szemben. A tanulmányokat a szerző a Székely Nemzeti Múzeum kiadványa számára készítette, ezeket Székely Zoltán, a múzeum egykori régész igazgatója 1959-ben a Magyar Autonóm Tartomány múzeumainak tervezett közös évkönyvében szerette volna megjelentetni. Amint ismeretes, a tervezett évkönyv soha nem jelent meg.

A hat tanulmány mindegyike Székelyfölddel kapcsolatos leleteket elemez és a rézkorral vagy bronzkorral foglalkozik. A régész időrendi besorolásai, analógiái, következtetései ma is időszerűek. A Székely Nemzeti Múzeum irattárában őrzött levelek tanúsága szerint a kéziratok a múlt század ’50-es éveinek elején készültek és minden kísérő okirat nélkül az Országos Széchenyi Könyvtár 1957. október 31-én keltezett levelével érkeztek.

Amint az egy későbbi Roska-levélből kitűnik, a cikkeket közlésre küldte, „másutt nem jelentek meg, bánjatok velük tetszésetek, belátásotok szerint” – írta akkor Roska Márton Székely Zoltánnak.
*
TARTALOM:

ELŐSZÓ
• A málnási (Malnas, Háromszék m.) lószobrocska kora;
• A mezősámsondi (Samsudul de Cámpie) rézkori sír;
• A marosdécsei rézkori temető művelődéstörténeti fontossága és a bodrogkeresztúri művelődési körhöz való viszonya;
• A zabolai tőr tipológiai és művelődéstörténeti jelentősége;
• A cófalvi aranylelet tipológiai és művelődéstörténeti fontossága;
• Kézdivásárhelyi bronz gyűjtelékes lelet;
Rövidítések jegyzéke - Mellékletek A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 990 Ft
Elnémult harangok Rákosi Viktor 2,700 Ft 2 430 Ft
Mátyás király birodalma és Magyarország jövője Beksics Gusztáv 3,300 Ft 2 970 Ft
Rejtélyes maja kultúra - Misztikus Maja-naptár DVD Erich von Daniken 2,990 Ft 2 691 Ft
Jogállami átmenetünk Varga Csaba 3,990 Ft 3 591 Ft
Hazánk, népünk, szomszédaink Dr. Elekes Dezső 2,100 Ft 1 890 Ft
Atilla - A hun üzenet Cey-bert Róbert Gyula 4,800 Ft 4 320 Ft
Az európai integráció Bóka Éva 1,990 Ft 1 791 Ft
Székelyföld egyes bronzkori leleteinek elemzése Székely Zsolt szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
István, a király Csíksomlyón DVD 3,500 Ft 3 150 Ft
Szkíta-magyar múltunk ragyogása Obrusánszky Borbála 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^