Újdonság

Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?

A jog a demokrácia ellen?

Bertrand Mathieu

Könyv
Századvég kiadó, 2018
246 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155164354
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?
Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?
Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?
Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?
Bertrand Mathieu - A jog a demokrácia ellen?
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
„A népszuverenitás egy olyan politikai eszme, amely szerint minden kormányzati hatalom forrása a nép, vagyis közhatalmat csak az emberek ruházhatnak egymásra...”
*
„A Visegrádi négyek bevándorlási hullámra adott válaszreakcióit sokszor »szélsőséges« kormányok túlkapásaiként állítják be, pedig valójában a népakaratot tükrözik.”
*
„Csak akkor lehet elfogadni egy közös európai értékrendet és a hatáskörök megosztását, ha az uniós hatásköröket kellő pontossággal fektetjük le, miközben nyíltan kiállunk a nemzeti identitásunk mellett is.”
*

A jog olyan fontos szerepet játszott a demokrácia kiépítésében, hogy már sokszor össze is keverjük a demokrácia és a jogállam fogalmát.

Ennek a könyvnek az a célja, hogy bemutassa: a jog a demokrácia ellen is fordulhat. A demokratikus rendszer kialakítása elválaszthatatlan egy adott területen, adott határok között, sorsközösségben élő nép fogalmától...

„A más legitimációknak engedelmeskedő, állami kereteken kívüli jogrendszerek, az individualizmus és a kommunitarizmus fejlődése, az alapjogok moralizáló felfogása, a politikai hatalom meggyengülése, a közérdek fogalmának térvesztése, valamint a politikai és radikális iszlamizmus kihívása miatt a szétesés veszélye fenyeget. A 2017-es francia elnökválasztás is illusztrálta ezt a helyzetet”.

„A liberális demokráciát érdemes megmenteni, azonban tisztázni kell az államok hatáskörét, és vissza kell állítani azokat az eszközöket, amelyek segítségével a nép megnyilvánulhat”.

*
„A Jog a Demokrácia Ellen” című ezen kiadványt Remilly sur Tille - francia viszonyok közötti - alábbi gondolataival, elemzésével és értékelésével, át- és továbbgondolásával, valamint saját konklúziók levonásával, a mi viszonyainkra való adaptálásával ajánljuk:

„Ahhoz, hogy újra feléledjen a demokratikus érzés, mindenekelőtt az állampolgári bizalmat kell helyreállítani. A bizalmat elsősorban a sikeres politikai döntések képesek visszaadni. Ehhez államférfiakra és -nőkre van szükség. Mindig tőlük indult a szükséges fellendülés. Ekkor kell a jognak is megtalálnia a helyét, hogy a megfelelő mederbe terelje a hatalomgyakorlást. Össze kell kapcsolnia a hatékonyság és a felelősség elvét. Ellenkező esetben a valós problémákra hamis megoldások születnek.

Az V. Köztársaságnak szakítania kell a parlamenti szuverenitás elvével ahhoz, hogy a demokratikus intézmények újjáéledhessenek. A IV. Köztársaság hiába vesztegette az idejét és erejét arra, hogy racionalizálni próbálta a rendszert. Az átláthatóság, a részvételi demokrácia eszközei nem elhanyagolandók, de nem is ezek alkotják a lényegi kérdést.

Az adott válaszok függvényében vagy fennmarad a liberális demokrácia, vagy következik az ugrás az ismeretlenbe, amely kegjobb esetben is egy tekintélyelvű demokrácia formáját ölti majd. Talán csak átmenetileg...” A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Hogyan NE neveljük a gyerekeinket? Barbara Coloroso 3,490 Ft 3 141 Ft
Újságcikkeim Tóth János 3,500 Ft 3 150 Ft
Elmélkedések Leibnizről Ortega y Gasset, José 4,200 Ft 3 780 Ft
Ha nem az úr építi a házat Benkő Ágota 1,500 Ft 1 350 Ft
Byrd admirális titkos utazása a Belső Földbe Tim R. Swartz 4,000 Ft 3 600 Ft
Hídverés ANTIKVÁR Franka Tibor 2,800 Ft 2 520 Ft
Tév utakon? Popper Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Kormányok, pártok és a választójog Magyarországon 1916-1918 Varga Lajos 1,500 Ft 1 350 Ft
Abszurditások világa Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Bélügyek Giulia Enders 3,450 Ft 3 105 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^