Karácsonyi ajánlatunk

P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947

Naplóm 1944-1947

P. Király Kelemen OFM

Könyv
Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány kiadó, 2018
482 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9786155273155
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947
P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947
P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947
P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947
P. Király Kelemen OFM - Naplóm 1944-1947
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
Sokan úgy gondolják, hogy a ferencesek megértéséhez elegendő visszatérni a kezdetek lendületéhez. Igaz ugyan, hogy a rend karizmája elsősorban a gyökerek vizsgálatakor ismerhető meg, ám az ezt követő évszázadok ugyanilyen fontosak.

Király Kelemen 1944. október 14-én kezdte el naplófeljegyzéseit, és 1947. május 31-én, Amerikába való megérkezésekor fejezte be. Feljegyzéseit sokáig csak őrizgette, mígnem egy rendtársa biztatására 1974-ben Clevelandben, magyar nyelven közreadta. A kötet a Kárpát Könyvkiadó gondozásában jelent meg. Kelemen páter akkor a magyar Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett Ferences Kusztódia szerzetespapja volt.

A napló most (2018) hazánkban is megjelent a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány kiadásában. A kötetet Sági György szerkesztette, több mint ötszáz lábjegyzetet állított össze, és egy lényegre törő életrajzi lexikont a naplóban említettekről.

A naplót Kálmán Peregrin OFM lektorálta.
(Bodnár Dániel / Magyar Kurir)

*
Kelemen Atya „Naplójából” a sajtóban olvastam részleteket, s az a megállapításom, hogy ez a könyv igényli a közzétételt, mert az emberek felejtenek, jóllehet vannak dolgok, amelyeket nem lehet elfelejteni. Nem árt olykor-olykor visszagondolni Csongrádra, ahol a feljegyzettek lejátszódnak.
(Mindszenty)
*
TARTALOM:
Szerkesztői előszó (Sági György);
• Király Kelemen (1893-1978), a vértanúk krónikása;
• Kommentár Király Kelemen Naplóm című művéhez (P. Dobszay Benedek OFM);
• Ajánlás: (Mindszenty József)
ELŐSZÓ (P. Király Kelemen OFM)

NAPLÓ

1944:
Az arcvonalon - Törés a magyar történelemben - Kísérletek a Csongrádra jutásra - Az orosz áttörés - Bevonulás Csongrádra - „Davaj robot”, robotmunka - A tisza-parti robotmunkások között - Állandó bajok és veszedelmek között - Az elmaradt orosz-magyar esküvő - Életem legdrágább emléke - Első kimozdulás Csongrádról, Szentesre - Látogatás Szegeden - A kommunista párt életre kel - Az NKVD (GPU) fogságában /Letartóztatásom - A kihallgatások tüzében - Élet és halál közt - Kiszabadulásunk - Visszapillantás a vizsgálati fogságra - Második bevonulás Csongrádra/

1945:
További élet. Növekvő veszedelmek között - Első összecsapás - Újra Szegeden - Egységesen a tanítósággal - Budapesti utak (...) - Hivatalos körutam a Dunántúlon (...) - További események Csongrádon és az országban

1946:
„Jelenben nincs öröm, jövőben nincs remény”
Gyöngyösi teológiánkra kerülök

1947:
Mit hoz 1947? - Nekem küldetést Amerikába - Az útlevélszerzés kínos útjain - Küzdelmem az orosz kiutazási engedélyért - Repülőgépen Amerikába

MELLÉKLET:
Vigasztaló levél
- Hozzászólás hazánk századunkbeli sorskérdéseihez (Károly király hazalátogatása - 1944. október 15. Horthy kormányzó kiáltványa - Szálasi Ferenc nemzetvezető - Enyhült-e a kommunizmus vallásüldözése?)

FÜGGELÉK:
• I. Hidy Ferencné Kőnig Ágnes feljegyzései ferences nagybátyjairól, Király Kelemenről és Anaklétról. Budapest, 1984. június 24.

II. Emlékezetszilánkok;

III. Korabeli ismertetések az 1974-ben megjelent naplóról;

IV. Király Kelemen és az ökumenizmus;

V. Archontológia 1944-1947;

VI. Életrajzjegyzék
KÉPMELLÉKLET - BIBLIOGRÁFIA ÉS AJÁNLOTT IRODALOM - UTÓSZÓ
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
5:2 diéta böjtnapokra Angela Dowden 3,600 Ft 3 240 Ft
Megkésett napló... Petri László dr. 1,200 Ft 1 080 Ft
Az ősmagyar mitológia sumir és ural-altáji öröksége dr. Varga Zsigmond 3,100 Ft 2 790 Ft
Naplementék - Történelmi korszakvázlatok Berend T. Iván 3,490 Ft 3 141 Ft
Amit rosszul tudtunk a gyerekekről Po Bronson , Ashley Merryman 3,150 Ft 2 835 Ft
Szabadulás az érzelmek fogságából + CD melléklet Balogh Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Káosz és rend III. - Hajnali sugár Benkő László 3,499 Ft 3 150 Ft
Fénykertek Amin Maalouf 3,500 Ft 3 150 Ft
Máglyatűz David Autere 4,490 Ft 4 041 Ft
Természetes élet- és gyógymód Dr. Bucsányi Gyula 3,100 Ft 2 790 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^