Újdonság

Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés

Keserű nevetés

Kosztolányi Ádám

Összegyűjtött írások

Könyv
Jaffa kiadó, 2018
320 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789634751281
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés
Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés
Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés
Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés
Kosztolányi Ádám - Keserű nevetés
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
„Sohase voltam híve annak, hogy a szellemi nagyságokat tabunak tekintsék. Nincs olyan fényes név, amely menlevelet adhatna a kritikával szemben.”
*
Kosztolányi Ádám (1915-1980) neve mindenki számára ismerősen csenghet. A vezetékneve legalábbis bizonyosan. Apja révén jól ismert alakja a magyar művelődéstörténetnek – mégis alig tudunk róla valamit.

Annak ellenére, hogy az apa árnyéka élete végéig ránehezedett, értékes és jelentős életművet alkotott. A ma fellelhető teljes életművét tartalmazza ez a kötet: portréit, naplójegyzeteit, tanulmányait, cikkeit, kritikáit, lektori jelentéseit, hozzászólásait mások cikkeihez és versfordításait.

Mindenképp érdeklődésre tarthat számot, és nemcsak azért, mert Kosztolányi Dezső fia volt – hanem azért is, mert saját, önálló jogán is jelentős az életműve.

Élete végéig írt. Nem túl sokat és nem túl rendszeresen, de közel öt évtizeden át vetette papírra cikkeit, gondolatait. Életműve azonban belefér ebbe a kötetbe.

Érdeklődése korán a lélektan felé fordult, a psziché és a nyelv összefüggéseit vizsgálta, több tanulmányt is szentelt nekik. Foglalkoztatta a grafológia is. A negyvenes évektől az élő irodalom kezdte el érdekelni: ebből az időszakból valók a kritikái. 1938–1946 között a kortárs irodalom hivatásos olvasója: a Révai Kiadó lektoraként több száz könyvet kellett elolvasnia és véleményeznie. (Egy lektori jelentés pedig csak annyiban különbözik egy könyvismertetéstől, hogy nem jelenik meg.)

Cikkeit, esszéit elsősorban filozófiai témában, filozófusokról írta, a legtöbbet Leibnizről. Visszaemlékezései forrásértékűek. Nemcsak azért, mert ő volt Kosztolányi Dezső fia, hanem azért is, mert – ahogy Vezér Erzsébet írta – „sokat tudott a korról, amelyben felnőtt, az emberekről, akik közt megfordult”, és apjáról is „józan tárgyilagossággal beszélt”. Ráadásul a kortársak szerint kiváló memóriája volt; ezt igazolják is azok az apró részletek, melyeket írásaiban felidéz, akár évtizedek távlatából is.

*
A „Keserű Nevetés” című ezen kiadvány ékesen bizonyítja, hogy Kosztolányi Dezső és fia, Ádám, nemcsak külsőleg hasonlítottak egymásra, hanem abban is, hogy mindketten egyformán műveltek voltak, több nyelven beszéltek, több nyelvből fordítottak, és hogy írók voltak. Igazi írók...

A kötet nemcsak a Kosztolányi fiú írói kvalitását mutatja be, hanem egy korszak irodalomtörténeti fejezetét is újrameséli... A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 490 Ft
Internetes ár: 3 141 Ft
A Héjjas-nyárfa árnyékában Domonkos László 3,200 Ft 2 880 Ft
Ember a Holdon Francis Godwin 1,900 Ft 1 710 Ft
Egy magyar nábob Jókai Mór 990 Ft 891 Ft
Kezdjük újra! Gary Chapman 2,500 Ft 2 250 Ft
Hazai hősök Varga Attila 2,990 Ft 2 691 Ft
A tolnai hadosztály a Don-kanyarban CD-MELLÉKLETTEL Aradi Gábor Szabó Péter 6,400 Ft 5 760 Ft
Szex és lájk és közösségi média Allison Havey és Deana Puccio 3,490 Ft 3 141 Ft
Hol vagyon a vagyon? Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Solenoid és Pelithe Magyar László András 4,990 Ft 4 491 Ft
Misztrál 10. Misztrál zenekar 5,200 Ft 4 680 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^