Újdonság

Méry Gábor - Jankovics Marcell - Kakaslomnici Szent Katalin-templom

Kakaslomnici Szent Katalin-templom

Méry Gábor - Jankovics Marcell

Könyv
Méry-ratio kiadó, 2018
116 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9788081600616
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Méry Gábor - Jankovics Marcell - Nagyőr Szent Anna-temploma
Méry Gábor - Jankovics Marcell - Kakaslomnici Szent Katalin-templom
Méry Gábor - Jankovics Marcell - Nagyőr Szent Anna-temploma
Méry Gábor - Jankovics Marcell - Kakaslomnici Szent Katalin-templom
Méry Gábor - Jankovics Marcell - Nagyőr Szent Anna-temploma
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 900 Ft
Kakaslomnic (1899-ig Nagy-Lomnicz, szlovákul Veľká Lomnica, németül Großlomnitz) község Szlovákiában, az Eperjesi kerület Késmárki járásában. A Magas-Tátra délkeleti lábánál, a Poprád völgyében, a folyó bal partján fekszik. Késmárktól 6 km-re délnyugatra, Poprádtól északkeletre található.

A legrégibb és legnevezetesebb tátrai falvak egyike, a Tátra aljában található sor- vagy utcafalvak tipikus képviselője.

Vályi András szerint:
„Kakas Lomnicz. Népes német falu Szepes Várm. földes Ura Berzeviczi Uraság, és mások, 's az uraságoknak Kastéllyaikkal ékesíttetik, lakosai katolikusok; fekszik Hunszdorfhoz nem meszsze, és annak filiája, határja középszerű, vagyonnyai külömbfélék, piatzok Kézsmárkon közel”.
*
Legfőbb nevezetessége: A 13. századból származó keletelt templom, amelyet a 15. század elején gótikus stílusban építették át. Legfontosabb művészeti értéke a sekrestye északi falán fennmaradt, 1317 körül készült Szent László falkép-ciklus, amely az üldözés, a birkózás és a lefejezés jeleneteit tartalmazza.

A Kakaslomnicon látható Szent László ábrázolások a legismertebbek közé tartoznak. Az 1957-es felfedezés majd restaurálás után kiderült, hogy egyike a legkorábbi ábrázolásoknak. A képsor első és utolsó ciklusa hiányzik. Amikor a korábbi kápolnát, amelyből a templom kibővítésekor a sekrestyét kialakították, kisebbítették, a fal egy részét lebontották, ennek esett áldozatul a kunokkal harcoló Szent László ciklus néhány képe.

A három középső jelenet azonban viszonylag jó állapotban maradt fenn: a leányrabló kun harcos lovas alakja, a két férfi birkózása és a kun harcos lefejezése... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 7 900 Ft
Internetes ár: 7 900 Ft
A negyedik politikai eszme Alexander Dugin 3,800 Ft 3 420 Ft
Omladozó téveszmék Nagy Ervin 2,800 Ft 2 520 Ft
A magyarság emlékjelei a Bánságban Szekernyés János 9,990 Ft 8 991 Ft
Lengyelország történelme magyar vonatkozásokkal Konrad Sutarski 5,900 Ft 5 310 Ft
1100 éve Európa közepén Bayer Zsolt 2,500 Ft 2 250 Ft
Habsburg kastélyok - díszdoboz Kolozsvári Ildikó 8,800 Ft 7 920 Ft
Csütörtöki iskola Krizsán András 5,900 Ft 5 310 Ft
Bábeli adományok Suhai Pál 2,490 Ft 2 241 Ft
Megmaradni vagy beolvadni? Ábrahám Barna 3,000 Ft 2 700 Ft
Kerek Istenfája Molnár V. József 9,990 Ft 8 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^